Hlavní navigace

Za nepravdivý pracovní posudek můžete chtít odškodnění

26. 11. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Nepravdivé informace v pracovním posudku nebo zápočtovém listu vás mohou poškodit u potenciálního zaměstnavatele. Máte právo požadovat odškodnění i změnu dokumentu.

Požádáte-li zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní činnosti, je povinen vám ho do 15 dnů vydat. Zároveň ale platí, že zaměstnavatel není povinen vydat vám ho dříve, než v době 2 měsíců před skončením zaměstnání.

Výraz „pracovní posudek“ možná dosud evokuje mnohým zaměstnancům, kádrové posudky z dob dávno minulých. Ale obavy stranou. Pracovní posudek je standardním, i když nepovinným, personálním pracovněprávním dokladem. Podobné téma: Kolik si můžete vydělat k podpoře?

Jak by měl vypadat pracovní posudek

Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance. Obsahuje informace:

  • o kvalifikaci,
  • o schopnostech
  • o dalších skutečnostech, které mají vztah k výkonu práce.

Dalšími skutečnostmi může být hodnocení pracovníkovy iniciativy, schopnosti týmové spolupráce atd. Zaměstnavatel může hodnotit, jak jste se osvědčili při plnění svých úkolů. Nepřísluší mu ale posuzovat, zda se hodíte pro určitou práci u jiného zaměstnavatele. Také by neměl do tohoto dokumentu uvádět žádná hodnocení soukromého života.

Jiné informace než ty, které mohou být obsahem pracovního posudku, je zaměstnavatel oprávněn podávat pouze se souhlasem pracovníka, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Ochrana u soudu

Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem pracovního posudku, může se do 3 měsíců ode dne, kdy se o jeho obsahu dozvěděl, domáhat žaloby u soudu. Ten pak může zaměstnavateli uložit přiměřenou úpravu dokumentu. Pokud by vám zaměstnavatel eventuelně způsobil negativním a nepravdivým posudkem škodu např. tím, že by vám tak znemožnil vstoupit do nového zaměstnání a vy byste toto prokázali, máte právo se domáhat odškodnění. Podobné téma: Více výpovědí v jednom pracovním poměru se nevylučuje

Nepleťte si posudek s potvrzením o zaměstnání, tedy zápočtovým listem

Od pracovního posudku je třeba odlišit potvrzení o zaměstnání – tzv. zápočtový list. Zápočtový list je zaměstnavatel povinen vyhotovit vždy v souvislosti se skončením pracovního poměru automaticky, bez jakékoliv žádosti zaměstnance. Naproti tomu pracovní posudek vystaví pouze na vaši žádost.

Do zápočtového listu uvádí zaměstnavatel údaje specifikované v ust. § 313 odst. 1 zákoníku práce. Jde zejména o údaje:

  • o zaměstnání a době jeho trvání,
  • zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti,
  • o druhu konaných prací a dosažené kvalifikaci,
  • zda byl pracovněprávní vztah zaměstnavatelem skončen z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů zvlášť hrubým způsobem,
  • zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky a v čí prospěch,
  • jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny,
  • jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky.

Závazný předepsaný vzor neexistuje

Pro zápočtový list není předepsán žádný oficiální tiskopis jako vzor. Ten by musel být součástí právního předpisu, avšak zákoník práce, ani jiný předpis jej v příloze neobsahují. Zaměstnavatelé často používají zakoupené formuláře z produkce různých poradenských firem a vydavatelství. Všechny takové tiskopisy však jsou pouze soukromým vydáním. Za úplnost a správnost obsahu potvrzení o zaměstnání odpovídají sami zaměstnavatelé, nikoliv autoři či vydavatelé formulářů. Podobné téma: Jste nezaměstnaní? Zvýšenou podporu od listopadu nečekejte

Příklad nezávazného vzoru zápočtového listu naleznete v příloze: Vzor zápočtového listu (JPG 125868 bytů)

Zaměstnavatel by se měl vyvarovat toho, aby do potvrzení o zaměstnání uváděl údaje nad rámec předepsaný zákonem, aniž by s tím zaměstnanec souhlasil. Pokud by do tohoto dokumentu uvedl například skutečnosti hodnotící práci zaměstnance s úmyslem upozornit budoucího zaměstnavatele na nedostatky, pak by se dopustil porušení zákona. Takové hodnocení může být součástí pouze pracovního posudku.

dan_z_prijmu

Podobná práva jako u pracovního posudku máte i v případě, že nesouhlasíte s obsahem zápočtového listu. Pak se můžete do 3 měsíců ode dne, kdy jste se o jeho obsahu dozvěděli, domáhat žaloby u soudu, aby zaměstnavateli dokument přiměřeně upravil. Pokud by zaměstnavatel způsobil, zejména zadržováním zápočtového listu, zaměstnanci škodu tím, že mu tak znemožnil vstoupit do nového zaměstnání a zaměstnanec toto prokázal, mohl by se pracovník rovněž účinně domáhat odškodnění.

Použitá literatura:
Bukovjan, P.: Nepravdivý pracovní posudek a vznik škody, Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále č. 7/2007, Poradce s. r. o.

Anketa

Měli jste od svého bývalého zaměstnavatele napsaný nepravdivý posudek?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).