Hlavní navigace

Za mírné požití alkoholu před nebo při práci vás vyhodit nemohou

1. 6. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Do práce nesmíte pod vlivem alkoholu, ale pivo – jedna, u zdatného jedince i dvě desítky – před směnou či o pauze na jídlo už nebudou zapovězeny. Když nadýcháte i přes 0,2 promile, výpověď dostat nesmíte.

Zákoník práce vám jako zaměstnancům ukládá povinnost nepožívat alkoholické nápoje na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště. Dále pak nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele (podrobněji jsme o tom psali v článku Mohu mít pivo v pracovní době?). O případu zaměstnance, který tuto povinnost porušil a dostal za to výpověď, avšak následný spor se svým zaměstnavatelem, když se jí bránil, vyhrál, jsme informovali v článku Zbytkový alkohol není důvod k výpovědi, řekl soud.

Zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu závažného porušení pracovních povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci podle ust. § 52 písm. g) zákoníku práce, neboť vstoupil na pracoviště pod vlivem alkoholu. Při první dechové zkoušce necelých 45 minut před začátkem směny bylo zaměstnanci naměřeno 0,32 ‰ alkoholu, při druhé dechové zkoušce o půl hodiny později 0,23 ‰ alkoholu. Zaměstnanec se žalobou domáhal určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru a dosáhl úspěchu u obecných soudů všech stupňů. Případ uzavřel Nejvyšší soud ČR svým rozsudkem spis. zn. 21 Cdo 4733/2015, ze dne 19. 12. 2016, ve kterém konstatoval, že pozitivní zjištění alkoholu v organismu zaměstnance neznamená vždy porušení povinností takové intenzity, aby je bylo možné kvalifikovat jako závažné porušení povinnosti ve smyslu ust. § 52 písm. g) zákoníku práce.

Do práce po požití ano, za volant ne

Paradoxně s uvedenými závěry pro oblast pracovního práva vyznívá srovnání s pravidly pro silniční provoz, neboť zjištění hladiny alkoholu ve výši 0,32 ‰ by u řidiče vedlo k závažným sankcím v podobě peněžité pokuty, udělení 7 „trestných“ bodů a zákazu činnosti.

Nicméně asi je třeba odlišit vysoká rizika, která způsobuje alkohol zpomalováním reakcí při řízení motorového vozidla, kdy rozhodují zlomky vteřiny, na straně jedné a na straně druhé malé nebezpečí třeba při kancelářských pracích. Srovnáním pracovněprávní úpravy a jejího nového výkladu s pravidly provozu na pozemních komunikacích marně argumentoval ve své ústavní stížnosti i zaměstnavatel, nicméně ta byla usnesením Ústavního soudu spis. zn. III ÚS 912/17 ze dne 10. 5. 2017 odmítnuta.

V praxi budou tedy zaměstnavatelé nuceni u vás určitou míru ovlivnění alkoholem tolerovat, neboť vás nemohou účinně za zjištění alkoholu požitého před nástupem do práce postihnout. Patrně to nepřinese významné problémy u nerizikových prací, jako jsou již zmíněné práce kancelářské, natož u tvůrčích činností, kde vliv alkoholu může naopak i zvýšit kvalitu a produktivitu práce, ovšem nikoliv nulová tolerance alkoholu na rizikových pracovištích je a bude na pováženou.

„Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství“

Ovšem nelze přehlédnout, ačkoliv se tím soudy zřejmě nezabývaly, jak plyne z uváděných rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, že zaměstnanec pracoval zřejmě v nepříznivých mikroklimatických podmínkách. Zákaz požívání alkoholických nápojů se dle výjimky zakotvené v ust. § 106 odst. 4 písm. e) věty druhé zákoníku práce nevztahuje právě na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu (a dále pak na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno).

V horkých provozech tedy může být požíváno pivo se sníženým obsahem alkoholu mající nejvýše 1,2 objemového procenta alkoholu; 1,0 procenta hmotnostního nebo pivo nealkoholické mající nejvýše 0,5 procenta objemového; 0,4 procenta hmotnostního. V provozech s nepříznivými mikroklimatickými podmínkami, jakkoliv jsou většinou zároveň pracovišti rizikovými, tedy na místě jistá tolerance k mírnému požívání alkoholu byla a je.

„Alkohol hubí národy, ale jednotlivcům prospívá“

Právník by se neměl ke konkrétní věci vyjadřovat bez podrobné znalosti věci a nastudování spisu, což jsem v daném sporném případě neučinil, neboť vycházím pouze z příslušného rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, nicméně domnívám se, sice prost zdravotnického vzdělání, leč jako zkušený pivař, že po požití litru nealkoholického piva, které si údajně dal zaměstnanec k večeři zhruba hodinu před nastoupením noční směny, by neměly být v krvi zdravého konzumenta naměřeny vůbec žádné hodnoty alkoholu v krvi – zaměstnanec uváděl požití půl litru značky Birell a půl litru Bernard, obě mají 0,5 objemového procenta alkoholu.

Je tedy event. možné, že si zaměstnanec v inkriminovaný den spíše dopřál k obědu výčepní pivo – tzv. desítku, možná i dvě, nebo i ležák – tzv. jedenáctku nebo dvanáctku, nebo i později výčepní či lehké pivo, nicméně vycházel právě z očekávání, že zdravý člověk, zvláště muž, by neměl být s takovým časovým odstupem (oběd řekněme mezi 11.–14. hodinou, začátek směny ve 22 hodin) pod vlivem alkoholu tak, aby jeho schopnosti a bezpečný výkon práce byl jakkoliv narušen. Výpověď zaměstnance o požití toliko nealkoholického piva, což tvrdil před soudem, bych si však dovolil hodnotit jako účelovou výmluvu. (Sám jsem byl účasten pokusu s měřením alkoholu na pracovišti. Po prvním půllitru desítky s objemovým procentem alkoholu 4,3 % jsem nenadýchal nic, teprve po požití druhého piva stejné značky jsem nadýchal zhruba 0,25 ‰.)

Nicméně po požití jednoho nebo více piv se sníženým obsahem alkoholu, které požije zaměstnanec pracující v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, uvedené hodnoty alkoholu v krvi být naměřeny zřejmě mohou. A proto ani na některých rizikových pracovištích nepůjde uplatnit nulovou toleranci k alkoholu.

skoleni_18_3

Alkohol je dobrý sluha, ale zlý pán

Jakkoliv vůbec nejsem odpůrcem alkoholu, ba právě naopak s ohledem na jeho pozitiva pro zdraví, dobrou náladu a společenskou zábavu, zvláště piva (viz můj redakční profil: https://www.mesec.cz/autori/fetter/) nebo vína, požívaného s mírou a rozumem (jenže pít alkohol se musí umět a každý to neumí), musím tak dát za pravdu zaměstnavateli, který v ústavní stížnosti kritizoval skutečnost, že při určitém menším porušení povinnosti nevstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu není možné zaměstnance sankcionovat, což nemotivuje zaměstnance k dodržování tohoto pravidla, ale dále ohrožuje život a zdraví ostatních zaměstnanců, jakož i majetek zaměstnavatele.

V praxi budou tedy zaměstnavatelé muset být při uplatnění sankce v podobě rozvázání pracovního poměru za porušení povinností zaměstnance stanovených v § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce hodně zdrženliví a opatrní. Zvažte si sami, zda toho hodláte využívat, nebo dokonce zneužívat… A jak dlouho budete chodit se džbánem pro vodu… vlastně pro pivo.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).