Hlavní navigace

Za dražší pojištění "poděkujte" spravedlivé Evropské unii (rozhovor)

17. 12. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Směrnice Evropské komise pojišťovnám přikazuje zavést tzv. unisex sazby. Ženám pojistné razantně zdraží, pro muže se mírně sníží. Některé pojišťovny již ceny změnily, pro ostatní je stěžejním datem pátek 21. 12. 2012.

Petr Svoboda

Vrchní ředitel Úseku produktového managementu občanského pojištění v České pojišťovně.

Vystudoval Vysokou školu finanční a správní v Praze s inženýrským titulem v oboru pojišťovnictví.

V letech 2003–2007 pracoval jako produktový manažer pro oblast produktové portfolio a design produktů autopojištění ve společnosti Kooperativa. 

V letech 2008–2010 zde působil na pozici vedoucího odboru produktového managementu v oboru design pojistných produktů.

Soudní dvůr EU před časem rozhodl, že nejpozději 21. 12. 2012 musí členské státy EU odstranit rozdíly ve výši pojistného a plnění, pokud by byl jejich výpočet ovlivněn faktorem pohlaví pojištěné osoby. Pojišťovny tedy nejpozději ke zmíněnému datu musí přehodnotit svou cenovou politiku a na správné provedení bude dohlížet Česká národní banka. Více si přečtěte v článku Ženám se na konci roku zdraží pojistné. Proč tomu tak bude?

Jak dopadla úprava cen pojistného u České pojišťovny? O kolik se ženám v průměru zdraží pojistné a o kolik zlevní mužům?

Ženy tedy dosud profitují z nižších pojistných sazeb, v důsledku rozhodnutí EU se však musejí připravit na citelné navýšení ceny životního pojištění. Týká se to především rizika smrti, stejně jako závažných a kritických onemocnění nebo pojištění pro případ pracovní neschopnosti. U nich dojde v průměru ke zdražení v rozmezí 30 až 80 %. Mužům se naopak u vybraných rizik sazby mírně sníží, a to o 10 až 15 %.

Z pohledu pojištění pro případ smrti bude pravděpodobně nejcitelnější zdražení pro starší ženy nad 55 let, a to z pohledu absolutního zvýšení sazeb. Naopak nejmenší zdražení mohou očekávat ženy ve věku kolem 35 let.

S čím souvisí rozdíly v cenách pojištění?

Rozdíly v cenách pojištění souvisí v zásadě zejména s pravděpodobností, že nějaká pojistná událost vznikne. U životního pojištění jde o momenty jako, závažné onemocnění, invalidita nebo smrt. 

Mezi pravděpodobnostmi vzniku pojistné události mezi muži a ženami v těchto oblastech panují v čase statisticky významné rozdíly. Což zjednodušeně řečeno znamená, že čím déle budou klient nebo klienta pojištěni, tím roste rozdíl mezi dnešními cenami pojištění pro obě pohlaví.

Nejvýraznější jsou přitom diference u pojištění pro případ smrti. Je to dáno tím, že muži mají statisticky doloženu kratší střední délku života v porovnání se stejnými věkovými ročníky žen. U tohoto pojištění je tak v současnosti pro určité věky rozdíl mezi sazbami pro muže a ženy i více než 100 procent. 

Dá se to ještě více konkretizovat? Jak se změní cena u žen v případě pojištění pro případ smrti, úrazu a závažných onemocnění a v případě doživotní renty u žen a u mužů oproti původnímu stavu a proč?

Zavedení rovného přístupu podle pohlaví v pojišťovnictví se z uvedených pojištění dotýká České pojišťovny u pojištění pro případ smrti, závažných onemocnění a doživotní renty.

U pojištění pro případ smrti se v průměru sazby zvyšují pro ženy o 80 % a pro muže snižují o 15 %. 

U závažných onemocnění je zdražení pro ženy relativně nižší – 30 %. Mužům zlevňujeme o 10 %.

Doživotní rentu nabízíme pouze formou ihned splatného důchodu, tedy klient si vloží jednorázově určitou částku a my mu okamžitě začneme doživotně vyplácet rentu, např. měsíční, stanovenou na základě velikosti vkladu, aktuálního věku a pohlaví. Do 20. 12. 2012 platí, že mužům stačí na dosažení stejné renty o cca 20 % nižší jednorázový vklad, než tomu bude v unisexovém prostředí. Čtěte také: Pojišťovny vyčkávají. Nechtějí odkrýt, jak zdraží pojistné

Cena pojistného u žen se v souhrnu zvýší více, než v souhrnu klesne mužům. Proč poměr zdražení a zlevnění pojistného není stejný a proč vlastně úprava cen směrem ke zdražení? Proč se místo zdražení pojistného ženám spíše více nezlevnilo mužům?

Životní pojištění a zejména krytí životních rizik si více sjednávají muži než ženy, unisex sazba tedy musí tento nepoměr zohlednit. 

Chystáte se nějakými benefity vynahradit ženám zdražení pojistného?

Zdá se více než pravděpodobným, že pojišťovny budou hledat způsoby, jak se o přízeň klientek ucházet i v nové situaci. Česká pojišťovna například klientům u životního pojištění nabízí program Zdravý život. V jeho rámci získávají klienti unikátní sérii služeb v ceně až 12 500 Kč v ceně pojistného.

