Hlavní navigace

Na úřadu práce se registrujte letos, podpora se v roce 2010 snižuje

29. 12. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Pokud odkládáte evidenci u úřadu práce na nový rok, raději se registrujte do Silvestra. Od nového roku stát podporu snižuje.

Zatímco každoročně se podpora v nezaměstnanosti valorizuje, v roce 2010 dojde naopak k jejímu snížení. Stát musí šetřit. Od ledna 2010 proto zvýšenou podporu v nezaměstnanosti nečekejte. Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí po přesně stanovenou dobu, které se odborně říká podpůrčí doba. Ta se liší podle věku uchazeče o zaměstnání:

  • 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku,
  • 8 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku a
  • 11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku.

Podporu každý nedostane

Aby vám byla přiznána podpora v nezaměstnanosti, musíte splnit základní podmínku. Tou je účast na důchodovém pojištění, tedy výkon práce v zaměstnání (v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti) nebo jiné (samostatné) výdělečné činnosti, po dobu 12 měsíců v posledních 3 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Jako předchozí zaměstnání se však počítají i některé náhradní doby jako např. osobní péče o dítě ve věku do 4 let, pobírání plného invalidního důchodu. Naopak, studium se již nepovažuje za přípravu na budoucí povolání, takže se na něj při žádosti o podporu nebere ohled.

Z výše podpory nikdo nezbohatne

Za první 2 měsíce podpory v nezaměstnanosti dostanete 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku, za další 2 měsíce 50 % na po zbývající dobu 45 %. U zaměstnanců se počítá průměrný čistý měsíční výdělek z posledního zaměstnání. U osob samostatně výdělečně činných se příjem spočítá z vyměřovacího základu, který se přepočte na 1 kalendářní měsíc.

Pokud se vám podaří dostat na rekvalifikační kurz, výše podpory je 60 % průměrného čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu po celou dobu rekvalifikace.

Do předchozího zaměstnání, resp. jako předchozí zaměstnání se započítává  i doba:

  • přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,
  • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
  • osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
  • osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
  • výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týd­nu,
  • osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost)

Výše podpory je omezená a od ledna se snižuje

Na základě pravidelného každoročního opatření od 1. ledna 2010 dochází ke změně výše částky maximální podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Výše podpory není neomezená, nýbrž je limitována.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Tato mzda se každoročně zvyšuje, ovšem v roce 2009 oproti roku 2008 klesla. Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2008 činila 22 942 Kč. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti tak činí 13 307 Kč měsíčně, jestliže žádost o podporu byla podána v roce 2009.

Ale pozor. Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2009 byla nižší a činila 22 896 Kč. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti tak činí 13 280 Kč měsíčně, jestliže žádost o podporu byla podána po 31. prosinci 2009, tedy v roce 2010.

Podobně to platí u podpory během rekvalifikace. Pokud se budete u úřadu práce registrovat do konce roku 2009, maximální výše podpory bude 14913 Kč. Pro registrované od ledna 2010 klesne na 14 883 Kč.

Když není podporu z čeho spočítat

V praxi se stávají případy, kdy zaměstnanec nemůže doložit svůj příjem a osvědčit výši průměrného výdělku – může se to stát při likvidaci nebo bankrotu zaměstnavatele; v případě, že (ačkoliv je to jeho povinností) zaměstnavatel nevyhotoví zaměstnanci potvrzení o výši výdělku (např. z důvodu probíhajícího pracovně-právního sporu mezi nimi) a zaměstnanec nemá jiné dokumenty způsobilé dokázat úřadu práce výši dosahovaného výdělku (např. proto, že je ztratil, přišel o ně při požáru nebo povodni atp.). I v těchto situacích je však třeba uchazeče o zaměstnání hmotně zabezpečit a stanovit mu výši podpory, i v těchto případech se vychází se statisticky zjištěné průměrné mzdy v národním hospodářství, z níž se příslušným procentem odvozuje výše podpory.

školení prosinec - daně a účetnictví novinky 2022

Uchazeči o zaměstnání, který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, anebo u něj nelze průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ stanovit, jakož i uchazeči, který splnil podmínku pro přiznání podpory – podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby (a tato doba se posuzuje jako zaměstnání), se podpora v nezaměstnanosti stanoví  za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. Podpora v nezaměstnanosti tedy činí v příslušných úsecích podpůrčí doby 3 442 Kč, 2 754 Kč, 2 524 Kč měsíčně, jestliže uchazeč o zaměstnání požádal o podporu v roce 2009.

Podpora při rekvalifikaci v uvedených případech činí po celou dobu rekvalifikace 0,14 násobek příslušné částky, tedy 3 312 Kč, pokud uchazeč nastoupil rekvalifikaci v roce 2009. Jestliže uchazeč o zaměstnání požádal o podporu v nezaměstnanosti v  roce 2010, pak podpora činí v příslušných úsecích podpůrčí doby 3435 Kč, 2748 Kč, 2519 Kč měsíčně. Podpora při rekvalifikaci, jestliže ji uchazeč nastoupil v roce 2010, v uvedených případech činí po celou dobu rekvalifikace 3206 Kč.

Maximální výše podpory při doložení příjmů (měsíčně) 2009 2010
V nezaměstnanosti 13 307 Kč 13 280 Kč
Při rekvalifikaci 14 913 Kč 14 883 Kč
Maximální výše podpory bez doložení příjmů (měsíčně) 2009 2010
V nezaměstnanosti 3442, 2754, 2524 Kč 3435, 2748, 2519 Kč
Při rekvalifikaci 3312 Kč 3206 Kč

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).