Hlavní navigace

Ženám se na konci roku zdraží pojistky. Proč tomu tak bude?

15. 6. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ženám se na konci roku zdraží pojistky. Proč tomu tak je a čeho se to dotkne? Nevystaví nám Evropská unie ze svých pravidel nakonec Kocourkov?

Ženám se na konci letošního roku zdraží pojistné. Pokud jste zástupce ženského pohlaví a máte v plánu si sjednat například životní pojištění, rozhodně tak učiňte do 21. prosince letošního roku.

Nepovšimnutá změna

Soudní dvůr Evropské unie před časem rozhodl, že nejpozději 21. prosince 2012 musí členské státy odstranit rozdíly ve výši pojistného a plnění, pokud byl pro jejich výpočet ovlivněn faktorem pohlaví pojištěné osoby.

Směrnice 2004/113/ES stanovila členským státům povinnost, aby použití pohlaví jako faktoru při výpočtu výše pojistného v případě smluv uzavřených nejpozději po 21. prosinci 2007 nevedlo u mužů a žen k rozdílům ve výši pojistného a v pojistném plnění. Ponechala však v pravomoci členských států rozhodnout o povolení přiměřených rozdílů ve výši pojistného a pojistného plnění u jednotlivých pojištěnců, je-li pohlaví určujícím faktorem při hodnocení rizika založeném na příslušných a přesných pojistně-matematických a statistických údajích, uvádí zpráva České asociace pojišťoven s tím, že i v ČR byla pak zákonem stanovena výjimka, která pojistitelům rozlišování pohlaví umožňovala. To ale jen za předpokladu že dokážou, že statistické údaje, ze kterých vycházejí, jsou spolehlivé a veřejně dostupné. Soudní dvůr EU tuto výjimku z antidiskrimi­načního zákona ale později zrušil. 

Ve výsledku to bude znamenat, že pojišťovny budou moci u svých produktů přehodnotit cenovou politiku. Poražené z tohoto boje vyjdou s největší pravděpodobností ženy, kterým se zvýší pojistné.

S čím počítat?

Změnou budou zasaženy zejména produkty soukromého důchodového a životního pojištění, u kterých se při výpočtech kromě jiného zohledňuje průměrný věk dožití, který mají ženy delší než muži. Pravděpodobnost mluví v neprospěch mužů také z hlediska úrazů.

Změny se dotknou také pojištění motorových vozidel, kde se rovněž pohlaví používá jako jeden ze segmentačních faktorů. Se stejným výsledkem. Ženy jezdí opatrněji než muži a celkově mají méně pojistných událostí. Z toho mohly nyní těžit při výpočtu ceny pojistného.

Dnes je pro vybrané věkové skupiny rozdíl v sazbách pojistného mezi muži i ženami více než dvojnásobný. Tento rozdíl však nijak nesouvisí s diskriminací pohlaví, ale je čistě důsledkem pravděpodobnosti vzniku pojistné události, uvádí tisková zpráva České pojišťovny o průzkumu, dle kterého navíc o blížící se změně ví jen čtvrtina Čechů. Tato čtvrtina si pravděpodobně navíc plně neuvědomuje důsledky změn, protože podle stejného průzkumu 46 % žen vyjádřilo sjednocení sazeb pojistného podporu.

Když se pojišťovny budou rozmýšlet, zda zlevnit pojistné mužům nebo zdražit ho ženám, nikoho nenechá na pochybách, k jaké variantě se asi nakonec přikloní. V lepším případě půjde o částečný kompromis, s největší pravděpodobností si ale ženy pohorší o více než si polepší muži.

Pomoci by mohl jedině konkurenční boj. A ten je pro spotřebitele významným spojencem. Například cenová válka na trhu pojištění motorových vozidel způsobila výrazný pokles pojistného. 

Co už není diskriminace?

Diskriminaci moderní společnost neschvaluje. Je ale důležité rozlišovat diskriminaci v negativním slova smyslu, založenou na předsudcích a diskriminaci, která si zmíněný významový cejch nezaslouží, protože vychází ze statistických dat.

Jen těžko někdo popře, že se ženy dožívají vyššího věku než muži. Od určité věkové hranice se tedy začíná zvyšovat pravděpodobnost, že si „zubatá“ vybere právě zástupce mužského pohlaví. Ženy tedy mají menší pravděpodobnost úmrtí ve věku, kdy jsou pojištěné. 

Jiný úhel pohledu nabízí produkty s doživotní rentou. Ačkoli žena naspoří v současnosti stejný objem prostředků jako muž, bude dostávat nižší rentu než on, protože pojišťovna předpokládá, že ženě bude rentu vyplácet po delší dobu. Z této perspektivy by mohla mužům klesnout výše vyplácené renty. Že by se mohla místo toho zvýšit renta ženám na úroveň můžu, je asi jen teoretický předpoklad.

Rozevřou se nůžky?

Pokud se ženám zvýší například pojistné na životní pojištění, může (obzvlášť v ekonomicky vypjatých časech) tato změna vést k poklesu zájmu ze strany něžného pohlaví o tento produkt. Počet pojištěných by se tak ale dostal do nerovnováhy a převažoval by počet pojištěných mužů, u kterých je ale vyšší pravděpodobnost toho, že zemřou ještě ve věku, kdy jsou pojištění. To by pojišťovny nutně chtěly promítnout do své cenové politiky, čímž by odradily ještě více žen. Analogicky by se totéž, ale inverzně, mohlo stát u produktů s doživotní rentou.

skoleni_8_6

Pokud by nastala podobná situace, nebudou ale důsledky u obou produktů dosahovat stejného rozsahu. Počet žen, které se nechají kvůli ceně odradit od pojistky, která kryje riziko jejich úmrtí a má zabezpečit rodinu, bude totiž asi menší než počet mužů, kteří v případě nižší renty budou hledat jiné alternativy zajištění na stáří.

Diskriminace postavená na hlavu

Pokud se podíváme na slovo diskriminace optikou počtu pravděpodobnosti, jeví se už jen pouhá volba tohoto slova, jako nevhodná. Na řadu totiž může brzy přijít i zákaz diskriminace kvůli věku. Což by, budeme-li spravedliví, bankám vystavělo na trhu hypoték hotový Kocourkov. Přesto, že v moderní společnosti nemá diskriminace své místo, některé jevy nelze prostě posuzovat černobíle.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).