Hlavní navigace

Ušetřete na daních!

3. 12. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Kapitálové životní pojištění představuje zajímavý způsob, jak lze ušetřit na daních. Dokonce na nich můžete ušetřit i tehdy, pokud ještě životní pojištění nemáte. Ale pozor! Každé životní pojištění nemá kouzlo daňových výhod. Jak je na tom to vaše?

Obecně lze rozdělit pojistné produkty na dvě základní skupiny. Tou první je pojištění založené pouze na bázi rizikového pojistného, tedy platba je závislá pouze na ohodnocení daného pojištěného rizika s tím, že si k němu pojišťovna přirazí adekvátní přirážku.

Druhou skupinou jsou pojištění, která obsahují kromě rizikové složky také složku spořící, popřípadě investiční. U obou těchto skupin pojistných produktů je část pojistného určena ke tvorbě rezervy a klient si tímto způsobem spoří do budoucna.

Spořící složka představuje nejčastěji tu část pojistného, která je pravidelně ukládána ve prospěch rezerv a v průběhu času zhodnocována. Obsahuje-li pojištění vedle rizikové i investiční složku, obvykle to znamená, že si klient sám určuje, do jakých investičních instrumentů má pojišťovna jeho prostředky vložit. To sice může zajistit vyšší výnos, bývá to ale podstatně riskantnější a nejeden klient již takto o své peníze přišel.

Možné daňové výhody se vztahují pouze k pojistným produktům, které jsme si zařadili do druhé skupiny. Tato pojištění mohou být na smrt, na smrt a dožití, může jít o důchodové pojištění. Může se ovšem jmenovat i jakkoliv jinak, to závisí samozřejmě na pojišťovně, která takovýto produkt distribuuje.

Ze zákona o dani z příjmu plyne několik podmínek, které musí každý klient splnit, chce-li se z daňových úlev těšit. Tři základní jsou následující:

  • Minimální doba spoření 5 let
  • Pojištění končí nejdříve ve věku 60 let
  • Maximální odpočitatelná částka činí 12 000 korun

Zaplacené pojistné na takovéto pojištění lze odečíst od daňového základu jako nezdanitelnou položku (jako to lze např. na dítě, na studenta apod.). To je možné ovšem pouze do výše 12 000 korun. Dostane-li se poplatník do 20 % daňové sazby, činí jeho úspora na daních 2 400 Kč za rok.

Zde je důležité zdůraznit, že platit pojistné může i zaměstnavatel. I v takovém případě lze pojistné odepsat od daňového základu zaměstnance a to až do výše 12 000 korun. Pojištěný tedy může, pokud má hodného zaměstnavatele, ušetřit na daních ještě jednou tolik. Dále může zaměstnavatel sám sobě uplatnit daňový náklad na zaplacené pojistné až do výše 8 000 korun. Celkem tedy lze odečíst z jednotlivých daňových základů až 32 000 korun.

Podstatná je také skutečnost, že pokud je pojistníkem zaměstnanec, zaměstnavatel přirozeně nemá nárok na plnění.

Mezi další výhody spojené s životním pojištěním se spořící a investiční složkou patří skutečnost, že z částky spadající na daňově odepsané pojistné není třeba platit ani sociální a ani zdravotní pojištění.

Z finančního hlediska je také důležité, jakým způsobem je zdaněn budoucí příjem ze zmíněného pojištění. To dokládá následující tabulka.

Tabulka č. 182
Typ výplaty Daň
Odbytné 25 %
Dožití 15 %
Pojistná událost 0 %


Odbytné představuje případ, kdy se klient rozhodne svoji smlouvu vypovědět, aniž by získal zákonný nárok na daňové úlevy. V takovém případě sice dostane své peníze zpět, bude mu ale strhnuta 25 % daň z vybrané částky. Navíc musí klient státu zpět zaplatit veškeré peníze, které ušetřil na neprávem získaných daňových úlevách v předchozích letech.

V případě dožití, tj. v situaci, kdy doběhla životní pojistka se zákonným nárokem na státní podporu, musí pojištěný zaplatit daň ve výší 15 %. Tato daň se ovšem platí pouze z nadhodnoty, resp. z hodnoty, o kterou pojišťovna zhodnotila klientovy peníze. Jde tedy principielně o to samé, jako v případě zdanění úroku v bance.

Tip do článku - účto fakturace duben

Nastane-li pojistná událost, žádné daně se z pojistného plnění přirozeně neplatí. Jde totiž o odškodnění, nikoliv o zisk.

Důležité je také vědět, že i v životním pojištění je možné, stejně jako třeba ve stavebním spoření, dorovnat vklad před koncem kalendářního roku do takové výše, aby bylo možné počítat s maximální daňovou výhodou.

Anketa

Vztahují se na vaše životní pojištění daňové úlevy?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).