Hlavní navigace

Nestihli jste vyčerpat loňskou dovolenou? Moc času vám nezbývá

6. 10. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Zbyla vám z loňska dovolená? Pokud se nedohodnete se zaměstnavatelem co dál, riskujete její propadnutí nebo nucené vybírání. V jakých případech zákon uděluje výjimku a jaké možnosti a povinnosti má pracovník a zaměstnavatel?

Termín dovolené určuje pracovníkům zaměstnavatel, který jedná podle rozvrhu čerpání dovolené. Ten musí vydat posvěcený souhlasem odborové organizace, pokud u zaměstnavatele působí. Pracovník by měl mít možnost si dovolenou vyčerpat vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Podobné téma: Chybíte v práci? Můžete přijít o dovolenou

Dobu, kterou zaměstnavatel určil k čerpání dovolené, vám musí písemně oznámit alespoň 14 dnů předem, pokud se s ním nedohodnete kratší době.

Povinnost musí splnit zaměstnavatel i vy

Zaměstnavatel je povinen určit vám čerpání alespoň 4 týdnů dovolené v kalendářním roce, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. To platí pro případ, že váš pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok a během této doby jste získali na 4 týdny dovolené nárok.

Pokud určení dovolené brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody, je nutné určit dovolenou tak, aby skončila nejpozději do konce příštího kalendářního roku. V případě, že kvůli čerpání rodičovské dovolené není možná ani tato varianta, určí se její nástup až po skončení rodičovské dovolené. Překážkou v práci na straně zaměstnance může být:

  • výkon vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení
  • uznaná dočasná pracovní neschopnost
  • doba, kdy je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené
  • doba, kdy je zaměstnanec na rodičovské dovolené

V praxi zaměstnanec o poskytnutí dovolené žádá nejčastěji na formuláři zvaném „Dovolenka". Pokud příslušný vedoucí pracovník takové žádosti vyhoví a svým podpisem požadovanou dobu čerpání dovolené odsouhlasí, přijde následně zaměstnanci písemné oznámení o určené době dovolené. Podobné téma: Za jakých podmínek lze převádět a proplácet nevyčerpanou dovolenou?

Pouhé předložení vyplněného formuláře totiž nelze považovat za určení nástupu dovolené. Měli byste si proto ověřit, že dovolená byla opravdu schválena. V praxi mnohdy putuje podepsaný formulář přímo od vedoucího na personální nebo mzdové oddělení, aniž by se k vám vracel. V případě, že nebudete vedoucím upozorněn, nemusíte se také dozvědět, že vám dovolená nebyla schválena.

Zaměstnavatel nemusí žádosti zaměstnance o čerpání dovolené vyhovět. Výjimkou je postup dle ust. § 217 odst. 5 zákoníku práce. Ten se vztahuje na případy, kdy požádá pracovnice zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené. Stejný nárok má i zaměstnanec, který chce dovolenou naplánovat bezprostředně po skončení rodičovské dovolené. V obou případech je toto možné požadovat do doby, po kterou jsou zaměstnanci oprávněni čerpat mateřskou a rodičovskou dovolenou. Další výjimkou, kdy čerpání dovolené neurčuje zaměstnavatel, je automatický nástup dovolené ve smyslu ust. § 218 odst. 4 zákoníku práce.

Čerpání dovolené nelze odkládat donekonečna

Neurčí-li zaměstnavatel dovolenou (s výjimkou případu, kdy v určení a čerpání dovolené brání rodičovská dovolená) ani do 31. října příštího kalendářního roku, je dnem nástupu zaměstnance na tuto nevyčerpanou dovolenou nebo její část první následující pracovní den. To neplatí pokud zaměstnanci brání v takovém nástupu dovolené překážky v práci, uvedené v ust. § 217 odst. 4 zákoníku práce.


internetové bankovnictví, práce, zaměstnání, peníze

Foto: Ivana Dvorská


Jedná se o tzv. automatický (nucený) nástup nevyčerpané dovolené přímo z nařízení zákoníku práce, ve smyslu jeho ust. § 218 odst. 4 věty první. Nevyčerpá-li zaměstnanec dovolenou v rozsahu „povinných“ 4 týdnů ani do konce příštího kalendářního roku, právo na tuto dovolenou zaniká. Dovolená tzv. propadne, protože už ji nelze převádět do dalšího roku. Zásadně není možné ji ani nahradit peněžitým plněním v podobě poskytnutí náhrady mzdy nebo platu.Výjimkou je opět případ, kdy je překážkou jejího čerpání rodičovská dovolená.

Příklad nedočerpání 4týdenní dovolené: Zaměstnanci v roce 2008 vznikl nárok na 4 týdny dovolené, přičemž do 31. 12. 2008 vyčerpal pouze 2 týdny. Jestliže mu zaměstnavatel nejpozději do 31. 10. 2009 neurčil nástup této zbývající dovolené v trvání 2 týdnů, nastupuje zaměstnanec dovolenou ze zákona 1. resp. 2. 11. 2009.

