Hlavní navigace

Pojišťovny vyčkávají. Nechtějí odkrýt, jak zdraží pojistné

15. 10. 2012
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Jak se reálně změní cena u životních pojistek? Většina pojišťoven zatím nechce odkrývat karty, některé už ale ceny naznačily. (MODELOVÝ PŘÍKLAD)

Za dva měsíce ženám zdraží životní pojištění. Od 21. prosince totiž budou muset pojišťovny aplikovat do svých sazeb důsledky nařízení Evropského soudu, který zavede do životního pojištění sjednocené sazby se zákazem rozlišování podle pohlaví. Více si o tom přečtěte v článku Ženám se na konci roku zdraží pojistky. Proč tomu tak bude? (Pozn. editora: všimněte si, že pojišťovny nemusely ženám pojištění zdražit, mohly je naopak mužům zlevnit na sazby žen.)

Pojišťovny nechtějí odkrýt karty

Protože dva měsíce nejsou nijak dlouhá doba, rozhodli jsme se zjistit, zda už je možné porovnat výši pojistného u mužů a žen a výši pojistného poté, co budou sazby sjednoceny. Místo toho jsme přišli na to, že pojišťovny v drtivé většině zaparkovaly ve vyčkávacím módu. 

Pravděpodobně se zatím bojí odkrýt karty konkurenci a udržují novou výši pojistného v tajnosti s tím, že sazby ještě nejsou definitivně stanoveny.

Dá se ale očekávat, že pojištění pro případ smrti, úrazu a závažných onemocnění se ženám po 21. prosince zdraží. Pojištění doživotní renty se ženám naopak s největší pravděpodobností mírně zlevní. U mužů se dá očekávat trend opačný.

Chystají se i nové produkty

Kromě tvorby nových oceňovacích modelů několik pojišťoven ohlásilo v souvislosti se sjednocením sazeb také přípravu nových produktů.

Pojišťovna Allianz představila novinky pro ženy už v únoru. Připojištění Pro Ženy kryje rizika v případě závažného onemocnění, závažné operace, těhotenských či porodních komplikací, závažného postižení narozeného dítěte či úmrtí rodičky. Lze s ním pojistit i děti a další blízkou osobu. 

Ergo pojišťovna, bývalá Victoria-Volksbanken pojišťovna, plánuje s novými produkty přijít až v příštím roce po důkladné analýze trhu. Česká podnikatelská pojišťovna bude portfolio produktů životního pojištění inovovat zapracováváním legislativních novinek. Kromě toho do 20. prosince nabízí ženám investiční životní pojištění Evoluce s 15% slevou z pojistného na sjednaná rizika smrti s jakoukoli variantou pojistného plnění. 

Česká pojišťovna bude podle slov mluvčího Tomáše Zavorala schopna k novým sazbám, které zavede opravdu až k 21. prosinci, něco říci až v půli listopadu. Zatím prozradil jen to, že pro klienty pojišťovna připravuje zajímavé benefity.

ČSOB Pojišťovna společně se sjednocením sazeb zavede do prodeje také nové připojištění, které představí tento týden. O podrobnostech vás budeme samozřejmě informovat. 

ING Životní pojišťovna zatím zavádění nových produktů teprve zvažuje. Kooperativa využije přechodu na unisex sazby ke zpřehlednění produktového portfolia. Pojišťovna Maxima plánuje přijít s novými sazbami pojistného od 1. prosince. U této příležitosti také potvrdila představení nových druhů připojištění. 

Pojišťovna České spořitelny vyložila karty na stůl už 1. října. V životním pojištění dochází ke sjednocení sazeb především u rizik pojištění smrti, velmi vážných onemocnění, invalidity a doživotní renty. Ostatní pojištění, která nabízíme, měla jednotné sazby již dříve, popsala serveru Měšec.cz základní změny Světla Košková z Pojišťovny České spořitelny. 

Kromě toho pojišťovna zavedla ještě další novinky. V případě úmrtí pojištěného při dopravní nehodě vyplácí pojišťovna dvojnásobek sjednané pojistné částky pro pojištění smrti následkem úrazu. Rozšířené krytí ale nenavýší sazbu pojistného. U pojištění velmi vážných onemocnění je nově možné si vybrat mezi základní (čtyři nejčastější onemocnění) a kompletní variantou (24 onemocnění), v případě pojištění denního odškodného dětí se zase prodloužilo maximální pojistné plnění ze 180 na 365 dnů.

