Hlavní navigace

Tipy, jak snížit daň z příjmů za rok 2009

29. 12. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Před koncem roku máte poslední šanci, jak snížit daňový základ pro výpočet daně. Na některé formy ještě stále není pozdě, jen je musíte využít do konce roku.

Cesty ke snížení daně jsou různé. Možná jste v průběhu roku podnikli kroky, o kterých ani nevíte, že vám daň z příjmů mohou snížit. Možná uvažujete, jak ještě v úplném závěru roku snížit daň, abyste do státní kasy neodvedli ani korunu navíc. Na následujících řádcích naleznete tipy, jak v obou případech daň z příjmů snížíte.

S hypotékou či životním pojištěním k nižší dani

Myslíte-li na budoucnost a platíte si životní pojištění či penzijní připojištění, pak si můžete snížit daňový základ. Stejně tak si můžete snížit daň z příjmů, pokud platíte hypotéku či úvěr ze stavebního spoření. V případě životního pojištění a penzijního připojištění vám pojišťovna zašle potvrzení o výši plateb za rok 2009, stejně jako banka či stavební spořitelna posílá automaticky potvrzení o zaplacených úrocích.

1) Životní pojištění

Z daňového základu se odečítá skutečně zaplacené roční pojistné až do výše 12 000 Kč. Podmínkou pro provedení odečtu je, že musí být životní pojištění sjednáno s plněním nejdříve v 60 letech a zároveň nesmí být vyplaceno dříve než po 5 letech trvání smlouvy.

2) Penzijní připojištění

Stejně jako u životního pojištění se od základu daně odečítá i u penzijního připojištění zaplacený roční příspěvek do maximální výše 12 000 Kč. Rozdíl je v tom, že si od základu daně nemůžete odečíst prvních 6000 Kč. Pokud si tedy měsíčně posíláte na přilepšení penze do 500 Kč, pak si daň nesnížíte. Jestliže si na penzijní připojištění posíláte měsíčně 1500 Kč a více, pak si z ročního daňového základu odečtete vždy 12 000 Kč.

3) Hypotéka a úvěr ze stavebního spoření

Od základu daně můžete odečíst úroky zaplacené v průběhu roku z hypotečního úvěru, úvěru ze stavebního spoření, ale i z překlenovacího úvěru, případně i z tzv. předhypotečních úvěrů. Podmínkou je použití úvěru pouze na financování bytových potřeb.

Bytovými potřebami se rozumí výstavba, koupě nebo provedení oprav a úprav bytu, rodinného či bytového domu, koupě pozemku v souvislosti s koupí nebo výstavbou bytu, rodinného či bytového domu (stavba musí být zahájena do čtyř let po uzavření úvěrové smlouvy), splacení členského vkladu právnické osobě nebo úhrada za převod členských práv a povinností za účelem získání práva užívání (družstevního) bytu nebo rodinného domu, vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců s účelem získat byt, rodinný či bytový dům, splacení úvěru či půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb.

Darovali jste krev? Přispěli jste na charitu? Snižte si daňový základ!

Můžete konat dobro a zároveň ušetřit na dani. Poskytnutý dar na veřejně prospěšné účely je možné, při splnění určitých parametrů, odečíst podle zákona o dani z příjmu ze základu daně. Fyzické osoby mají nárok snižovat svůj základ daně, pokud celková hodnota darů činí alespoň 2 % ze základu daně nebo dosáhla minimální částky 1000 Kč. Maximálně je ale možné odečítat 10 % daňového základu.

U právnických osob je možné odečíst hodnotu darů, které v úhrnu přesáhly hodnotu 2000 Kč. Odečet ale musí být v maximální hodnotě 5 % z již sníženého základu daně. V případě právnických osob jsou z této možnosti vyloučeni všechny subjekty, které nejsou založeny či zřízeny za účelem podnikání, píše v článku Dobročinnost může kromě dobrého pocitu i snížit daň Gabriela Klimánková.

Zajímavá možnost se otevírá i před všemi, kteří dobrovolně darují krev. Transfuzní stanice sice nenabízejí okamžitou odměnu za odběr, vystaví vám ale potvrzení o bezpříspěvkovém odběru, který vám od základu daně za každý odběr umaže 2000 Kč.

