Hlavní navigace

Sdružení nájemníků: Z lidí se stanou bezdomovci a stát neušetří

29. 10. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Sjednocením příspěvků na bydlení chce vláda ušetřit 1,4 miliard Kč. Podle sdružení nájemníků ČR však nepřímé náklady budou mnohem vyšší.

Dávky na bydlení se sjednotí

Ekonomice se nedaří. Prognózy vlády ohledně  růstu hrubého domácího produktu (HDP) se nejspíše nevyplní. Pro tento rok Citibank ve své makroekonomické zprávě očekává, že HDP poklesne o 0,9 %.

A pro příští rok dosáhne ekonomika jen mírného růstu (0,4 % HDP). Vláda proto hledá možnosti, kde ušetřit a snížit deficit veřejných financí.  O úsporných opatřeních vlády či spíše zvyšování daní, jsme nedávno přinesli článek. Čtěte více: Vláda schválila další úspory. Jak se vás dotknou?

K těmto opatřením se také má přidat sjednocení dávek na bydlení. Podle dnešní legislativy má nárok na dávku ten, kdo vynakládá z příjmu více než 30 %, resp. 35 %  na bydlení (spolu se všemi poplatky, energiemi apod.). Novou právní úpravou se tato hranice posune na 50 %. 

Příjemcům se skutečně nízkými příjmy tím pádem zbude méně peněz na živobytí (dříve to bylo 70 %, resp. 65 % z příjmu, nyní už jen zbývající polovina), proto očekáváme, že části z nich bude výpadek kompenzován příspěvkem na živobytí (bude zvýšena částka u této dávky), uvádí Viktorie Plívová, tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podle ní nová dávka lépe zacílí na skutečně potřebné osoby a umožní rychleji reagovat na změny sociální a bytové situace těchto osob. Dávka bude jako ostatní dávky pomoci v hmotné nouzi posuzována měsíčně.

Důvody? Zjednodušení a zpřehlednění dávek

Důvodů pro sjednocení dávek je podle Plívové několik: V současné době jsou sociální dávky, kterými stát přispívá nízkopříjmovým skupinám osob k úhradě nákladů spojených s bydlením, řešeny v rámci dvou samostatných systémů. Ze systému státní sociální podpory je poskytován příspěvek na bydlení, ze systému pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení. Pro každou dávku jsou stanoveny různé okruhy oprávněných osob a vlastní podmínky nároku, při rozhodování o nároku se posuzují a dokládají odlišné skutečnosti a za jiná časová období, uvedla.

Tyto rozdílné okolnosti podle ní kladou značné nároky na klienty obou sociálních dávkových systémů: Osoby, které mají problémy s úhradou nákladů na bydlení, mohou žádat o dvě dávky, což jim ztěžuje orientaci v podmínkách nároku a náležitostech žádostí. Sjednocení dávkové pomoci v oblasti bydlení je krokem směrem k žádoucímu zjednodušení a zpřehlednění sociálního dávkového systému a zvýšení komfortu jeho klientů, tvrdí.

Navrhovaná právní úprava má podle ní pozitivní fiskální dopad, což je velmi důležité z hlediska vládní politiky zaměřené na postupné snižování schodku veřejných rozpočtů: Je odhadováno, že počínaje rokem 2013 může celková úspora prostředků státního rozpočtu dosahovat cca 1,4 mld. Kč ročně, dodává

Jaké budou úspory?
Rok 2013 2014 2015
Příspěvek na náklady na bydlení 5,5 6,3 7,1
Navýšení ostatních dávek pomoci v hmotné nouzi 1,2 1,6 1,9
Náklady celkem 6,7 7,9 9,0
Plánované úspory 1,4 1,4 1,4

Sdružení nájemníků ČR: Poroste počet bezdomovců

Před tímto opatřením však varuje předseda sdružení nájemníku ČR Milan Taraba: Návrh jde proti závazku vlády zlepšovat dostupnost přiměřeného bydlení," uvádí a dodává. „poroste počet bezdomovců se všemi z toho plynoucími důsledky, tvrdí Taraba.

Podle něj se kvůli náhradě příspěvku na bydlení dávkou v hmotné nouzi zvýší počet lidí pod hranicí chudoby, kterých je nyní 10 % na dvojnásobek a to ve velmi krátké době: To by vedlo k prověřování majetku nabytého v průběhu celého života, jako jsou například zahrádky nebo chatičky. Na dávku by dosáhl pouze člověk, který by byl opravdu v hmotné nouzi a neměl ani ten takzvaný zbytný majetek, uvádí Taraba a dodává: my jsme přesvědčeni, že náklady veřejných rozpočtů celkem naopak vzrostou (bezdomovectví, kriminalita aj.).

Příklad:

Matka – samoživitelka se 2 dětmi, nájemní byt 50 m2 ve větším městě – čistý příjem domácnosti celkem 20 tis. Kč náklad na bydlení 9 tis. Kč měsíčně, tj. 45 % z příjmu.

Dnešní příspěvek na bydlení měsíčně:  2214 Kč

Dávka v hmotné nouzi – příspěvek na náklady bydlení po zvažované změně zákona č. 111/2006 Sb. : 0 Kč   

Problémy ponesou obce

Problémů bude podle Taraby celá řada: Problémy budou s bezdomovci v dopravních prostředcích a veřejných budovách, narostou náklady na domovy matek s dětmi. Stoupne také počet vězňů – každý z nich nás stojí 27 000 měsíčně. Předpoklad vícenákladů ročně dle ekonomických analytiků v rozpočtech obcí a krajů – minimálně dvojnásobek částky uvažovaných úspor ze státního rozpočtu, uvádí Taraba. 

Mluvčí ministerstva tvrdí, že obce mají zákonem stanovenou povinnost v přenesené působnosti vykonávat sociální práci: Jedná se především o komunitní a případovou sociální práci, jejímiž hlavními cíli jsou vytváření podmínek pro co nejlepší využití veřejných a soukromých zdrojů v řešení nepříznivé sociální situace osob nebo skupin osob a pozitivní působení na osoby či skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Nadále by měla být zachována spolupráce obcí s dalšími orgány veřejné správy tak, aby byla průběžně monitorována případná „selhání“ v oblasti využívání dávek a způsobu zajištění péče či pomoci, a to i v otázce bydlení, uvádí.

Vláda rozpočtové odpovědnosti?

Jednoduchý recept na snížení rozpočtového deficitu neexistuje. I přesto se většina lidí shodne, že státní správa není efektivní a existuje tam velký prostor k úsporám. Toho názoru je také i ekonom Raiffaisenbank, Aleš Michl, který se domnívá, že označení  „vláda rozpočtové odpovědnosti“ nemusí být správné.

skoleni_8_6

Publikoval proto zajímavou tabulku, ve které je uvedeno jakou částku hodlá daný úřad či ministerstvo v následujících letech ušetřit. V tabulce je skutečně minimum úřadů, které v následujících letech chystají nějaké úspory.


Autor: Aleš Michl

Úspory jednotlivých úřadů a ministerstev

Velkým problémem je také neefektivní a neúčelné vynakládání státních prostředků. Podle organizace Transparency International se většina protikorupčních programů vlády minula účinkem – vnímaní korupce v Česku se ještě zvýšilo. Nadměrná byrokracie také omezuje začínající podnikatele, kteří by se v budoucnu mohli stát významnými daňovými poplatníky. Čtěte více: Byrokracie a korupce. V Česku se prostě podniká těžce

Autor článku

Nejčastěji se věnuje tématům z oblasti investování, financí a makroekonomie.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).