Hlavní navigace

Zdravotní pojištění 2019: minimální záloha rekordně vzroste

18. 10. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Výrazný růst mezd způsobí v příštím roce rekordní růst minimálních záloh na pojistné za zdravotní pojištění. Připlatíte si o necelé dvě stovky.

Příští rok opět dojde k růstu minimálních záloh a stejně jako u sociálního pojištění půjde o růst rekordní. Navazujeme na text o zálohách a novinkách v sociálním pojištění v roce 2019, které jsme si popsali minule.

Zálohy vychází z průměrné mzdy

Abychom mohli vypočítat nové minimální zálohy, musíme znát výši průměrné mzdy pro následující rok. Ta vychází z Nařízení vlády č. 213/2018 Sb., konkrétně ze všeobecného vyměřovacího základu (za rok 2017) a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu (ze statistik za první pololetí roku 2018), které mají vyjádřit růst průměrných mezd. Průměrná mzda, která se odhaduje na příští rok, je pak výsledkem součinu všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu.

ZMĚNY V ROCE 2019

Přečtěte si, co se všechno změní v příštím roce

Průměrná mzda pro rok 2019 se odhaduje na 32 699 Kč jako součin všeobecného vyměřovacího základu ve výši 30 156 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0843. Zaokrouhlujeme ji na celé Kč nahoru. Letošní průměrná mzda pro srovnání činí 29 979 Kč.

Zdravotní pojištění 2019

Vyměřovací základ pro výpočet záloh na zdravotní pojištění tvoří jednu polovinu dosažených příjmů po odečtení výdajů, ať už skutečně vynaložených, nebo uplatněných paušálem. Sazba zdravotního pojištění je pak 13,5 % a násobí se právě částkou vyměřovacího základu. Ten nemůže být nižší než minimální vyměřovací základ odvozený od průměrné měsíční mzdy (32 699 Kč), resp. její poloviny, tedy částky 16 349,50 Kč, po zaokrouhlení 16 350 Kč. Tu tedy následně násobíme sazbou zdravotního pojištění 13,5 % a získáme minimální zálohu na zdravotní pojištění pro rok 2019 ve výši 2208 Kč (po zaokrouhlení na celé Kč nahoru).

Pro srovnání, letošní minimální záloha činí 2024 Kč, jedná se tedy o nárůst o 184 Kč. Stejně jako u sociálního pojištění se jedná o rekordní růst minimálních záloh. Rozdíl letošní a loňské minimální zálohy na zdravotní pojištění činil 118 Kč a už tehdy se jednalo vzhledem k dosavadnímu vývoji o výrazný rozdíl. Výrazný růst minimálních záloh je způsobený zvyšováním mezd.

Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven.

Zálohu na zdravotní pojištění je nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce. Nová výše minimální zálohy se platí (na rozdíl od zálohy na sociální pojištění) vždy od ledna. V případě, že už nyní platíte vyšší než minimální zálohu, která bude platit příští rok, změní se vám záloha až po podání Přehledu OSVČ za rok 2018, který musíte odevzdat do měsíce po podání daňového přiznání.

Srovnání vybraných ukazatelů za rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Minimální vyměřovací základ 12 971 Kč 13 306 Kč 13 503 Kč 14 116 Kč 14 990 Kč 16 350 Kč
Minimální záloha 1752 Kč 1797 Kč 1823 Kč 1906 Kč 2024 Kč 2208 Kč

Podnikáte-li pouze na vedlejší činnost (např. při zaměstnání či studiu, v důchodu, na mateřské, při pobírání rodičovského příspěvku), pak se na vás minimální vyměřovací základ nevztahuje. Zálohy na zdravotní pojištění musíte platit až od druhého roku podnikání, a to jen ze skutečně dosaženého zisku z předchozího roku (zaměstnanci, kteří podnikají na vedlejší činnost, nemusí platit zálohy vůbec, pojistné odvozené ze skutečného zisku doplatí vždy až po podání přehledu).

Nezapomeňte i na změny u minimální mzdy

Vláda novelou nařízení vlády o minimální a zaručené mzdě s číslem 567/2006 Sb. stanovila, že minimální mzda v roce 2019 vzroste na 13 350 Kč.

Růst minimální mzdy zvýší zálohu na pojistné na zdravotní pojištění osobám bez zdanitelných příjmů (OBZP), které se od ní odvozuje.

Pokud se tedy minimální mzda zvýší na 13 350 Kč, bude nová záloha pro OBZP činit (13,5 % x 13 350 Kč, zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru) 1803 Kč (vzroste ze současných 1647 Kč).

Více o růstu minimální mzdy pro příští rok najdete v článku Minimální mzda 2019: znovu výrazně roste. Pro někoho až na 26 700 korun

Do kategorie osob bez zdanitelných příjmů patří zejména:

 • nezaměstnaní, kteří nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání,
 • ženy (event. muži) v domácnosti, kteří nepaří mezi osoby, za které platí pojistné stát – tedy nepečují celodenně osobně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku ani nepobírají žádný důchod z důchodového pojištění ani nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání,
 • studenti na střední nebo vysoké škole v ČR, která nebyla ministerstvem školství označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, rekvalifikační kurzy apod.)
 • studenti, kteří studují na střední nebo vysoké škole v cizině, která nebyla ministerstvem školství postavena na roveň studia v ČR, a neprovedli oznámení o dlouhodobém pobytu,
 • studenti starší 26 let,
 • absolventi střední školy, kteří po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání, nepřihlásí se mezi uchazeče o zaměstnání nebo nezačnou podnikat,
 • absolventi vysoké školy, kteří nepokračují ve studiu a nenastoupí do zaměstnání nebo nezačnou podnikat ihned po ukončení kalendářního měsíce následujícího po složení státní závěrečné zkoušky,
 • členové náboženského řádu bez příjmu.

Vyšší odvody za státní pojištěnce

Příští rok se opět zvýší i vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění, které stát platí za tzv. státní pojištěnce. Vzroste z částky 7177 Kč na 7540 Kč, takže měsíční pojistné za tyto osoby vzroste z 969 Kč na 1018 Kč (7540 Kč x 13,5 %).

školení účto Kučerová

Stejná novela zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění také zvýší od 1. 1. 2020 vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění, které stát platí za tzv. státní pojištěnce, na 7903 Kč, takže pojistné vzroste na 1067 Kč (7903 Kč x 13,5 %).

Za státní pojištěnce se považují například:

 • děti do ukončení jejich povinné školní docházky,
 • studenti do 26. roku, pokud se soustavně připravují na své budoucí povolání,
 • ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené,
 • osoby, které pobírají některý z důchodů,
 • uchazeči o zaměstnání, pokud jsou v evidenci úřadu práce, atd.

Kompletní seznam osob, za které platí pojistné stát, najdete v § 7 odst. 1) zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Stejně jako u sociálního pojištění také příští rok dojde ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro vznik zaměstnání z 2500 Kč na 3000 Kč. Pojistné na zdravotní pojištění tedy nebudete odvádět, bude-li vaše měsíční odměna do 3000 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).