Hlavní navigace

Vyplatí se nakoupit akcie kvůli dividendám?

12. 3. 2009
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Finanční a hospodářská krize srazila ceny akcií na dlouholetá minima. Důvodem pro jejich nákup může být nejen spekulace na očekávaný růst cen, ale i možnost získat zajímavý výnos z vyplácených dividend. Za současné situace ovšem více než kdy jindy platí, že na investicích do akcií lze také velmi snadno prodělat.

Levné a drahé akcie

Stěží se najde jiná oblast, na níž by se finanční a hospodářská krize projevila výrazněji, než jsou kapitálové trhy. Krachy velkých finančních institucí, nekončící příliv stále se horšících makroekonomických dat a neradostných prognóz dalšího vývoje srazily ceny akcií na úroveň, na níž se nacházely naposledy před mnoha lety. Řada titulů ztratila 80 i více procent své hodnoty a stále posouvá dolů svá historická cenová minima.

Dlouhodobí investoři se většinou stáhli a počítají své ztráty. Akciové trhy ovládli milovníci adrenalinu, kteří v posledních měsících velmi často, a většinou úspěšně, spekulovali na další pokles cen. Nervozita by se dala krájet. Vedle spekulantů ale nízké ceny akcií netrpělivě sledují i investoři, kteří by rádi vydělali na jejich očekávaném růstu. Zatím si ale nikdo netroufne seriózně předpovědět, kdy se tento růst dostaví.

Na trhu jsou nyní k mání akcie, jejichž skutečná vnitřní hodnota je několikanásobně vyšší, než cena, za kterou se dají pořídit. Přitom je skoro jisté, že až se situace uklidní, jejich ceny porostou. Nepochybně jsou tu ale i akcie společností, které krize srazí na kolena a jejich vlastníkům zbudou jen oči pro pláč. Tyto akcie jsou tedy i dnes předražené. Bohužel až budoucnost ukáže, do které z obou kategorií jednotlivé akciové tituly patří. Čtete více: Investování může být hrou, ale také rizikovým sportem.

Které společnosti zasáhne krize nejvíc?

Neexistuje prakticky žádný obor nebo teritorium, které by nebyly krizí zasaženy. V první vlně se zhroutily ceny řady bank, z nichž pro některé bude krize mít fatální následky. Nejedná se přitom o žádné malé provinční instituce. Na hranici bankrotu se stále potácí třeba americký finanční gigant Citigroup. Některé evropské banky nejspíš doplatí na své akvizice v zemích východní Evropy.

Další na řadě jsou akcie developerských společností, které drtí nedostupnost úvěrů a neutěšený stav realitních trhů. Citelnou ránu jim určitě zasadí hospodářská recese, kvůli níž firmy i občané odkládají nákupy nemovitostí na neurčito a ruší drahé pronájmy. Někteří developeři na dokončení projektů nebudou mít peníze a jejich zastavení jim přinese velké ztráty. Jejich problémy se pak přenášejí na stavební firmy, výrobce stavebních materiálů atd. Podrobněji: Velké ryby se neutopí, cenová bublina však splaskne.

Zamrznutí ekonomického růstu přímo či nepřímo ohrožuje i mnoho jiných firem. Lidé se bojí propouštění a méně utrácejí. Klesající prodej zboží znamená nižší odbyt výrobků a tlak na ceny. Pokles výroby se již projevuje nižší poptávkou po surovinách a poklesem jejich cen. Například nižší prodeje aut působí komplikace nejen jejich výrobcům, ale třeba i výrobcům oceli a následně producentům koksovatelného uhlí a energie potřebné k její výrobě. Podrobněji: Automobilový průmysl má nejistou budoucnost.

Akcie a podílové fondy na serveru Měšec.cz: akcie.mesec.cz

Nadešel čas k nákupům?

Na otázku, kdy je nejvhodnější čas nakoupit akcie, se dá s určitostí odpovědět vždy jen v minulém čase. Spolehlivě předpovědět, zda cena konkrétního akciového titulu poroste, nebo bude klesat, totiž prakticky není možné. Vždy se jedná o pouhý odhad. V dnešní době se přitom zdá být skoro jedno, jestli byl učiněn na základě fundamentální či technické analýzy, nebo třeba podle křišťálové koule.

Publikovány jsou názory předních světových ekonomů předpovídající další pokračování poklesu cen akcií. Důvěra investorů je otřesena a pro změnu jejich sentimentu prozatím není mnoho důvodů. Finanční instituce se ještě nezbavily zdaleka všech svých problémů a spousta kostlivců zůstává zavřena ve skříních. Zveřejněné výsledky hospodaření většiny společností i aktualizace makroekonomických dat stále předstihují i ty nejpesimističtější odhady. Podrobněji: Krize ještě není za námi, banky stále vytahují kostlivce ze skříně.

