Hlavní navigace

Sociální pojištění 2019: Na minimálních zálohách si připlatíte o dvě stovky

12. 10. 2018
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Příští rok rekordně vzroste minimální záloha na sociální pojištění. Podnikatelé si připlatí dvě stovky a po dlouhé době vzroste i minimální záloha na nemocenské pojištění.

Každý rok vás tradičně informujeme o růstu minimálních záloh v oblasti zdravotního a sociálního pojištění. Ani tento nebude výjimkou. V dnešním textu si shrneme změny pro sociální pojištění, v tom příštím pak pro zdravotní pojištění.

Zálohy vychází z průměrné mzdy

Abychom mohli vypočítat nové minimální zálohy, musíme znát výši průměrné mzdy pro následující rok. Ta vychází z Nařízení vlády č. 213/2018 Sb., konkrétně ze všeobecného vyměřovacího základu (za rok 2017) a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu (ze statistik za první pololetí roku 2018), které mají vyjádřit růst průměrných mezd. Průměrná mzda, která se odhaduje na příští rok, je pak výsledkem součinu všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu.

Průměrná mzda pro rok 2019 se odhaduje na 32 699 Kč jako součin všeobecného vyměřovacího základu ve výši 30 156 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0843. Zaokrouhlujeme ji na celé Kč nahoru. Letošní průměrná mzda pro srovnání činí 29 979 Kč.

Sociální pojištění 2019

Záloha na sociální, resp. důchodové pojištění se odvozuje od dosaženého zisku (přesněji daňového základu) a vyměřovací základ OSVČ se stanovuje jako jedna polovina jeho dvanáctiny (je-li činnost vykonávána po celý rok). Sazba pojištění pak činí 29,2 %. V případě, že je váš vyměřovací základ nižší než stanovený minimální vyměřovací základ, platí pro vás právě ten minimální a vy budete platit také jen minimální zálohu na pojistné. 

Hlavní činnost

Minimální zálohu vypočteme jako 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy, tedy z částky 8175 Kč (tj. minimální měsíční vyměřovací základ), kterou jsme zaokrouhlili na celé koruny nahoru.

Podle těchto pravidel tedy získáme minimální zálohu na pojistné pro rok 2019, která činí po zaokrouhlení (opět na celé Kč nahoru) 2388 Kč. Oproti letošnímu roku se tedy zvýší o 199 Kč. Předchozí rok minimální záloha vzrostla o 128 Kč a už tehdy se jednalo o poměrně výrazný růst.

Roční minimální vyměřovací základ u činnosti, která trvala po celý rok, tedy všech 12 měsíců, odpovídá částce 98 100 Kč (8175 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.

Maximální vyměřovací základ se naproti tomu stanoví jako 48násobek průměrné mzdy, takže pro příští rok bude činit 1 569 552 Kč. Pokud byste dosáhli se svým ročním příjmem za rok 2019 nad tuto hranici, nebudete od této částky platit další důchodové pojištění ani odvádět solidární přirážku.

Vedlejší činnost

Minimální záloha pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost (např. podnikají při zaměstnání, studiu, v důchodu, na mateřské či při pobírání rodičovského příspěvku), se vypočte jako 29,2 % z jedné desetiny průměrné mzdy (minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost), tedy jako 29,2 % z částky 3270 Kč (zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru). Pro příští rok tedy bude platit minimální záloha ve výši 955 Kč (záloha se také zaokrouhluje na celé koruny nahoru).

Roční minimální vyměřovací základ u vedlejší činnosti, která trvala po celý rok, tedy všech 12 měsíců, odpovídá částce 39 240 Kč (3270 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala. 

Rozhodná částka pro vedlejší činnost pro rok 2019 bude 78 476 Kč. V případě, že vaše příjmy z vedlejší činnosti po odečtení výdajů nepřesáhnou tuto hranici, nemusíte za daný rok platit sociální, resp. důchodové pojištění a v tom příštím (2020) ani zálohy. Pojistnému se ale vyhnout nemusíte, záleží, co vám vyjde v přehledu. Z něj (resp. z příjmů po odečtení výdajů) vyplyne, zda budete muset případně pojistné za rok 2020 zpětně doplatit. Pokud rozhodnou částku přesáhnete, budete zálohy v následujícím roce platit. V případě, že vaše činnost netrvá celý rok, se tato rozhodná částka snižuje poměrně o dvanáctinu za každý měsíc činnosti, tj. o 6540 Kč.

