Hlavní navigace

Pravidla pro platbu sociálního pojištění se od roku 2019 změní. Ukážeme jak

31. 10. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Od příštího roku budou podnikatelé zálohy na důchodové a nemocenské pojištění platit podle jiných pravidel. Ukážeme si, podle jakých, a vysvětlíme, jak posílat peníze na přelomu roku.

Pravidla pro placení nemocenského pojištění a záloh na důchodové pojištění se v příštím roce změní. Novinku přináší novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. O nových pravidlech jsme se už zmínili v článku Sociální pojištění 2019: Na minimálních zálohách si připlatíte o dvě stovky. Dnes si je vysvětlíme podrobněji i s příklady.

Důchodové pojištění: změna splatnosti

U záloh na důchodové pojištění se změní jejich splatnost tak, že je budete muset uhradit do konce toho měsíce, na který se vztahují. Tedy nikoli až do 20. dne následujícího měsíce tak, jak je to nyní.

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Co se změní pro zaměstnance, seniory nebo i OSVČ v roce 2019

OSVČ budou mít na zaplacení celý měsíc, nová splatnost tedy bude v termínu od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, vysvětlila pro server Měšec.cz mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jana Buraňová a zároveň připomněla, že za datum splatnosti se i nadále považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které jste registrovaní.

Dvě zálohy v lednu platit nemusíte

Pro platbu záloh na důchodové pojištění na přelomu roku platí přechodná ustanovení, abyste nemuseli v lednu posílat dvě (a to za prosinec podle původních pravidel a za leden podle nových).

Přechodným ustanovením je dáno, že záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 se považuje za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec nemusí být uhrazena vůbec. K úhradě může dojít až v souvislosti s vyčíslením doplatku pojistného při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018, vysvětlila Buraňová.

Pokud si platbu za prosinec nechcete odkládat až na dobu po podání Přehledu o příjmech a výdajích, můžete ji uhradit dobrovolně, ale pouze v období od 21. do 31. prosince 2018 (tedy po splatnosti zálohy za listopad 2018). Pozdější úhrada není možná a nebude ani penalizována. Jak už jsme uvedli, bude vyčíslena formou doplatku v Přehledu o příjmech a výdajích.

Od ledna je také zavedena tolerance při opožděné platbě zálohy na pojistné. Bude-li záloha zaplacena nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, nebude počítáno penále. Pokud ale bude uhrazena později, bude počítáno penále ode dne následujícího pod dni splatnosti, tj. od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který se záloha platí, a to za každý den prodlení 0,05 % z dlužné částky, informovala Buraňová.

Kdyby OSVČ naopak náhodou v lednu zaplatila dvě zálohy (prosincovou špatně podle původních pravidel a lednovou správně podle nových), budou obě použity na úhradu záloh roku 2019. Od 1. 1. 2019 již OSVČ nemusí oznamovat OSSZ, že chce platit zálohy na pojistné do budoucna. Nadále platí, že zálohy na pojistné do budoucna může platit pouze do konce kalendářního roku s tím, že částka převyšující předpis záloh daného roku zůstane na prosinci a bude považována za zálohu za tento měsíc, uvedla mluvčí ČSSZ.

Nová výše minimálního měsíčního vyměřovacího základu záloh na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 se nově bude platit až od měsíce následujícího po tom, ve kterém podáte Přehled OSVČ. Pokud však z přehledu za rok 2018 vyplyne nová výše záloh, která je nižší než v předchozím období, pak se nová výše bude hradit již v měsíci podání přehledu. Od ledna nová výše měsíčního vyměřovacího základu platí jen pro OSVČ, které zahajují činnost v roce 2019.

Nemocenské pojištění: splatnost a měkčí podmínky

Do nemocenského pojištění přinese nový rok změn víc. Jak už jsme psali v minulém článku, minimální měsíční vyměřovací základ pro nemocenské pojištění byl pro rok 2019 stanoven na 6000 Kč a minimální měsíční platba pojistného pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících hlavní i vedlejší výdělečnou činnost vzroste na 138 Kč.

I u nemocenského pojištění bude platit, že pojistné je splatné v kalendářním měsíci (od prvního do posledního dne měsíce), na který se pojistné vztahuje.

Pozor na přelomu roku

Aby vám na přelomu roku nemocenské pojištění nezaniklo, musíte zaplatit pojistné za prosinec 2018 do 21. ledna 2019 alespoň ve výši 115 Kč a do konce ledna pak ještě poslat pojistné za leden alespoň ve výši 138 Kč.

Mírnější pravidla pro zánik pojištění

Další změna přinese mírnější pravidla pro zánik nemocenského pojištění. V současnosti platí, že pokud se zpozdíte s platbou pojistného, nemocenské pojištění z titulu OSVČ zaniká.

Nově ale bude platit, že pokud nezaplatíte v řádném termínu za daný měsíc pojistné alespoň v minimální výši, máte šanci ho doplatit do konce měsíce následujícího po tom, ve kterém jste jej měli uhradit (aniž by účast na nemocenském pojištění byla ukončena).

školení účto Kučerová

Novinka platí už od ledna. Pokud byste tedy lednovou zálohu poslali ještě ve výši za předchozí rok (115 Kč), máte ještě do konce února možnost doplatit pojistné aspoň do výše 138 Kč a účast na nemocenském pojištění se nepřeruší.

V souvislosti s nemocenským pojištěním ještě připomínáme, že během příštího roku by pravděpodobně mělo dojít ke zrušení karenční doby (přesněji od 1. července 2019). Počítá s tím totiž programové prohlášení vlády a změnu podporují i komunisté, kteří pomohou návrh protlačit hlasováním. Více podrobností najdete v článku Výhodnější nemocenská: proplácet se budou i první tři dny. Řeší se, kolik zaplatí firmy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).