Hlavní navigace

Uspořit můžete i při pojištění. Jak na to?

29. 10. 2012
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Vládní reformy citelně dopadly na peněženky mnoha z nás a nutí nás hledat úspory, kde to jen jde. Lze je hledat v pojištění?

Většina lidí se snaží méně utrácet za potraviny či některé dokonce úplně vyřadit. Ovšem existuje kanál, který nám může ušetřit minimálně stokoruny či spíše tisíce ročně (zejména v dlouhodobém horizontu). Nicméně ten je mnohdy poněkud stranou naší pozornosti. Co je třeba udělat pro to, abychom ušetřili značné prostředky?

Nejdříve se podíváme na rizika, která nám hrozí a jež by mohly naši životní situaci dramaticky změnit. Co nám tedy může hrozit? Mezi základní nebezpečí, jež hrozí našemu majetku, jsou živelní rizika (např. přírodní živly, ale rovněž riziko krádeže, vandalismu apod.). Jsou však i nebezpečí, která nás mohou připravit o příjem. Jde zejména o riziko pracovní neschopnosti, invalidity, smrti, ztráty zaměstnání apod.

Jak se vyznat v rizicích?

Rizik, která ovlivňují náš život, je hodně. Jak se v nich vyznat? Jak určit to, co nám nejvíce hrozí? Každé riziko má svou četnost a rovněž velikost škody, které může způsobit. Vezměte si například zlomenou ruku a poranění páteře. Ruku si pravděpodobně zlomíte i několikrát za život, tedy relativně často.

Kdežto poranění páteře se stane jen určitému zlomku lidí z celé populace. Znamená to, že riziko zlomené ruky je větší riziko než poranění páteře? Nikoli. Je tady druhé hledisko a tím je výše škody. V případě zlomené ruky (pokud to není závažná zlomenina), tak ušlý příjem počítáte na několik dnů či týdnů, možná si někdo může přičíst i ztrátu, kterou vnímá v dočasně zhoršení kvalitě života.

Nicméně poranění páteře může způsobit nepředstavitelné škody. Nejenže by se jednalo o pracovní neschopnost v řádu měsíců či let, ale je zde vážné riziko trvalé invalidity, tedy doživotní neschopnost vykonávat určitou práci. Navíc je pravděpodobné, že se neobejdete bez určitých pomůcek. Nejenže tedy přijdete o příjmy, navíc se zvýší i životní náklady. Je tedy dobré závažná rizika eliminovat.

Při hodnocení, zda dané pojištění potřebujeme a v jakém pojistném krytí, se nejprve podívejme, jaká rizika skutečně reálně hrozí. K poznaným rizikům je pak nutno přiřadit velikost škody, kterou mohou způsobit. U majetkových rizik je situace jednoduchá. Maximální výše škody je rovna hodnotě majetku, který dané riziko ohrožuje. U příjmových rizik je to o poznání složitější. Zde se musí stanovit hodnota příjmů, o které se může přijít.

Pojištění majetku

I když se obvykle při vyslovení slova pojištění zvedne vlna odporu a pozdvižení, je dobré mít na paměti, že pojištění majetku obvykle stojí několik málo promile z hodnoty majetku. Proto šetřit na pojistném v této oblasti není ekonomicky rozumné. Cenný majetek je třeba pojišťovat vždy, je-li to možné, na „novou hodnotu“. Pojišťovna hradí uvedení poškozeného majetku do původního stavu. U pojištění na „časovou cenu“ pojišťovna snižuje pojistné plnění o amortizaci. Za toto pojistné plnění pak nelze nově pořídit poškozený majetek, neboť jeho cena se mohla v důsledku inflace zvýšit.

Abychom mohli říci, zda máme majetek dobře pojištěn, jinými slovy řečeno, pojistné krytí je přesně dle našich představ a neplatíme za něj více, než musíme, je třeba si zodpovědět tyto otázky: Co nejhoršího nás může postihnout? Způsobí nám tato situace dlouhodobé vážné ekonomické problémy? Řešilo by tuto situaci (za rozumnou cenu) pojištění? A jaké? 

