Hlavní navigace

Chcete lepší penzi?

31. 8. 2001
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Současný státní důchodový systém se hroutí! Výdaje na důchody rostou a příjmy ze sociálního pojištění nestačí! Mohou být alternativou soukromé penzijní fondy? Přinášíme srovnání doživotní penze v penzijních fondech.

Jste-li penzijně připojištěni, máte po naplnění zákonných podmínek pro přiznání penze tři možnosti, jak naložit s naspořenými prostředky.

První a v současné době zatím nejužívanější je jednorázová výplata. Spočívá ve vyplacení naspořené částky, státního příspěvku a zhodnocení. Dále se však o sebe a své peníze musíte postarat sami a je jen na vás, zda je použijete jednorázově, jejich užití rozložíte na několik let nebo je necháte v odkazu vašim potomkům.

Druhou z možností je časově omezená penze. Její princip spočívá v tom, že po předem dohodnutou dobu budete dostávat předem stanovenou částku, která je vypočítána tak, aby po ukončení výplaty byl váš účet penzijního připojištění prázdný. Ovšem budete-li žít déle, než předpokládáte, budete se muset smířit se snížením příjmů po ukončení výplat. Tato možnost však byla omezena novým zákonem a mají ji pouze klienti, kteří uzavřeli smlouvu do května roku 2000.

A konečně jako třetí přichází doživotní výplata penze. Nejvíce ze zmíněných se podobá státem vypláceným starobním důchodům. Pokud zvolíte tuto variantu, můžete žít, jak dlouho chcete s jistotou, že o penzi nepřijdete. Tedy dokud váš penzijní fond nezkrachuje.

Varianta doživotní výplaty penze začíná být atraktivní, neboť je to právě tento způsob zajištění na stáří, který přináší skutečnou jistotu. Zvolíte-li doživotní rentu, musíte být ale připraveni na nižší výplaty důchodu než u časově omezené penze. Je to pochopitelné, neboť doživotní výplata penze v sobě zahrnuje i jakési „pojišťění pro případ dlouhověkosti“.

Ne u každého penzijního fondu bude stanovený důchod stejný. Připravili jsme pro vás srovnání výše doživotní výplaty penze, nabízen0 jednotlivými fondy. Vycházíme z modelového případu muže, který odchází do důchodu v 60 letech a penzijní připojištění má uzavřeno 5, 10, 15 a 20 let. Dále předpokládáme roční zhodnocení příspěvků ve výši 5 %.

Doživotní penze při měsíční úložce 200 Kč

Tabulka č. 100
Penzijní fond Měsíční penze při délce spoření
5 let 10 let 15 let 20 let
ABN Amro Penzijní fond 95 216 370 564
Allianz penzijní fond 128 291 499 765
Commercial Union Penzijní Fond 92 209 359 549
Generali penzijní fond 118,7 269,2 460,6 704
ING penzijní fond 130 296 507 778
Penzijní fond České pojišťovny 126 286 490 751
Penzijní fond Komerční banky 134,15 304,56 521,06 796,08
Spořitelní penzijní fond 130 295 507 778
Zemský penzijní fond 95,78 217,36 371,66 567,50

Doživotní penze při měsíční úložce 500 Kč

Tabulka č. 101
Penzijní fond Měsíční penze při délce spoření
5 let 10 let 15 let 20 let
ABN Amro Penzijní fond 213 485 829 1265
Allianz penzijní fond 287 653 1120 1717
Commercial Union Penzijní Fond 207 470 805 1233
Generali penzijní fond 266 603,5 1032,4 1577,8
ING penzijní fond 291 663 1138 1744
Penzijní fond České pojišťovny 282 641 1100 1685
Penzijní fond Komerční banky 301 683,39 1169,17 1786,29
Spořitelní penzijní fond 291 663 1138 1744
Zemský penzijní fond 214,89 487,63 833,81 1273,18