Klienti od října mohou také požádat o výplatu zálohového plnění k dennímu odškodnému, hospitalizaci a pracovní neschopnosti. Pojištění invalidity s jednorázovou výplatou pojistné částky a pojištění zproštění od placení pojistného se pak nově rozšíří o dlouhodobou péči. Pokud bude klientovi přiznána invalidita 3. stupně nebo příspěvek na dlouhodobou péči (II. a vyšší stupeň závislosti), vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku. 

Uniqa pojišťovna uplatní změnu tarifů od 1. prosince. Změny v životním pojištění už provedla v minulosti. Od září pojišťovny prodává inovované Rizikové životní pojištění s dividendou, kdy v rámci pojištění pro případ invalidizace a dlouhodobé péče rozšířila nabídku o krytí pro všechny stupně invalidity. Ty je možné sjednat v balíčku nebo v kombinaci s životním pojištěním. 

Nově je součástí také připojištění dlouhodobé péče pro případy tzv. bezmocnosti a trvalejší závislosti na pomoci jiných osob. Speciální úrazové připojištění horních končetin původně určené primárně hudebníkům a chirurgům si mohou nyní uzavřít všichni, pro které jsou ruce „nástrojem“ obživy. V nabídce investičních příležitostí pojišťovna doplnila program pro klienty usilující o maximalizaci výnosů.

Wüstenrot pojišťovna zavede sjednocené sazby pojistného během listopadu.

Modelový příklad

Pojišťovnám jsme zaslali modelový příklad s dotazem, zda by bylo možné nastínit výši měsíčního pojistného pro klienta narozeného na konci srpna 1983 zaměstnaného jako redaktora, bez zdravotních potíží s plánovaným koncem pojištění v 65 letech u:  

  • pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin PČ 200 000 Kč
  • pojištění velmi vážných onemocnění PČ 200 000 Kč
  • pojištění invalidity (úraz či nemoc) s jednorázovou výplatou pojistného PČ 600 000 Kč
  • pojištění invalidity (úraz či nemoc) s výplatou formou doživotní renty PČ 600 000 Kč
  • pojištění pro případ smrti následkem úrazu PČ 200 000 Kč
  • pojištění trvalých následků PČ 600 000 Kč

Po pojišťovnách jsme pochopitelně chtěli vyčíslit výši pojistného pro muže a pro ženu podle původních modelů a pro srovnání výši pojistného, které bude muset být kalkulováno podle nových pravidel. 

ČSOB Pojišťovna

S upozorněním, že jde opravdu o předběžnou kalkulaci, jsme získali následující výši pojistného.

  • žena – stávající pojistné: 543 Kč (nezahrnuje pojištění invalidity s výplatou doživotní renty)
  • muž – stávající pojistné: 809 Kč (nezahrnuje pojištění invalidity s výplatou doživotní renty)
  • budoucí pojistné: 800 Kč (nezahrnuje pojištění invalidity s výplatou doživotní renty)

Komerční pojišťovna

Vital Invest, investiční životní pojištění Současné sazby   Nové sazby  
   – měsíční pojistné    – měsíční pojistné  
Pojištění muž žena muž žena
  29 let 29 let 29 let 29 let
pojištění pro případ smrti  130 61 108 108
pojištění velmi vážných onemocnění  x x x x
pojištění invalidity   jednorázovou výplatou plnění x x x x
pojištění invalidity  s výplatou formou doživotní renty x x x x
pojištění pro případ smrti následkem úrazu  * 130 Kč + 150 Kč 61 Kč + 150 Kč 108 Kč + 150 Kč 108 Kč + 150 Kč
pojištění trvalých následků úrazu ** 130 Kč + 250 Kč 61 Kč + 250 Kč 108 Kč + 250 Kč 108 Kč + 250 Kč

* (pouze jako připojištění k hlavnímu produktu, s PČ 300 000 Kč- obsahuje též pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním s PČ 300 000 Kč, pojištění pro případ smrti následkem úrazu při autonehodě s PČ 300 000 Kč a pojištění denních dávek při hospitalizaci následkem úrazu s PČ 300 Kč/noc)

