Hlavní navigace

Jak vypočítat daň z pozemku

Základem pro výpočet daně z pozemků je vždy jejich výměra. V případě, že se na pozemku nachází nějaká stavba, budete od výměry pozemku odečítat právě zastavěnou plochu. Výměra se dále postupně násobí následujícími faktory.

Cena pozemku

První, čím budete násobit výměru pozemku, je cena pozemku. Počítá se s ní, ale pouze u následujících typů pozemků:

A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad

B – trvalý travní porost

Průměrnou cenu za 1 m2 u těchto pozemků vyhlašuje pro jednotlivá katastrální území ministerstvo zemědělství. Chcete-li najít aktuální údaje, pak zadejte do vyhledávače následující heslo – Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků

C – hospodářský les

D – rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb

U těchto typů pozemků budete cenu za 1 m2 zjišťovat v cenových předpisech, případně se dá použít součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč.

Sazba daně

Sazbou daně budete násobit výměru všech typů pozemků.

Koeficient podle velikosti obce

U pozemků se tímto koeficientem násobí pouze stavební pozemky. I když zákon obsahuje přehlednou tabulku velikosti koeficientů, situace může být složitější. Zákon totiž dále říká, že pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou tento koeficient zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie. Praha pak má ze zákona možnost koeficient 4,5 zvýšit na koeficient 5, což také učinila. Chcete-li tedy mít jistotu, že budete počítat se správnou výší koeficientu, zjistěte si tento údaj na vašem městském nebo finančním úřadě.

Místní koeficient

Místním koeficientem se výměra u pozemků násobí vždy. Obce ho mohou vyhláškou zvyšovat ze základní úrovně 1 na hodnoty 2, 3, 4 a 5, tím samozřejmě zvyšují výši daně z nemovitosti. Opět platí, že aktuální výši místního koeficientu zjistíte nejlépe na příslušných úřadech.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).