Rozhodná částka se stanovuje jako 2,4násobek částky, kterou dostaneme součinem všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se účast na důchodovém pojištění posuzuje, a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu (na rozdíl u výpočtu průměrné mzdy se během výpočtu nezaokrouhluje – to až na konci na celé Kč nahoru).

Nové zálohy až po přehledu

Pokud v příštím roce 2019 pokračujete v podnikání, budete novou výši záloh platit až od měsíce následujícího po tom, ve kterém podáte Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. Pokud byste svůj podnik příští rok teprve rozjížděli, budou pro vás platit minimální zálohy platné pro rok 2019 už od počátku činnosti bez ohledu na to, kdy s ní začnete (tedy klidně od ledna).

Změny u pravidel pro placení pojistného

Od 1. ledna 2019 platí, že se budou zálohy platit v kalendářním měsíci, na který se záloha vztahuje. Takže například únorová záloha bude splatná během února (a nikoli až 20. března, jak platí podle stávajících pravidel). Platba tak bude muset být na účtu sociální správy připsána v období od prvního do posledního dne měsíce. V případě prodlení vám úřad naúčtuje za každý den prodlení 0,05 % z dlužné částky.

Nemocenské pojištění 2019

Po dlouhé době se pro příští rok zvýší také minimální záloha na nemocenské pojištění, protože dojde ke změně minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ. Vzroste na 6000 Kč a nová minimální záloha pro příští rok tak bude ve výši 138 Kč (vypočteme jako 2,3 % z minimálního vyměřovacího základu).

Tato změna vychází z další novinky v oblasti nemocenského pojištění. Dojde totiž ke zvýšení rozhodné částky, která zakládá účast na nemocenském pojištění zaměstnance, a to na 3000 Kč (z původních 2500 Kč). Pro zaměstnané s příjmem do 3000 Kč měsíčně (1/10 průměrné mzdy zaokrouhlené na pětisetkoruny směrem dolů) to tedy znamená, že se neúčastní nemocenského a důchodového pojištění.

Tyto dvě novinky spolu souvisí, protože minimální měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Rozhodný příjem je dle § 6 odst. 2 stanoven jako jedna desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází tomuto roku, a přepočítacího koeficientu určeného pro jeho úpravu se zaokrouhlením na celou pětisetkorunu směrem dolů, upřesnila pro Měšec.cz mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

Pro rok 2019 tedy platí (30 156 × 1,0843) : 10 = 3269,9 Kč = 3000 Kč (zaokrouhleno na celé pětistovky směrem dolů).

I u nemocenského pojištění platí, že se budou zálohy platit za měsíc, na který se vztahují. Buraňová uvedla, že od nového roku budou také platit mírnější pravidla pro zánik pojistného kvůli opožděné platbě pojistného. Pokud se v současnosti OSVČ zpozdí s platbou pojistného, nemocenské pojištění z titulu OSVČ zaniká. Pokud v příštím roce OSVČ doplatí pojistné na nemocenské pojištění alespoň do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž mělo být pojistné řádně zaplaceno, účast na nemocenském pojištění nadále trvá a nebude ukončena. Z uvedeného tedy vyplývá, že pojistné za měsíc leden2019 musí být zaplaceno nejpozději do konce února, alespoň ve výši 138 Kč, jinak dojde k zániku pojištění od 1.1. 2019, vysvětlila.

školení účto Kučerová

V souvislosti s nemocenským pojištěním ještě připomínáme, že během příštího roku by pravděpodobně mělo dojít ke zrušení karenční doby (přesněji od 1. července 2019). Počítá s tím totiž programové prohlášení vlády a změnu podporují i komunisté, kteří pomohou návrh protlačit hlasováním. Více podrobností najdete v článku Výhodnější nemocenská: proplácet se budou i první tři dny. Řeší se, kolik zaplatí firmy.

Srovnání vybraných údajů za rok 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019
Údaj platný pro rok 2015 2016 2017 2018 2019
Průměrná mzda 26 611 Kč 27 006 Kč 28 232 Kč 29 979 Kč 32 699 Kč
Minimální záloha (hlavní činnost) 1943 Kč 1972 Kč 2061 Kč 2189 Kč 2388 Kč
Minimální záloha (vedlejší činnost) 778 Kč 789 Kč 825 Kč 876 Kč 955 Kč

Příští rok také výrazně vzrostou důchody – starobní, invalidní i pozůstalostní. Podrobnosti a příklady najdete v textu Důchody 2019: Všichni dostanou výrazně přidáno, rychleji porostou nižší penze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).