Při výběru pojištění je třeba si dá pozor na různé balíčky, neboť potřeby se mění a neflexibilní „balíčky“ zůstávají. Chcete-li změnit jednu část balíčku, potřebujete jej pak změnit celý, což může být vzhledem ke změnám parametrů a cen produktů nevýhodné.

Nesnažte se ušetřit na pojistném za cenu podpojištění (pojištění majetku na nižší než reálnou hodnotu). V případě pojistné události pojišťovna krátí vyplacené pojistné plnění.

Životní pojištění

  1. I životní pojištění by mělo odpovídat našim potřebám. Často je však v rodině i několik investičních životních pojištění, která v ní mají určitě své místo, avšak musí plnit funkci pojistky s případnou možností získat něco investicí, a ne být především investičním nástrojem a mít potlačenou pojistnou funkci. Pokud je toto pojištění bráno jako investiční produkt, jde o mrhání prostředky.
  2. Pojišťujme se jen pro takové případy, které by měly katastrofální účinky. Určitě není dobré investiční životní pojištění pro dítě. To je vzhledem k jeho nákladovosti a v podstatě nepotřebnosti takové pojistky pro něj mrhání penězi.
  3. Pojištění je třeba aktualizovat v případě změny a zkontrolovat pojistky, aktualizace a kontrola se doporučuje jednou za dva až tři roky. Málokdo však dokáže toto zhodnotit sám. Proto může být dobré poslechnout si radu dobrého finančního poradce. Získat radu je stejně jednoduché, jako když si vybíráte vhodného lékaře či řemeslníka. Profese finančního poradce, mnohdy démonizovaná, je stejná jako jakákoli jiná.

Dobrý sluha, ale špatný pán

V ČR stále platí, že z hlediska pojištění si lidé více cení svého majetku než života. Na druhou stranu existují lidé, kteří mají (většinou) investiční životní pojištění, aniž by to bylo pro ně vhodné.

Proč si vlastně pořídit životní pojištění? Jedná se o pojistný produkt, který je vhodný pro případ zajištění proti nenadálé události, která by negativně ovlivnila život rodiny. Jedná se zejména o pojištění pro případ smrti nebo dožití, pojištění prostředků na výživu dětí, důchodové pojištění a pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem některého z výše uvedených pojištění. Umožňuje tedy rodině překonat těžké období při případné nepříjemné události. Stinnou stránkou ale je fakt, že jste nositelem investičního rizika a hodnota vašich peněz se může ve špatných letech i snižovat. Na to se při modelaci budoucího výnosu IŽP často rádo zapomíná.

Příklad

A právě investiční riziko vás, zvláště pak ruku v ruce s neznalostí, může připravit o peníze. Varovným příkladem může být popis situace pana Důvěřivého. Ale pěkně popořádku. Nejprve si pan Důvěřivý v roce 1999 pořídil od investičního zprostředkovatele kapitálové životní pojištění. Zde udělal svou první chybu, neboť jej v podstatě nepotřeboval. Byl svobodný, bezdětný, bez úvěrů. Pořídil si jej jako spořící produkt, což není nejlepší alternativa. Výsledkem pak bylo, když se pan Důvěřivý po 6 letech rozhodl smlouvu zrušit, na účtu zbylo z vložených 100 000 Kč pouze 46 000 Kč. Následně si pan Důvěřivý pořídil investiční životní pojištění. Opět jako spořící nástroj. Poradce mu ukázal modelový příklad vývoje s konstantním zhodnocením 18 % p. a. Již toto mělo panu Důvěřivému napovědět.

Zásluhou nákladovosti a nedobrých tržních podmínek výsledkem bylo, že pan Důvěřivý z celkem vložených 100 000 Kč získal po pěti letech zpět 52 159 Kč. 

V uvedeném případě se na jednom místě nashromáždilo množství chyb a omylů, které učinily obě strany, jak pan Důvěřivý, tak poradce. Pan Důvěřivý si pořídil produkt, který zrovna nepotřeboval. Navíc jej použil pro účel, který není úplně vhodný. Investiční životní pojištění v sobě nese větší náklady než některé jiné výnosové produkty (typicky podílové fondy) a není proto vhodné jej používat pouze za účelem výnosu.

