Hlavní navigace

Za stavební povolení zaplatíte místo tří stovek 5000 korun

22. 1. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Od letoška se kvůli novele stavebního zákona výrazně zvýšily vybrané správní poplatky. Za stavební povolení na dům tak zaplatíte skoro 20násobek.

Od 1. ledna vstoupila v platnost novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb., která mění i některé související zákony. Novela například zpřesňuje postupy zjednodušeného územního řízení, mění územní souhlas a také lhůty pro vydání územního rozhodnutí nebo rozšiřuje výčet záměrů, u kterých není vyžadováno územní rozhodnutí ani územní souhlas, resp. stavební povolení či ohlášení.

Ačkoli cílem nové úpravy je zpřesnit původní zákon a zjednodušit některé postupy, kvůli navazující změně zákona o správních poplatcích bude mít také nepříjemné důsledky pro všechny, kteří plánují stavět například rodinný dům. Čtěte také: Průkaz energetické náročnosti budovy: K čemu vám je a kolik bude stát?

Za stavbu si výrazně připlatíte

První změnou, kterou pocítí všichni, co si plánují stavbu domu, je zvýšení některých poplatků. Tato novinka není přímým důsledkem novely stavebního zákona, ale změny zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., který byl touto novelou změněn.

Stavební povolení pro rodinný dům tak například od nového roku zdražilo ze 300 Kč na 5000 Kč. Poplatek za stavební povolení ke stavbě s více než 3 byty se zase zvýšil z 1000 Kč na 10 000 Kč. 

Pro lepší orientaci přinášíme přehled nejdůležitějších poplatků:

Stavební povolení

 • Vydání stavebního povolení ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty (rodinný dům) nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci – 5000 Kč
 • Vydání stavebního povolení ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty (bytový dům) – 10 000 Kč
 • Vydání stavebního povolení ke stavbě, která není určená k bydlení nebo neplní doplňkovou funkci k bydlení a není ani garáží či vodním dílem – 10 000 Kč
 • Vydání stavebního povolení ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží – 1000 Kč a 500 Kč za čtvrté a každé další stání (maximálně 5000 Kč)
 • Vydání stavebního povolení ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel – 300 Kč

Územní rozhodnutí, územní souhlas

Vydání rozhodnutí o umístění stavby či zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území:

 • ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci – 1000 Kč
 • ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty – 5000 Kč
 • ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními či řadových garáží – 1000 Kč a 500 Kč za každé čtvrté a další stání (max. 5000 Kč)
 • ke stavbě neuvedené v písm. a) až e) (například penzion) – 20 000 Kč
 • ke stavbě studny či vodního díla pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel – 300 Kč
 • vydání rozhodnutí o dělení či scelování pozemků – 1000 Kč

Vydání rozhodnutí či souhlasu

 • Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení – 1000 Kč
 • Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením – 1000 Kč
 • Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením – 500 Kč
 • Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby – 1000 Kč
 • Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby – 1000 Kč
 • Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby – 500 Kč
 • Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby – 500 Kč
 • Vydání souhlasu s odstraněním stavby – 500 Kč

Vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby je osvobozeno od poplatku, pokud o ně žádá držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P v případě, že zde má hlášen trvalý pobyt.   

Nechcete stavět a raději byste si nějakou nemovitost koupili? Hledat můžete rovnou na našem serveru v sekci o realitách.

Protože i dalších změn, vyplývajících přímo z novely stavebního zákona, je opravdu požehnaně, přinášíme jejich stručný souhrn.

Zjednodušená administrativa

K ohlášení vybraných staveb (například rodinný dům se zastavěnou plochou do 150 m2) již nemusíte přikládat tzv. územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb (§ 21). Stavebník také nemusí dokládat, že prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků o této stavbě. Souhlasit ale sousedé musí.