Základem programu je organizace péče o zdraví formou prevence. Znamená to, že Česká pojišťovna klientovi pomůže správně naplánovat i zorganizovat všechny pravidelné lékařské prohlídky, na něž má z veřejného zdravotnictví nárok. Po předchozí telefonické domluvě s poskytovatelem programu obdrží klient následně SMS s termíny návštěv a kontakty na lékaře, kde Česká pojišťovna zajistila preventivní prohlídku. 

Na klientky, které sjednají životní pojištění již za nových podmínek, je zacílen zcela unikátní program, který bude svojí koncepcí nejen originální, ale také velmi užitečný. Jeho detaily však v tuto chvíli ještě nechceme prozrazovat.

Pokud se ženy rozhodnou, že si chtějí sjednat pojistné podle starých podmínek, dokdy musí zajít na pojišťovnu sjednat smlouvu?

Tím nejzazším datem je čtvrtek 20. prosince 2012. V případě České pojišťovny lze pojistnou smlouvu se „starými podmínkami“ sjednat skutečně i na tu pověstnou poslední chvíli, tedy až do 20. 12. 2012 23:59 hodin. 

Pokud bude mít žena životní pojištění dle starých podmínek, co je může ohrozit? Například změna nastavení parametrů smlouvy? Změna výše pojistného? Jaké změny platnost původních podmínek u pojištění neovlivní a jaké naopak ano?

Zákaz rozlišovat pohlaví jakožto faktor určující výši pojistného platí od 21. 12. 2012 na nově uzavřených smlouvách. Pokud klient uzavře pojištění ještě letos a v budoucnu (po 21. 12. 2012) na něm neprovede žádnou tzv. technickou změnu, pak parametry takové smlouvy zůstanou změnou legislativy nedotčeny.

Jiná situace nastává v momentu, kdy by klientka chtěla například příští rok zvýšit pojistnou částku, u ní se bude pojistné počítat již dle nových sazeb. 

Vysvětlete pojem technická změna.

Změny na pojistných smlouvách se v zásadě rozlišují dvojí – technické a netechnické. Netechnické změny zahrnují všechny změny, které nemění rozsah pojištění a jsou vesměs administrativní povahy – změny jména, adresy, obmyšlených osob, zřízení nebo zrušení vinkulace a další. Technické změny jsou změny ovlivňující rozsah pojištění. Patří mezi ně především zkrácení nebo prodloužení pojistné doby, zvýšení nebo snížení pojistných částek, zvýšení nebo snížení pojistného nebo přidání či odebrání pojištěné osoby.

V souvislosti s úpravou cen pojistného ohlásilo několik pojišťoven i produktové novinky. Chystá se ČP k podobnému kroku? A pokud ne nyní, chystá se k tomu v blízké budoucnosti?

Větší produktové inovace jsme spustili již v prvním pololetí roku 2012. Od ledna 2013 uvádíme na trh produkt zajištění plateb při ztrátě příjmů, který vhodně doplňuje II. pilíř důchodové reformy.

V pojištění se nesegmentuje dle pohlaví jen u životního pojištění. Nižší pojistné může získat žena například i u povinného ručení, protože jak známo, ženy řídí opatrněji (častěji také vozí děti) a jejich pojistné události většinou znamenají i nižší škodu. Naproti tomu mladý řidič – muž je skupina rizikovější. Vztahuje se změna jen na životní pojištění? Nebo můžeme čekat zákaz diskriminace podle pohlaví i v dalších produktech pojištění?

Povinnost rovného přístupu podle pohlaví se vztahuje na všechny druhy pojištění. Tedy i pojišťovny, které rozlišovaly pojistné sazby u povinného ručení podle pohlaví, musí od 21. 12. 2012 od této segmentace ustoupit. Česká pojišťovna této možnosti u povinného ručení, stejně jako například u úrazového pojištění nevyužívala.

skoleni_4_3

Dovolím si teď trošku předjímat. Pokud se ženám zdraží pojistné na životní pojištění pro riziko úmrtí, může to vést z jejich strany k poklesu poptávky o tento produkt. Pak by mohl teoreticky převažovat počet pojištěných mužů, u kterých existuje vyšší pravděpodobnost, že zemřou ještě ve věku, kdy jsou pojištění. To by znamenalo pro pojišťovny vyšší riziko, které by mohly chtít s největší pravděpodobností promítnout do cenové politiky, čímž by se odradilo ještě více žen a nepoměr by se dále zvětšil. U mužů by tento vývoj mohl nastat u produktů s doživotní rentou. Může se tedy tímto způsobem pojištění dále zdražovat?

S rizikem, že se minimálně krátkodobě změní poměr mužů a žen uzavírající životní pojištění, pojišťovny počítají již při kalkulaci unisex sazeb. Dá se očekávat, že v horizontu několika let může dojít k úpravě unisex sazeb oběma směry. Dlouhodobým trendem bude například alternativní segmentace sazeb, která bude mít za cíl oslovit ty klienty, kteří se lépe starají o své zdraví.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).