Stejně tak ale existují názory, podle nichž je to nejhorší už za námi a růst akciových trhů je na obzoru. V minulosti totiž platilo, že vývoj na akciových trzích zpravidla předbíhal vývoj reálných ekonomik zhruba o 6 měsíců. Pokud by tedy na konci letošního roku mělo přijít oživení nebo alespoň zastavení hospodářského propadu, na cenách akcií by se to mohlo projevit už v nejbližších měsících. Podrobněji: Je už to nejhorší na akciových trzích za námi? Spíše ne.

Kapitálový výnos nebo dividenda?

Důvodem pro nákup akcií bývá snaha vydělat na růstu jejich cen. Nutným předpokladem pro tento růst je víra většiny investorů, že se jim podaří akcie prodat za vyšší cenu, než za kterou je nakoupí. Růst cen konkrétního akciového titulu přitom může být odůvodněn rozvojem firmy, růstem jejího obratu a zisku, dosažením vyššího tržního podílu, získáním velkých lukrativních zakázek, ale také třeba jen celkovou euforií panující na trzích.

K tomu ale má současná situace hodně daleko. Kapitálového výnosu však lze dosáhnout i v době krize. Zvláště během ní totiž trhy mají tendenci na špatné zprávy reagovat přehnaně a zachvátí-li je prodejní panika, racionální uvažování jde stranou. Po rychlých propadech pak často následuje korekce v podobě růstu cen, na kterém lze vydělat. Takovéto obchodování je ale hodně riskantní a běžným investorům ho rozhodně nelze doporučit.

Vlastník akcií ovšem může profitovat z jejich držení, i když se jejich cena příliš nemění nebo dočasně klesá. Některé společnosti totiž svým akcionářům vyplácejí podíly na zisku ve formě dividend. Zpravidla se jedná o velké stabilní společnosti, pro které je pravidelná výplata dividend součástí jejich strategie. Právě ony se těší zvýšenému zájmu investorů v dobách nejistoty a krizí. Investice do nich totiž pokládají za méně riskantní.

Výnosy z akcií podléhají zdanění

Kapitálové i dividendové výnosy z akcií v Česku podléhají zdanění. Pokud doba mezi nákupem a prodejem akcií nepřesáhla šest měsíců, příjem dosažený jejich prodejem se zdaňuje jako tzv. ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona o dani z příjmů. Jako daňový výdaj přitom poplatník může uplatnit pořizovací cenu akcií navýšenou o případné výdaje, které měl s uskutečněním jejich nákupu či prodeje.

V tomto případě je poplatník až na výjimky povinen uvést příjmy z prodeje akcií do svého daňového přiznání a z daňového základu odvést daň z příjmu. Přesáhne-li doba mezi nákupem a prodejem akcií šest měsíců, příjem z jejich prodeje je od daně osvobozen a do daňového přiznání se neuvádí. O zdanění dividend vyplácených v Česku registrovanými společnostmi se běžný investor starat nemusí. Dostane je totiž vyplaceny již zdaněné 15% srážkovou daní. Podrobněji: Jak zdanit výnosy z cenných papírů?

V případě zahraničních společností je to složitější. Podle zákona o daních z příjmů je povinností poplatníka do daňového přiznání uvádět zahraniční příjmy jak z prodeje cenných papírů, tak z přijatých dividend. Vše ale může proběhnout poměrně jednoduše, budou-li splněny dvě podmínky: daň bude vypořádána v zahraničí a mezi Českem a danou zemí existuje smlouva o zamezení dvojího zdanění. Podmínky se však liší případ od případu.

Výši dividendy navrhuje management společnosti. Výplatu dividend ale zpravidla schvaluje až valná hromada akcionářů, která zároveň určí místo a způsob jejich výplaty a tzv. rozhodný den. Nárok na výplatu dividendy má akcionář, který v rozhodný den akcii vlastní. Uplatnit svůj nárok může buď sám, případně prostřednictvím „svého“ obchodníka s cennými papíry, někdy ovšem za mírný poplatek.

O dividendách rozhodují majoritní akcionáři

Dividendový výnos závisí především na tom, jak která společnost hospodaří a jak plánuje svůj další rozvoj. Je-li ve ztrátě anebo očekává, že bude potřebovat finance na rozsáhlé investice do rozvojových projektů, dividendy s velkou pravděpodobností vyplácet nebude. Výplatu dividend může zkomplikovat i potřeba vytvářet opravné položky a rezervy pro případ negativního vývoje, který společnost očekává.