V paragrafu 79 byly doplněny a upřesněny další stavby, které už nevyžadují rozhodnutí o umístnění stavby ani územní souhlas. Územní posouzení, ohlášení ani souhlas nově nepotřebujete pro:

 • nepodsklepený skleník do 40 m2 zastavěné plochy ne vyšší než 5 m, umístěný nejméně 2 m od hranice pozemku,
 • stavbu se zastavěnou plochou do 25 m2 ne vyšší než 5 m s jedním nadzemním podlažím, podsklepenou maximálně do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu či stavby pro rodinnou rekreaci pro bydlení či rekreaci, nejméně 2 m od společných hranic pozemků v případě, že plocha části pozemku schopného vsakovat dešťovou vodu bude po jejím umístění nejméně 50 % z celkové plochy pozemku, 
 • bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu či stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území, který je umístěný minimálně 2 m od hranice pozemku

Ohlášení se nevyžadují nově ani u přípojky nad 50 m. Územní posouzení je ale stále vyžadováno. Stavební povolení zase není nutné pro stavby do 50 m2 zastavené plochy ne vyšší než 5 m s jedním nadzemním podlažím a podsklepením ne hlubším než 3 m. V případě změny druhu pozemku o velikosti do 300 m2 se nevyžaduje žádné územní posouzení. Od 300 do 1000 m2 musíte získat územní souhlas a územní rozhodnutí je pak potřeba v případě pozemků nad 1000 m2

U vybraných staveb (§ 96) je také možné nahradit územní rozhodnutí nově územním souhlasem a rozšířil se také počet staveb, u kterých je územní souhlas dostačující. Jeho platnost se také prodloužila ze 12 na 24 měsíců.

Vybrané stavby (§ 96a) také umožňují požádat zároveň o územní souhlas a ohlásit stavbu. Při splnění podmínek tak může stavební úřad vydat společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby.

Dobrá zpráva pro sousedy

Výsledky územního řízení se budou doručovat vyhláškou pouze v případě vysokého počtu účastníků (cca víc než 30). Zamezit by se tak mohlo případům, kdy majitel sousedního pozemku, který bedlivě nesleduje úřední desku nebo si nevšimne vyvěšeného záměru na místě stavby, nemůže vznést námitku ve stavebním řízení proti umístění stavby, protože se o tom nedozvěděl včas. 

Do stavebního zákona také byly ukotveny lhůty pro rozhodnutí stavebním úřadem. V jednoduchých věcech tak je tento úřad povinen rozhodovat bez zbytečného odkladu, nejdéle ale do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení. Ve zvlášť složitých případech na to má ještě o 30 dnů déle. 

Pořídili jste dům už v minulém roce? Pak letos budete muset podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. S naší pomocí to nebude nic složitého.

Spojení územního a stavebního řízení

Novela umožňuje snáze spojit územní a stavební řízení. Společná řízení byla možná i v původní úpravě, bylo ale nutné nejprve požádat o územní rozhodnutí, požádat o stavební povolení a pak ještě požádat o jejich spojení.

Zrušení souhlasu mlčky

V paragrafu 106, který se věnuje ohlášení, dochází ke zrušení institutu „souhlasu mlčky“. Dosud bylo možné začít stavět i pokud stavební úřad nezaslal souhlas nebo zákaz realizace stavby do 40 dnů ode dne ohlášení. Nově si však musíte počkat, až vám bude souhlas doručen. Jeho platnost se nově prodlužuje ze 12 na 24 měsíců.

Podobně se upravuje také § 127, který upravuje změny v užívání stavby. I zde se ruší možnost úřadu souhlasit mlčky. Takže místo 30denní lhůty, po jejímž uplynutí mohl stavebník považovat změnu užívání za schválenou, musí nově čekat na písemný souhlas.

Ke stejné změně dochází i v § 128, který upravuje povolení odstranění stavby a zavádí i zde povinnost vyčkat na souhlas stavebního úřadu.

skoleni_4_3

Pozdržené nebo zkrácené stavební řízení?

Paragraf 117, původně zvaný jako „Zkrácené stavební řízení“, nově mění princip povolování stavby prostřednictvím autorizovaného inspektora. Nově musíte čekat 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení stavebního záměru, než vám vznikne právo začít stavět. Výhoda zkráceného stavebního řízení se tak změnou poněkud vytrácí. Cílem této úpravy je zamezit nestandardním způsobům povolování staveb autorizovanými inspektory v minulosti.

Užívání stavby až po kontrolní prohlídce

V případě staveb, které nevyžadují kolaudační souhlas, bylo dosud možné oznámit úřadu užívání stavby s 30 denním předstihem. Pokud během této doby nevydal úřad zákaz, od 31. dne bylo možné stavbu začít užívat. Nyní má stavební úřad ještě možnost nařídit kontrolní prohlídku stavby. Užívat stavbu tedy můžete až následující den po jejím úspěšném absolvování.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).