Hlavní navigace

Stíny nad penzijními fondy

24. 9. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Je zajímavé sledovat vlastnické struktury penzijních fondů. Existují finanční skupiny, které ovládají většinu trhu s penzijním připojištěním. V celé záležitosti jde o velké peníze. Je i váš penzijní fond součástí konglomerátu, o kterém jste nevěděli?

V současnosti figuruje na našem trhu penzijního připojištění 17 penzijních fondů ucházejících se o přízeň drobných klientů. Ne každý ale ví, že některé z fondů jsou vlastnicky spojeny se stejnou finanční skupinou a hájí tedy identické zájmy identických akcionářů.

Na první pohled člověka zaujme, že Báňský a hutní PF (BH PF), PF Všeobecné zdravotní pojišťovny (PF VZP), Vojenský otevřený PF a Winterthur PF jsou majetkem identického vlastníka. Tím je finanční skupina kolem společnosti Winterthur Leben, AG ovládající 27,2 % trhu penzijního připojištění. Na tom ale nakonec není nic zvláštního, neboť se BH PF a PF VZP v současnosti slučují s fondem Winterthur PF.

Každý penzijní fond musí mít svého depozitáře, který provádí kontrolu výdajů daného penzijního fondu a u kterého má zmíněný penzijní fond uložené své likvidní finanční prostředky, které nejsou zrovna umístěny v investičních instrumentech.

Vlastní-li některá z bank svůj penzijní fond, je samozřejmě nezbytné, aby funkci depozitáře plnila banka jiná. Je těžko představitelné, že by ČSOB kontrolovala sama sebe. Podíváme-li se ale na výčet penzijních fondů se svými depozitáři, je tu jedna zarážející skutečnost.

Penzijní fond Komerční banky, jehož externím správcem portfolia je samozřejmě Komerční banka, si zvolil za depozitáře Českou spořitelnu. Na tom není nic divného, je ale zajímavé, že jakoby „na oplátku“ si Spořitelní PF zvolil za svého depozitáře právě Komerční banku. Je obtížné odhadnout, zda finanční skupiny obou zmíněných bank uvedené symbiózy využívají, jisté ale je, že mohou.

Lze si dobře představit dva depozitáře, kteří se dohodnou na specifických podmínkách, na základě kterých mohou svým penzijním fondům dovolit podstatně víc, než by dovolil depozitář z cizí instituce. Současně se mohou domluvit na konkrétních vzájemných platbách, které budou jejich zájmům více vyhovovat. V žádném případě netvrdím, že někdo něco takového dělá. Pouze poukazuji na skutečnost, že může.

Je zajímavé, že se ve funkci depozitáře u jednotlivých penzijních fondů neustále opakují jména těch samých finančních institucí. ČSOB dokonce tuto funkci vykonává pro 7 penzijních fondů představujících přes padesát procent trhu penzijního připojištění. Následující tabulka znázorňuje jednotlivé depozitáře s počtem spravovaných penzijních fondů a tržním podílem, jež tyto fondy zaujímají.

Tabulka č. 112
Depozitář Počet PF Tržní podíl v %
ČSOB 7 52,24
Živnostenská banka 4 16,04
Česká spořitelna 2 16,30
Komerční banka 2 14,03
Ostatní 2 1,39

Je obtížné posoudit, zda je tato skutečnost prospěšná, nebo ne. Proti by hovořil fakt, že funkcí depozitáře získá ČSOB spoustu informací o ostatních penzijních fondech, které může později využít pro svůj vlastní. Tomu ale příliš nenasvědčuje skutečnost, že ČSOB PF zaujímá pouze téměř zanedbatelných 0,23 % trhu penzijního připojištění. Vystačíme si tedy s konstatováním, že zvýšená depozitářská aktivita této banky na trhu je prospěšná, neboť je již v této činnosti nejzkušenějším subjektem.

Bezpochyby je zajímavé sledovat, kdo je u jednotlivých penzijních fondů auditorem. Zde hraje klíčovou úlohu společnost KPMG. Následující tabulka znázorňuje auditorské společnosti a – stejně jako v předchozím případě – i počet auditovaných penzijních fondů s tržním podílem jimi zaujímaným.

dan_z_prijmu

Tato skutečnost sama o sobě také nemusí být nijak významná. Provádí-li KPMG audit v tolika penzijních fondech, má s nimi pravděpodobně nejvíce zkušeností. Nelze ale vyloučit, že takovéto téměř „monopolní“ postavení na trhu auditu penzijních fondů s sebou může nést specifické využívání získaných informací.

Je také nutné uchovat na mysli, že valná část velkých auditorských firem nabízí spolu s těmito službami i některé další, jako např. daňové poradenství. A to může s sebou nést střet zájmů. Opět v žádném případě netvrdím, že KPMG cokoliv z uvedeného dělá, tvrdím pouze, že může.

Anketa

Myslíte si, že hospodaření penzijních fondů může být ovlivněno depozitářem?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).