Hlavní navigace

Ve výzvě k zaplacení dluhu dlužníkovi vždy pohrozte soudem

2. 12. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Pokud chcete od dlužníka dostat náhradu nákladů řízení za soudní vymáhání dluhu, musí předžalobní upomínka obsahovat všechny náležitosti.

Podle ust. § 142 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.) účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Podle ust. § 142a odst. 1 o.s.ř. žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.

Podle § 142a odst. 2 o.s.ř. jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, může soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti žalobci přiznat i v případě, že žalobce žalovanému výzvu k plnění za podmínek uvedených v odstavci 1 nezaslal.

Jak má vypadat předžalobní upomínka

Předžalobní výzva k plnění je jednostranným procesním úkonem, u něhož zákon nestanoví konkrétní náležitosti. Z logiky věci však vyplývá, že se jedná o úkon, v němž je identifikován věřitel i dlužník, výše a právní titul vzniku pohledávky (skutkové vymezení, z něhož právní důvod vyplývá), a je vyjádřena skutečnost, že dlužník je vyzýván k uhrazení dluhu, přičemž v případě neuposlechnutí v určité rozumné lhůtě bude následovat podání žaloby; předžalobní výzva musí být podepsána k tomu oprávněnou osobou. Výzvu k plnění je třeba učinit v zákonem stanovené době, tedy odeslat dlužníkovi ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu.

Účel předžalobní upomínky

Podle usnesení Vrchního soudu v Olomouci spis. zn. 1 Co 524/2013, ze dne 12. 2. 2014, záměrem úpravy je dát dlužníku informace o existenci dluhu a poskytnout mu poslední šanci, aby svoji povinnost uspokojit právo či pohledávku dobrovolně splnil a nevystavoval se nebezpečí nárůstu dluhu o náklady soudního řízení, případně vymáhání.

Proto upozornění na hrozící soudní vymáhání žádaného plnění je podstatnou náležitostí výzvy k plnění, bez něhož tento úkon nevyvolá zákonné následky. Toliko řádná výzva k plnění tedy může vyvolat zákonem předpokládané následky, mezi které patří skutečnost, že žalobci, který měl úspěch ve věci zahájené po neúspěšném požadavku na dobrovolné plnění, vznikne právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému.

Když tuto náležitost výzva postrádá, není řádnou předžalobní výzvou. Pouze jsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele, může soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti žalobci přiznat i v případě, že žalobce žalovanému výzvu k plnění za podmínek uvedených v odstavci 1 § 142a o.s.ř. nezaslal.

Takovými důvody mohou být např. výjimečné administrativní pochybení v důsledku nemoci upomínatele nebo skutečnost, že dlužník je osoba znalá práva, kterého věřitel ani soud neměli možnost poučit o jeho povinnosti, či že nepřiznání náhrady by bylo v rozporu s dobrými mravy.

Nestačí jen sdělit, kolik je třeba zaplatit, je třeba hrozit soudním vymáháním.

Musí upomínku posílat advokát? Nezvládnu to snad sám?

Vrchní soud v Olomouci ve svém usnesení spis. zn. 1 Co 524/2013, ze dne 12. 2. 2014, zdůraznil pro praxi při kompenzování palmárních nákladů zajímavou skutečnost. Náklady na sepsání předžalobní výzvy advokátem nemusejí být vždy účelné, a tak věřitel nemusí dostat náhradu odměny advokátovi za sepsání předžalobní upomínky.

legislativni_zmeny_21

Pokud totiž žalobce, který je např. specializovanou institucí k vymáhání dluhů nebo velkou firmou, předžalobní výzvu k plnění učiní prostřednictvím advokáta, nelze přehlédnout, že sám je institucí, která disponuje i určitým aparátem zaměstnanců provádějících správu a evidenci pohledávek. Za tohoto stavu lze po takovém subjektu požadovat, aby jednoduché úkony před zahájením soudního řízení (a výzva k plnění mnohdy formulářového charakteru takovým jednoduchým úkonem jistě je) učinil sám vlastními silami v rámci plnění svých povinností.

Závěr

Podstatnou náležitostí výzvy k plnění podle ust. § 142a občanského soudního řádu je také upozornění na hrozící soudní vymáhání žádaného plnění, bez něhož žalobci, který měl úspěch ve věci zahájené po neúspěšném požadavku na dobrovolné plnění, právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému nevznikne.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).