O tom, zda a v jaké výši bude společnost dividendy vyplácet, rozhodují její vlastníci. Hlavní slovo přitom samozřejmě mají velcí akcionáři. Drobní akcionáři malou vahou svých hlasů nemohou dividendovou politiku společnosti příliš ovlivnit. Rozhodnutí o výplatě dividend tedy může záviset i na tom, zda majoritní akcionář pokládá za výhodné touto cestou odčerpat z jím ovládané společnosti hotovost.

Limitující faktor pro výplatu dividend mohou představovat daňové aspekty. V Česku dividendy podléhají zdanění 15% srážkovou daní. Vypláceny jsou přitom ze zisku, který rovněž podléhá zdanění. Dividenda je tedy fakticky zdaněna dvakrát, přičemž složené daňové břemeno překračuje 30 %. Přesto se najdou společnosti, které dividendy vyplácejí pravidelně a hodlají v tom nadále pokračovat.

Jaké letos budou dividendy?

V současné době je v plném proudu výsledková sezóna, během níž společnosti zveřejňují výsledky svého hospodaření za rok 2008. Součástí výsledků bývá i výše dividendy navržená managementem. Pokud valné hromady návrhy managementu schválí, mohl by čistý dividendový výnos u řady společností obchodovaných na hlavním trhu Pražské burzy cenných papírů dosáhnout velmi zajímavých hodnot.

Výnosy z dividend
Společnost Měna Hrubá dividenda za rok 2007 Hrubá dividenda za rok 2008 Kurz na BCCP (CZK) *1) Dosažitelný čistý dividendový výnos za rok 2008
ČEZ CZK 40 48 *2) 654 6,24%
Erste Group Bank EUR 0,75 0,65 208,8 6,45 % *3)
Komerční banka CZK 180 180 1711 8,94%
NWR EUR  – 0,28 + 0,18 61,59 6,87 % *4)
Telefónica O2 C.R. CZK 50 50 387 10,98%
VIG EUR 1,1 1,1 455,1 5,01 % *3)
  • *1) SPAD – závěrečný kurz ze dne 9.3.2009.
  • *2) Střední hodnota vypočtená z čistého zisku a výplatního poměru zveřejněného představenstvem.
  • *3) Společnost registrovaná v Rakousku (sazba srážkové daně 25 %). Přepočet z EUR na CZK proveden kurzem 27,64.
  • *4) Společnost registrovaná v Nizozemí (sazba srážkové daně 15 %). Dividendu vyplácí pololetně. Dividenda za 1. pololetí ve výši 0,28 EUR byla vyplacena již v říjnu 2008. Pro srovnatelnost výsledků byla k výpočtu aktuálně dosažitelného dividendového výnosu za rok 2008 použita dividenda za 2. pololetí, která bude ve výši 0,18 EUR vyplacena v květnu 2009. Přepočet z EUR na CZK proveden kurzem 27,64.

Zdroj: www.pse.cz, www.cnb.cz, www.patria.cz, výpočet autora

I defenzivní investice může být riskantní

Společností, které dosud pravidelně vyplácely dividendy, je celá řada. Většina z nich je vyplatí i letos. Jedná se totiž o podíly na zisku za minulý rok, v němž krize na hospodaření těchto společností ještě nedolehla plnou silou. Jejich schopnost fungovat v těžkých podmínkách prověří až letošní rok. Je pravděpodobné, že řada společností kvůli hospodářské recesi zisku nedosáhne a dividendy za rok 2009 nevyplatí.

Tip do článku - účto fakturace duben

O vývoji, který bude následovat v dalších letech, lze zatím jenom spekulovat. Pokud by recese přerostla v hospodářskou krizi, akcionáři většiny společností by na pár let na dividendy klidně mohli zapomenout. V takovémto případě by jen mohli doufat, že společnost, jejíž akcie vlastní, krizi vůbec přežije. Takovýto scénář si samozřejmě nikdo nepřeje, ale vyloučen rozhodně není.

Kombinace současných relativně nízkých cen akcií a velmi slušných dividendových výnosů za minulá období může vypadat lákavě. Přitom se ale vůbec nemusí jednat o investici, která by spolehlivě zajistila zhodnocení vložených finančních prostředků. Obzvláště dnes totiž platí, že investor by se měl zajímat spíše o budoucnost a nikoliv o minulost společnosti, jejíž akcie si chce pořídit.

Anketa

Byly vám už někdy vyplaceny dividendy z vašich akcií?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).