Základ daně si můžete snížit také, pokud příjmy vaší manželky či vašeho manžela nedosahují 68 000 Kč za rok. Základ daně si pak můžete snížit o 24 840 Kč, respektive o 49 680 Kč, pokud je váš manžel či manželka držitelem průkazu ZTP.

Z daňového základu si mohou příspěvky odborové organizaci odečíst členové odborů, kteří měsíčně povinně hradí 1 % ze své mzdy. Maximálně lze odečíst 3000 Kč nebo 1,5 % zdanitelných příjmů.

Ušetřit na dani mohou i podnikatelé a firmy

Největší kouzla lze vytvářet, pokud jste letos pro svou firmu nakoupili hmotný majetek zařazený do první či druhé odpisové skupiny. Protikrizová opatření sebou přinesla také omezenou možnost, jak odepsat majetek pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 rychleji než obvyklou zrychlenou metodou. Na první odpisovou skupinu (počítače, kopírky, faxy atd.) tak můžete použít mimořádné odpisy, kdy pořizovací cenu rozpustíte rovnoměrně do nákladů již ve 12 měsících. Pořízené věci z druhé odpisové skupiny (motorová vozidla, většina strojů) můžete odepsat v účetnictví za 24 měsíců. Prvních 12 měsíců odepíšete rovnoměrně 60 % z pořizovací ceny, ve druhých 12 měsících pak zbylých 40 %.

Více o mimořádných odpisech si můžete přečíst na serveru Podnikatel.cz: Kdy jsou mimořádné zrychlené odpisy výhodné?

Pokud ale budete pořizovat jakoukoli věc z první či druhé odpisové skupiny na konci roku s cílem umazat co největší kus daně z příjmu, pak se vám nejvíce vyplatí klasické zrychlené odepisování. U něho se totiž pořizovací cena rozpouští do účetnictví pouze na základě roku pořízení a nehraje zde již roli měsíc, ve kterém byl majetek pořízen.

Příklad:

V prosinci koupíte multifunkční kancelářskou tiskárnu za 60 000 Kč.

Při zrychlených odpisech odepíšete v roce 2009 20 000 Kč.

Při mimořádných odpisech neodepíšete v roce 2009 nic.

Pro menší firmy a podnikatele může být zajímavé použít místo reálných nákladů na dopravu zákonem stanovený paušál. Pokud služebním autem měsíčně neprojezdíte více než 5000 Kč, pak si určitě do nákladů zaneste tuto částku, která odpovídá zákonem stanovenému paušálu. V případě, že je služební auto zároveň používáno k soukromým účelům, pak se paušál snižuje na 4000 Kč.

I firmy a podnikatelé mohou přispívat například na charitu, výzkum, vzdělání, kulturu či na ochranu životního prostředí a tyto náklady odečítat od daně z příjmu. Uznatelné jsou i dary politickým stranám. Maximálně si však za takovéto dary můžete odečíst 5 % z již sníženého daňového základu. Další podmínkou je, že příjemce daru musí mít sídlo v některé ze zemí Evropské unie, případně v Norsku či na Islandu.

O různých možnostech účinné dobročinnosti, kterou si můžete odepsat z daní se více dočtete zde: Dobročinnost může kromě dobrého pocitu i snížit daň.

Tip do článku - účto fakturace duben

Anketa

Jak nejčastěji darujete peníze na dobročinnost?

Z daně z příjmů lze odečíst i některé náklady na propagační předměty, které věnujete svým obchodním partnerům jako dary. Tyto předměty však musejí být opatřeny logem vaší společnosti a jejich cena nesmí přesahovat 500 Kč bez DPH. Zároveň nesmíte darovat předměty podléhající spotřební dani, s výjimkou tzv. tichých vín. Tímto tajemným názvem se označují všechna révová víno krom těch šumivých, samozřejmě opatřená logem firmy.

Pokud vám tyto dary (popřípadě i jakékoli jiné ostatní náklady) dodavatel nestihne do data daňového přiznání vyfakturovat, pak můžete vytvořit tzv. dohadné položky. Ty lze plnohodnotně započíst do nákladů s tím, že daňové doklady dodáte později. Základ daně můžete snížit třeba i vytvořením opravných položek, které reflektují neuhrazené poptávky.

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Peníze.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).