Hlavní navigace

Nemoc mezi námi

5. 12. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Zdraví internetových firem postihuje nemoc, zvaná "Švarc systém". Co to znamená? Zaměstnáváte programátory, tvůrce stránek a grafiky nebo uklízečky? Nejsou vašimi zaměstnanci a pracují na fakturu? Mohlo by se vám stát, že vás postihne finanční úřad.

Důvod, proč se internetové firmy rozhodují pro využívání pracovníků prostřednictvím živnostenského listu, je mnoho. Nižší zatížení sociálním a zdravotním pojištěním, které u kmenového programátora je potřeba odvádět. V některých případech to mohou být vyšší záruky odpovědnosti a někdy snaha statisticky vykázat před investorem zvýšení produktivity práce na jednoho zaměstnance. Je nutné velmi pečlivě zvážit, zda riziko v konkrétním případě není příliš vysoké.

V současné době probíhá rozsáhlá kampaň finančních úřadů při postihování tzv. „Švarc-systému“. Důkladnému zkoumání a rozsáhlému podrobují daňoví kontroloři veškeré obchodně-závazkové vztahy, které vykazují prvky charakteristické pro závislou činnost. Jinými slovy pečlivě prohlížejí přijaté faktury, zkoumají jejich přiřazení a následné plnění.

Závislou činnost definuje ustanovení § 6 odst. 1 zákona o daních z příjmů jako pracovně právní, služební, členský a obdobný poměr, kdy je při výkonu práce poplatník povinen dbát příkazů plátce. V důsledku toho potom musí odvádět zálohy, příp. srážky daně ze závislé činnosti.
Taková definice dává velký tvůrčí prostor zapáleným kontrolorům. Podle toho vypadá a odpovídá samotný průběh daňové kontroly.

Majitelé firmy, respektive daňoví poradci jsou nuceni diskutovat o tom, jaký má smysl doměřovat daň u jednoho zaměstnavatele, když ji z téhož příjmu stejnému zaměstnanci odvedl jiný český zaměstnavatel dokonce v územní působnosti stejného finančního

úřadu.

Podle názoru finančního ředitelství v Ústí nad Labem je rozhodující právní čistota. Argument, že daň byla odvedena včas a ve správné výš, je druhotný. 

Předmětem pochybností kontrolorů jsou programátoři, externí lektoři, autodopravci, pracovníci podnikové ostrahy, uklízečky, firmy zajišťující údržbu systémů i nositelé celé řady dalších profesí. Sama existence živnostenského listu kontrolorům nic nedokazuje. Spory se vedou především o míru povinnosti příslušného poplatníka dbát příkazů toho, kdo si jej zjednal. Přesnou hranici mezi příjmy ze závislé činnosti a příjmy z podnikání nikdo neumí definovat.

Příklad: Zedník – živnostník, který má podle smlouvy o dílo zbudovat nový chodník k vrátnici, nebude ve vztahu k zákazníkovi v pozici závislé činnosti. I on se přitom při své práci řídí pokyny zákazníka, který mu přesně určí, kudy má chodník vést, jak bude široký a jakou bude mít povrchovou úpravu.

Skutečným podnikatelem určitě nebude prodavačka v obchodě, přestože má na obchodní činnost živnostenský list.

Mezi oběma krajnostmi je však nepřeberné spektrum případů, které se od sebe liší často jen drobnými, ale důležitými detaily. V praxi se tak může stát, že faktura programátora nebo grafika v jedné firmě uspěje, zatímco v jiné bude překvalifikovaná její práce na závislou činnost potvrzena i soudním rozsudkem.

Vážným problémem je, že daňoví kontroloři často odmítají odlišné nuance různých případů brát v potaz. Výsledkem jsou vleklé spory na úrovni finančního úřadu i odvolacího orgánu. Úspěšný nález finančního úřadu přitom může být finančně velmi bolestivý. Daňová povinnost se totiž přenese na „zaměstnavatele“ a k povinnosti doplatit daň přistupuje také penále.

Ne vždy je přitom možné o doplacenou daň snížit daň poplatníka, který své příjmy přiznal prostřednictvím daňového přiznání. Dalším negativním dopadem je následná povinnost plátce odvést příslušné pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Tip do článku - účto fakturace duben

Správná argumentace může být v podobných sporech často úspěšná. Obvykle mají šanci na úspěch případy, kterými se majitel s daňovým poradcem zabýval dříve než finanční úřad.

Článek je připraven ve spolupráci s firmou KODAP Liberec – Ing. Vlastimil Sojka, daňový poradce

Anketa

Jaký je váš hlavní zdroj příjmů?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).