Pokud, např. v důsledku pracovní neschopnosti zaměstnanec zbylé 2 týdny dovolené z r. 2008 nevyčerpá ani do 31. 12. 2009, ztratí na ni nárok. Nebude mu poskytnuta ani náhrada mzdy nebo platu. Pokud však zaměstnanec nevyčerpá uvedenou dovolenou v důsledku čerpání rodičovské dovolené, nárok na ni neztratí,ale bude mu převedena na dobu po skončení rodičovské dovolené (např. do r. 2010 nebo r. 2011).

Příklad nedočerpání 5týdenní dovolené: Zaměstnanci v r. 2008 vznikl nárok na 5 týdnů dovolené, přičemž do konce r. 2008 nevyčerpal 1 týden dovolené. Pokud jej nevyčerpá ani do 31. 12. 2009, může tento týden dovolené vyčerpat ještě do 31. 12. 2010, jestliže k tomu dá písemný souhlas. V případě, že tento 1 týden dovolené nevyčerpá ani do 31. 12. 2010, vznikne mu 1. 1. 2011 nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za tento 1 týden nevyčerpané dovolené. Jestliže však zaměstnanec písemný souhlas s převedením 1 týdne dovolené za r. 2008 k čerpání v r. 2010 neudělí, vznikne mu nárok na vyplacení náhrady již 1. 1. 2010.

Ve kterých případech dovolená propadá a kdy je možné ji dále odložit – shrnutí

Kdy dovolená propadá?

Nevyčerpáte-li „povinné“ 4 týdny dovolené ani do konce příštího kalendářního roku (tedy dovolenou za kalendářní rok 2008 do konce roku 2009), právo na tuto dovolenou zaniká. Dovolená však takto propadá pouze těm, u nichž jsou současně splněny tyto podmínky:

  • pracovní poměr trval celý předešlý kalendářní rok (2008),
  • vzniklo vám právo na alespoň 4 týdny dovolené,
  • jde o dovolenou do rozsahu 4 týdnů z předešlého roku (2008).

Čerpání rodičovské dovolené je jediným důvodem, pro který dovolená v rozsahu do 4 „povinných“ týdnů nemůže propadnout.

Jestliže zaměstnanec odmítne od 1. (resp. v pondělí 2.) listopadu 2009 výkon práce po dobu, kdy má čerpat dovolenou ze zákona, nemůže proti němu zaměstnavatel vyvodit platným způsobem žádné sankce. Automatickému nástupu dovolené 1. ( resp. 2.) listopadu 2009 (nebo jiný příslušný den) však může zaměstnavatel zabránit tím, že do 31. října 2009 určí nástup dovolené tak, aby si ji zaměstnanec mohl vyčerpat do konce roku 2009, tedy kupř. na období kolem Vánoc.

Kdy dovolená nepropadá?

Právo na dovolenou vám nezaniká v případě, že pracovní poměr netrval celý předešlý kalendářní rok (2008), případně sice trval, ale nevzniklo vám právo na alespoň 4 týdny dovolené. Uvedené situace s nevyčerpanou dovolenou je třeba řešit odchýlením se od zákoníku práce ve váš prospěch a to buď dohodou o odloženém čerpání dovolené nebo jejím proplacením.

Právo na dovolenou v rozsahu nad 4 „povinné“ týdny nepropadá ani tehdy, pokud váš pracovní poměr trval celý předešlý kalendářní rok (2008) a vzniklo vám právo alespoň na 4 týdny dovolené. Dovolená se převádí k odloženému čerpání (až do dalšího čili tzv. přespříštího kalendářního roku) nebo se proplácí.

Hledáte práci? Podívejte se do naší pracovní rubriky, jestli někdo nehledá třeba vás.

Stejně tak nárok na dovolenou v rozsahu do 4 „povinných“ týdnů nezaniká v případě, pokud váš pracovní poměr trval po celý předešlý kalendářní rok (2008) a vniklo vám zároveň právo alespoň na 4 týdny dovolené, pokud jste dovolenou v tomto rozsahu nemohli vyčerpat ani do konce příštího kalendářního roku (2009) z důvodu rodičovské dovolené. Dovolená se převádí na dobu po skončení rodičovské dovolené a nebude-li ani potom vyčerpána, je nutno situaci řešit dohodou o jejím dalším odložení o jejím proplacení.

skoleni_4_3

Uplatnění v praxi

Pravidlo zákoníku práce o nuceném nástupu nevyčerpané dovolené z loňského roku 2008 dne 1. (potažmo 2.) listopadu 2009 se týká jen dovolené (nebo její části) v rozsahu 4 týdnů a jen zaměstnanců, jejichž pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý rok 2008. Povinné čerpání dovolené nastává přímo ze zákona a není k němu nutný souhlas zaměstnance ani zaměstnavatele.

Pravidlo o automatickém nástupu dovolené platí za stanovených podmínek jen pro loňskou dovolenou. Zaměstnavatelé často chybují v tom, že nutí zaměstnance k povinnému vyčerpání dovolené během příslušného kalendářního roku, za nějž náleží a to i přesto, že nejde o zbytek loňské, ale letošní dovolené. Nicméně zaměstnavatel má na takový postup právo. Pak už se ale nejedná o uplatnění ust. § 218 odst. 4 věty první zákoníku práce o nuceném nástupu dovolené, ale o určení doby nástupu dovolené ve smyslu ust. § 217 odst. 1 zákoníku práce.

Anketa

Kolik loňské dovolené ještě máte?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).