I když i zde se občas vyskytují výjimky, ale to se týká jednorázově placeného životního pojištění. Tedy produkty, které zaplatíte jen jednou, držíte jej do doby splatnosti (typicky pět až osm let) a na konci splatnosti inkasujete výnos, který závisí na podkladovém aktivu (např. indexu, komoditě atd.).

Velkou chybou poradce bylo, že klientovi investiční životní pojištění představil jako spořící produkt. Přitom mu nic neřekl o nákladovosti produktu a naopak vyzdvihoval výnosový potenciál. 

Na výše uvedeném příkladu je patrné, že než se rozhodnete uzavřít investiční životní pojištění, je třeba tento krok dobře zvážit. Nejprve byste si měli ujasnit, zda jej vůbec potřebujete. Pokud ano, vybrat pojištění s takovými parametry, aby kryla životní rizika v dostatečné výši, i když to často není levnou záležitostí. Na druhou stranu špatně nastavené pojištění nejenom, že neplní svou funkci, ale jedná se spíše o vyhazování peněz.

Život vás však může dostat do situace, kdy budete potřebovat investiční životní pojištění. Typicky pak v případě zajištění leasingu, hypotečního úvěru apod. Pokud máte uzavřenou pojistku kryjící nějaké riziko (úrazu, smrti) pro potřebu zajištění úvěru, tak v případě že by taková nepříznivá událost nastala, pojistné plnění by šlo poskytovateli úvěru, a nikoli vám. V takovém případě by výše pojistného plnění odpovídala výši úvěru.

Daňové odpočty

V případě investičního životního pojištění se můžete setkat s akcentací možnosti daňových odpočtů, přesněji řečeno odpočtů ze základu daně. Což je jedna z nepopiratelných výhod tohoto produktu. Proto, abyste na tyto odpočty dosáhli, je třeba uzavřít pojištění s dobou trvání minimálně do šedesáti let věku a uzavřít jej minimálně na 5 let (tj. 60 měsíců). 

Z daní nelze odečítat částku na úrazové pojištění, na pojištění závažných onemocnění či pojištění zproštění od placení, i když tato připojištění zpravidla bývají součástí pojistné smlouvy na životní pojištění.

skoleni_8_6

Zákon dále stanoví, že pro odečet zaplaceného pojistného musí některé pojistné smlouvy splňovat ještě i další podmínku, kterou je minimální pojistná částka.

Životní pojištění je velmi dobrý produkt, který vám může pomoci alespoň částečně zmírnit dopad nepříznivé události. Ovšem při jeho pořizování je třeba si dávat velký pozor.

Co vše si rozmyslet před uzavřením životní pojistky:

  • Je nebo bude na mně někdo finančně závislý? Sjednání dobrého životního pojištění by mělo být samozřejmé pro ty, na jejichž příjmu jsou závislí jiní lidé – děti, rodiče, manžel/manželka. Mohu si být jist, že i za dvacet let budu natolik zdravý, že mě bude pojišťovna ochotna pojistit? Pokud s životním pojištěním otálíte do doby, až ho budete „skutečně“ potřebovat, pak pro vás bude v pozdějším věku nejen o mnoho dražší, ale dokonce riskujete také to, že vás pojišťovny vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu pojistit odmítnou. Jelikož je životní pojištění vyžadováno např. k hypotéčním úvěrům, může jeho absence vyvolat další potíže.
  • Budu si chtít vzít vysoký úvěr na dům, na auto nebo na podnikání? Budete-li si v budoucnu potřebovat půjčit peníze na dům, na auto či na podnikání, budou od vás hypotéční banky životní pojištění smluvně vyžadovat. Ba co víc, nebudete-li z vážných zdravotních důvodů půjčku vůbec schopni splácet, stane se situace ještě horší, pokud vám bude též hrozit, že přijdete i o střechu nad hlavou.
  • Budu si chtít vzít úvěr, na který budu potřebovat ručitele? Pokud nebudete ze zdravotních důvodů moci splácet svoji půjčku, za kterou budou ručit vaši blízcí či známí, nebude pro ně jistě příjemné ji za vás splácet.

Anketa

Máte sjednáno životní pojištění?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).