Poznámky:
Jedná se o penze před zdaněním.
Výše výplaty v prvním roce důchodu, dále se zvyšuje dle zhodnocení zůstatku na účtu penzijního připojištění. Výše výplaty v prvním roce důchodu, dále se zvyšuje dle zhodnocení zůstatku na účtu penzijního připojištění.
Do výpočtu je zahrnuto zhodnocení ve výši 3 %. Přesáhne-li skutečně dosažený výnos penzijního fondu 3 %, jsou při rozdělování výnosu vyplacené penze odpovídajícím způsobem valorizovány. Nedosáhne-li dosažený výnos této úrovně, nemůže být penze snížena a její výplata pokračuje v nezměněné výši. Do výpočtu je zahrnuto zhodnocení ve výši 3 %. Přesáhne-li skutečně dosažený výnos penzijního fondu 3 %, jsou při rozdělování výnosu vyplacené penze odpovídajícím způsobem valorizovány. Nedosáhne-li dosažený výnos této úrovně, nemůže být penze snížena a její výplata pokračuje v nezměněné výši.
Vyplácí navíc jednou ročně podíl na výnosech ve formě mimořádné splátky penze. Tato mimořádná splátka penze není zahrnuta v uvedené tabulce. Například u klienta spořícího 500 Kč po dobu 20 let by při předpokládaném zhodnocení 5 % činila první mimořádná splátka penze zhruba 12 200 Kč. Vyplácí navíc jednou ročně podíl na výnosech ve formě mimořádné splátky penze. Tato mimořádná splátka penze není zahrnuta v uvedené tabulce. Například u klienta spořícího 500 Kč po dobu 20 let by při předpokládaném zhodnocení 5 % činila první mimořádná splátka penze zhruba 12 200 Kč.
Vyplácí navíc každoročně třináctou penzi. Vyplácí navíc každoročně třináctou penzi.
Penze je vyplácena v konstantní výši po celou dobu výplaty. Účastníkům, kteří jsou příjemci penzí, se podíly na výnosech hospodaření fondu vyplácejí jako součást penzí ve výši technické úrokové míry (TÚM) použité k výpočtu jejich penze. Výši TÚM stanovuje představenstvo fondu nejméně jedenkrát ročně na základě předpokladu vývoje hospodaření fondu (v současné době činí TÚM 3,5 % p. a.). Změny TÚM se netýkají již přiznaných penzí. Penze je vyplácena v konstantní výši po celou dobu výplaty. Účastníkům, kteří jsou příjemci penzí, se podíly na výnosech hospodaření fondu vyplácejí jako součást penzí ve výši technické úrokové míry (TÚM) použité k výpočtu jejich penze. Výši TÚM stanovuje představenstvo fondu nejméně jedenkrát ročně na základě předpokladu vývoje hospodaření fondu (v současné době činí TÚM 3,5 % p. a.). Změny TÚM se netýkají již přiznaných penzí.
Do výpočtu je zahrnuto zhodnocení ve výši 3,5 %, které mají příjemci penzí zaručeno bez ohledu na výši skutečného zhodnocení (tzv. pojistně technická úroková míra). K 1. 7. každého roku se vypočtená penze zvyšuje o tzv. podílové zvýšení vypočtené z výnosů přesahujících 3,5 %. Pokud by skutečné zhodnocení bylo nižší nebo rovno 3,5 % zůstává penze v původní výši (penze nemůže nikdy klesat). Do výpočtu je zahrnuto zhodnocení ve výši 3,5 %, které mají příjemci penzí zaručeno bez ohledu na výši skutečného zhodnocení (tzv. pojistně technická úroková míra). K 1. 7. každého roku se vypočtená penze zvyšuje o tzv. podílové zvýšení vypočtené z výnosů přesahujících 3,5 %. Pokud by skutečné zhodnocení bylo nižší nebo rovno 3,5 % zůstává penze v původní výši (penze nemůže nikdy klesat).
Penze se vyplácí čtvrtletně vždy na kvartál dopredu. Výše uvedené měsíční penze jsou garantované po celou dobu výplaty penze a nezahrnují výnosy, které bude Zemský PF pripisovat poživateli penze po zahájení její výplaty. Tyto prostředky klient obdrží každoročně formou „třinácté“ splátky penze. Penze se vyplácí čtvrtletně vždy na kvartál dopredu. Výše uvedené měsíční penze jsou garantované po celou dobu výplaty penze a nezahrnují výnosy, které bude Zemský PF pripisovat poživateli penze po zahájení její výplaty. Tyto prostředky klient obdrží každoročně formou „třinácté“ splátky penze. 

Jak je z uvedených tabulek patrné, výše doživotní penze se u jednotlivých penzijních fondů výrazně liší. Při volbě výplaty doživotní penze je třeba počítat i se zdaněním dávek, které činí v současné době 15 %. Zdanění ale nepodléhá celá penze, nýbrž pouze část, odpovídající kapitálovým výnosům.

Důležité je též uvědomit si, že každý fond dosahuje jiných výnosů. Ve výše zmíněném příkladu všechny penzijní fondy předpokládaly zhodnocení vložených prostředků ve výši 5 %. V reálném světě se může významně lišit a i malé dlouhodobé odchylky vedou k zásadním rozdílům v celkových výnosech.

Účto_tip_změny21

Za zmínku též stojí skutečnost, že většina penzijních fondů umožňuje kombinaci výplatních možností. Část prostředků lze získat jednorázovou výplatou a zůstatek je použit na časově omezenou či doživotní penzi. O jiných možnostech výplat, jakými je například pozůstalostní penze, výsluhová penze, odbytné a jiné, pojednává článek Evy Škrdlatnové Hádejte, co je penzijní „připojištění“ – je to pojištění nebo ne?

Doživotní dávky penzijního připojištění nemohou vzhledem k své výši nahradit státní důchodový systém, avšak jako přilepšení k chudému důchodu poskytovanému státem nejsou na škodu.

Anketa

O jaké formě výplaty penzijního připojištění uvažujete?

Autor článku

Šéfredaktor portálu Investujeme.cz. Absolvent IES FSV UK. Člen skupiny historického šermu Heraldicus...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).