** (pouze jako připojištění k hlavnímu produktu, s PČ 500 000 Kč, která v sobě obsahuje též pojištění pro případ smrti následkem úrazu s PČ 500 000 Kč, pojištění pro případ smrti následkem úrazu při autonehodě s PČ 500 000 Kč a pojištění denních dávek při hospitalizaci následkem úrazu s PČ 500 Kč/noc)

Rizikové životní pojištění Současné sazby   Nové sazby  
   – měsíční pojistné *    – měsíční pojistné **  
Pojištění muž žena muž žena
  29 let 29 let 29 let 29 let
pojištění pro případ smrti  85 52 85 85
pojištění velmi vážných onemocnění (1) x x 85 Kč + 225 Kč 85 Kč + 225 Kč
pojištění invalidity – jednorázová výplata (2)  85 Kč + 141 Kč 85 Kč + 141 Kč 85 Kč + 142 Kč 85 Kč + 142 Kč
pojištění invalidity plnění formou doživotní renty x x x x
pojištění pro případ smrti následkem úrazu (3) x x 85 85
      + 20 + 20
pojištění trvalých následků úrazu  (4) x x 85 Kč + 108 Kč 85 Kč + 108 Kč

*produkt se přestal prodávat, ** nový, který jej nahradil má jiná rizika a kryje i další rizika

1) Původní produkt toto riziko neobsahuje, nový produkt pouze jako připojištění – je přidáno k pojištění z 1. řádku tabulky.

2) Pouze jako připojištění – je přidáno k pojištění z 1. řádku tabulky, v novém produktu se jedná o invaliditu III. stupně.

3) Původní produkt toto riziko neobsahuje, nový produkt pouze jako připojištění, kde se navíc při smrti následkem úrazu při autonehodě zdvojnásobuje pojistné plnění – je přidáno k pojištění z 1. řádku tabulky.

4) Původní produkt toto riziko neobsahuje, nový produkt pouze jako připojištění – je přidáno k pojištění z 1. řádku tabulky; pojištění je s progresivním plněním v případě trvalých následků.

zdroj: Komerční pojišťovna

Pojišťovna České spořitelny

Pojistná rizika Pojistné částky Měsíční pojistné před 1. 10. 2012   Měsíční pojistné po 1. 10. 2012
    žena muž jednotná sazba
Základní pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin 200 000 Kč 26 Kč 38 Kč 48 Kč
Pojištění pro případ smrti následkem úrazu 200000 20 Kč 20 Kč 20 Kč
Pojištění trvalých následků úrazu 600000 80 Kč 80 Kč 80 Kč
Pojištění velmi vážných onemocnění – kompletní varianta 24 VVO 200000 274 Kč 399 Kč 231 Kč
Pojištění invalidity s jednorázovou výplatou pojistné částky – úraz nebo nemoc 600000 159 Kč 339 Kč 227 Kč
Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče s výplatou doživotní renty 3 000 Kč/ měs. 362 Kč 336 Kč 212 Kč
Měsíční pojistné   955 Kč 1 223 Kč 860 Kč
Rozdíl v ceně po změně   – 95 Kč – 363 Kč  

zdroj: PČS

Uniqa pojišťovna

Také Uniqa pojišťovna upozornila, že se jedná o orientační propočet a vyhrazuje si právo na drobné změny ve výši pojistného.

skoleni_4_3

Srovnání pojistného
Riziko Měsíční pojistné Muž Měsíční pojistné Žena Měsíční pojistné Unisex
Smrt 126 Kč 78 Kč 112 Kč
Velmi závažná onemocnění 217 Kč 167 Kč 207 Kč
Invalidita 3. stupně – jednorázová výplata 441 Kč 473 Kč 457 Kč
Invalidita 3. stupně – doživotní renta * 1450 Kč 1789 Kč 1620 Kč
Smrt úrazem 20 Kč 16 Kč 19 Kč
Trvalé následky od 0,5 % 91 Kč 73 Kč 87 Kč

*) maximální výše PČ u průběžné výplaty je 300 000 roční renty, výplaty do max. 65 let věku klienta

Zdroj: Uniqa pojišťovna

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).