Hlavní navigace

Užijte si života bez daní!

5. 12. 2001
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Prostřednictvím penzijního připojištění lze slušně ušetřit na daních a získat státní podporu. Přečtěte si, kdy je to nejvýhodnější a kolik opravdu ušetříte. Ale pozor, v některých případech se výhod nedočkáte!

Penzijní připojištění je jedním z „pojistných“ produktů, který je podporován současně státním příspěvkem i daňovými úlevami. Je nabízeno samostatnými subjekty – penzijními fondy. Jeho popularita v České republice pravidelně roste a má to své dobré důvody.

Aby bylo možné čerpat výhody s penzijním připojištěním spojené, musí klient splnit tyto dvě podmínky:

  • Musí mu být minimálně 18 let
  • Musí mít trvalý pobyt na území ČR

Druhá podmínka je velmi důležitá zejména pro cizince pracující v naší republice. Někteří z nich se totiž mylně domnívají, že jim stačí pouze povolení k pobytu. V takovém případě potom mnohdy narazí na komplikace spojené s tím, že mazaný státní úředník (právem) odmítne poskytnout výhody státní podpory připojištění.

Nyní se vraťme postupně k oběma typům výhod, které jsou s penzijním připojištěním spojeny.

Státní příspěvek
Má-li klient splněny všechny náležité podmínky pro účast v systému, může se těšit z relativně štědré státní podpory. V závislosti na tom, kolik je ochoten svému penzijnímu fondu měsíčně zaplatit, se mu vypočítává státní příspěvek, který mu je měsíčně připisován k jeho připojištění.

Minimální částka, kterou je možné ukládat měsíčně, je 100 Kč. V takovém případě obdrží klient od státu podporu ve výši 50 Kč, což představuje 50% příspěvek z platby! Maximální státní podpora k měsíční platbě činí 150 korun a klient ji získá vždy, když platí do systému alespoň 500 Kč měsíčně. Následující tabulka osvětluje výpočet příspěvku vzhledem k měsíční platbě do systému.

Tabulka č. 184
Měsíční příspěvek klienta Měsíční příspěvek státu
100–199 Kč 50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč
200–299 Kč 90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč
300–399 Kč 120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč
400–499 Kč 140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč
500– 150 Kč

Platí-li tedy klient do systému penzijního připojištění 350 korun měsíčně, bude na jeho účet (v penzijním fondu) připsáno 480 korun (350+120+10). Je zde tedy patrná progrese podobná té, jakou známe u daně z příjmu fyzických osob. Lze také konstatovat, že maximální podpory dosáhne klient právě tehdy, spoří-li 500 korun měsíčně. Z pohledu státního příspěvku je to tedy nejefektivnější.

Daňové úlevy
Daňové úlevy představují druhý pilíř, na kterém je postavena atraktivita penzijního připojištění. V zásadě jde o to, že jsou příspěvky do systému osvobozeny od daně z příjmu (nevstupují ani do vyměřovacího základu zdravotního a sociálního pojištění), pokud nepřesahují 5 % z hrubé mzdy.

Tyto příspěvky snížené o 6 000 Kč je možné odečíst od daňového základu. Maximální částka, kterou lze takto odečíst, činí 12 000 Kč, tedy stejně, jako je tomu např. v kapitálovém životním pojištění.

V praxi to znamená, že vkládáme-li do systému např. 800 Kč měsíčně, dělá to dohromady 9 600 Kč ročně. Od této částky odečteme 6 000 Kč a výsledných 3 600 Kč můžeme odečíst od daňového základu. Jsme-li zpoplatněni 20 % daňovou sazbou, roční úspora na daních odpovídá 720 Kč.

Z tohoto pohledu je důležité si uvědomit, že maximální (optimální) úspory na daních dosáhneme tehdy, platíme-li do systému 1 500 Kč měsíčně. V tom případě bude činit částka uspořená na daních (při 20 % sazbě) 2 400 Kč.

Ve zmíněném případě tedy klient platí měsíčně 1 500 Kč, k tomu ale získá státní příspěvek 150 Kč a „slevu“ na dani 200 Kč. To lze interpretovat tak, že stát přidá klientovi 350 Kč měsíčně, což činí více než 23 % klientovy měsíční platby. Ročně to potom činí 4 200 Kč, což je téměř tolik, kolik lze získat na státních příspěvcích ke stavebnímu spoření.

Výše zmíněné kalkulace nejsou přirozeně úplně přesné, neboť je za normálních okolností nutné vzít v úvahu i průběžné připisování úroků penzijním fondem, nicméně rozdíl není příliš významný.

Jak již bylo řečeno, z finančního pohledu má výše měsíční platby do systému dvě různá optima. Prvním je 500 Kč měsíčně, což zaručí maximální možný státní příspěvek, nevzniká ale ještě nárok na odečtení od daňového základu (12×500 = 6 000). Tím druhým je 1 500 Kč měsíčně, kdy při stejném státním příspěvku dojde k minimalizaci daňového základu.

Pokud je tedy klient schopen, je nejvhodnější platit měsíčně 1 500 Kč, přičemž připlácet víc je více či méně zbytečné. Pokud patří klient k méně majetným, bylo by škoda, aby nevyužil alespoň veškerý státní příspěvek a neukládal alespoň 500 Kč za měsíc.

Následující tabulka demonstruje, kolik lze ročně ušetřit na penzijním připojištění při daných měsíčních platbách (předpokládáme stále klienta s 20 % daňovou sazbou).

FIN21

Tabulka č. 185
Měsíční platba Roční úspory (v Kč)
(v Kč) ze SP z DÚ celkem
100 600 0 600
200 1 080 0 1 080
500 1 800 0 1 800
1 000 1 800 1 200 3 000
1500 1 800 2 400 4 200


Pozn.: SP – státní příspěvek, DÚ – daňové úlevy

Závěrem je důležité podotknout, že uzavřel-li klient penzijní připojištění ještě v průběhu letošního roku a nemá uloženo tolik, aby měl ke konci roku na účtě alespoň 18 000 Kč, může provést na svůj účet dodatečný vklad, kterým tuto částku dorovná a získá tím maximální daňové úlevy. Je ale třeba o svém záměru obeznámit pracovníky penzijního fondu, aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním.

Anketa

Kolik měsíčně ukládáte na penzijní připojištění?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).