Hlavní navigace

Osvobození od daně z nemovitých věcí

Nemusíte platit daň ze staveb a z pozemků, které jsou vyňaty z předmětu daně nebo jsou od daně osvobozeny.

Aktuální výčet všech staveb osvobozených od platby daně z nemovitých věcí popisuje § 9 – Osvobození staveb od daně podle Zákona o dani z nemovitosti.

Aktuální výčet všech pozemků osvobozených od platby daně z nemovitých věcí popisuje § 4 – Osvobození od daně z pozemků podle Zákona o dani z nemovitosti.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 2