Hlavní navigace

Jak na zdravotní pojištění při práci v Evropské unii

17. 4. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Pokud se chystáte pracovat v Evropské unii nebo jste do ní pravidelně vysíláni, potřebujete vědět, na jaký rozsah zdravotní péče máte nárok a jak je na tom vaše rodina. Máme pro vás jednoduchý přehled pravidel a výjimek pro práci v cizině.

Staré členské země Evropské unie postupně otevírají své pracovní trhy nováčkům, a tak není divu, že stále více českých občanů pracuje nebo se chystá pracovat v jiném členském státě. Mnozí z nich se přitom budou muset odhlásit z českého systému zdravotního pojištění, protože v rámci EU platí princip jednoho pojištění. To znamená, že pracovník nebo osoba samostatně výdělečně činná by měli podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení pouze v jednom státě. Až na výjimky jím je stát, na jehož území vykonávají výdělečnou činnost. Příslušnost k právním předpisům jednoho státu se vztahuje na celou oblast sociálního zabezpečení, nemohou tedy být zdravotně pojištěni v jedné zemi EU a důchodově ve státě jiném.

Práce ve více státech znamená komplikace

Pokud ale pracujete v několika členských zemích najednou nebo bydlíte v jiném státě, než je stát, kde vykonáváte výdělečnou činnost, je stanovení země, v níž máte být pojištěni, mnohem komplikovanější. Václav Janalík z Centra mezistátních úhrad během své prezentace v Eurocentru Praha podrobně ukázal, jakým způsobem se při souběhu činností určí příslušnost k právním předpisům členské země. Jde o následující způsoby:

  • osoba bydlící a pracující v jednom státě a pracující též ve druhém státě, je pojištěna ve státě bydliště,
  • osoba bydlící v jednom státě a pracující pro jednu cizí firmu ve dvou různých jiných státech, je pojištěna ve státě sídla firmy,
  • osoba bydlící v jednom státě a pracující pro dvě cizí firmy na území dvou různých jiných států, je pojištěna ve státě bydliště,
  • osoba podnikající v jednom a zaměstnaná ve druhém státě, je pojištěna ve státě zaměstnání,
  • osoba podnikající ve dvou státech, z nichž jeden je stát bydliště, je pojištěna ve státě bydliště,
  • osoba podnikající ve dvou státech, přičemž v žádném z nich nebydlí, je pojištěna ve státě, kde vykonává hlavní část aktivit,
  • osoba podnikající v České republice (nebo v jiném státě uvedeném v příloze VII nařízení Rady EHS 1408/71) a zaměstnaná v jiném členském státě EU, je pojištěna v obou státech (v tomto případě se jedná o výjimku z principu jednoho pojištění),
  • osoba, která přestane podléhat právním předpisům jednoho z členských států EU (dojde například k ukončení její výdělečné činnosti), podléhá výlučně právním předpisům státu bydliště.

Možná se vejdete do výjimky

Nebylo by to ale „správné“ unijní nařízení, aby z uvedeného principu jednoho pojištění neplatilo hned několik výjimek. První se týká pracovníků vyslaných do jiného členského státu na omezenou dobu (12 měsíců, max. 2 roky), ti zůstávají pojištěni v České republice. Kromě časového omezení musí být splněna i podmínka přímé vazby zaměstnance na vysílajícího zaměstnavatele. Vyslat sebe samu přitom může i osoba samostatně výdělečně činná. O výjimku mohou požádat i osoby, které z nějakého důvodu chtějí zůstat pojištěni v České republice, i když by na to podle výše uvedených pravidel neměli mít nárok. Jedná se například o situaci, kdy je zachování původního pojištění v jejich zájmu, ale nemělo by jít pouze o otázku finanční výhodnosti. Poslední výjimka se týká osob, které podnikají v České republice a zároveň jsou zaměstnány v jiném členském státě EU. Takové osoby jsou pojištěny v obou státech, přičemž z hlediska výše pojistného na ně musí být v zemi, v níž vykonávají samostatnou výdělečnou činnost nahlíženo tak jako by v ní vykonávali i zaměstnání.

Pojistné musí být hrazeno ze všech příjmů, kterých jste v jednotlivých členských zemích dosáhli, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zaměstnavatele. Pokud se se svým zahraničním zaměstnavatelem domluvíte, že si pojistné budete platit sami, musíte o této dohodě informovat příslušné instituce. Stejné legislativě jako vy podléhají i vaši nezaopatření rodinní příslušníci, a to bez ohledu na to, ve kterém členském státě bydlí, přičemž kdo se rozumí nezaopatřeným rodinným příslušníkem, určují právní předpisy v místě jeho bydliště. V České republice jím podle zákona o státní sociální podpoře je manžel nebo manželka, který(á) nemá příjem z vlastní výdělečné činnosti, nepobírá důchod ani dávky v nezaměstnanosti nebo dítě, které vykonává povinnou školní docházku, nebo se soustavně připravuje na výkon budoucího povolání aj. Ovšem za nezaopatřené se nepovažuje dítě, které je poživatelem plného invalidního důchodu.

Českou pojišťovnu musíte informovat předem

Pokud máte v plánu vykonávat výdělečnou činnost v jiné členské zemi EU, měli byste o tom ještě před vycestováním informovat svou zdravotní pojišťovnu a od data zahájení výdělečné činnosti se odhlásit z českého systému zdravotního pojištění. Jestliže si práci budete teprve hledat a přesné datum ještě neznáte, sdělte své pojišťovně, že odjíždíte do zahraničí a domluvte se s ní, jakým způsobem jí o zahájení výdělečné činnosti dáte vědět. Když tak neučiníte, hrozí vám z její strany sankce. Při odhlášení také pojišťovně nezapomeňte vrátit jí vystavený Evropský průkaz zdravotního pojištění, nový průkaz dostanete od své zahraniční pojišťovny. Českou pojišťovnu informujte i o tom, zda v České republice máte nějaké nezaopatřené rodinné příslušníky.

Po ukončení výdělečné činnosti v zahraničí a návratu zpět do vlasti se u své české zdravotní pojišťovny opět přihlásíte do českého systému zdravotního pojištění a doložíte jí dobu výkonu výdělečné činnosti a účasti v systému pojištění jiného státu EU.

Na jakou zdravotní péči máte nárok

Jste-li českým pracovníkem, který pracuje v jiném členském státě, ale i nadále bydlíte v České republice, máte vy i vaši nezaopatření rodinní příslušníci nárok na plnou zdravotní péči nejen v ČR, ale i v zemi, kde jste pojištěni, přičemž posouzení, zda bydlíte v ČR, je plně v kompetenci instituce v místě pojištění. Pokud zahraniční pojišťovna usoudí, že nadále bydlíte v ČR, vystaví vám formulář E106, který předložíte české zdravotní pojišťovně, u níž jste byli naposledy pojištěni.

FIN21

Pokud jste přeshraničním pracovníkem a nejméně jednou týdně se vracíte do země svého bydliště, máte rovněž nárok na plnou péči v zemi výkonu práce i státě bydliště, ale vaši rodinní příslušníci mají ve státě vašeho zaměstnání nárok pouze na lékařsky nezbytnou péči.

Jestliže pracujete a bydlíte v jiném členském státě, máte v České republice nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči.

Anketa

Už jste si někdy zařizovali zdravotní pojištění pro práci v cizině?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).