Hlavní navigace

Proč si pojistit faktury?

15. 2. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nevíte, jak se vypořádat s insolvencí svých obchodních partnerů? Přemýšlíte o tom, jak stále sledovat jejich bonitu? Chcete stabilizovat své peněžní toky? Snažíte se získat co nejvíce informací o svých obchodních partnerech? Potom čtěte více o pojištění pohledávek.

Mnozí podnikatelé mají své zkušenosti s vymáháním pohledávek, a vědí tak, že nejde ani o levnou, ani o jednoduchou záležitost. Nicméně na trhu existuje řada běžně dostupných finančních produktů, které si s tímto problémem dokáží poradit. Jedním z nich je pojištění pohledávek.

Pojištění pohledávek má velkou výhodu v tom, že pomáhá ocenit riziko konkrétního obchodu či konkrétního obchodního partnera, a to i v případech, kdy je velmi složité získat o protistraně potřebné informace. Samotné pojišťění se může vázat buď na konkrétní obchod, nebo na konkrétního obchodního partnera, v jehož případě se pojišťuje obrat.

Výše pojistky kryje tzv. subjektivní riziko, tedy pravděpodobnost platební nevůle či platební neschopnosti (tj. konkurz, exekuce, vyrovnání) odběratele, jehož bonitu pojišťovna individuálně ohodnotí a určí, jakou výši úvěru (úvěrový limit), respektive obratu, je ochotna pojistit. Tato informace je cenná z toho důvodu, že signalizuje výši rizika vázaného na vztah vůči danému partnerovi, a to i v dlouhodobém horizontu, v němž pojišťovna partnerovu bonitu sleduje.

Pojišťovny zabývající se pojišťováním pohledávek nám tak pomáhají vyrovnat se s důsledky nedokonale konkurenčních trhů a navíc prostřednictvím svých informačních databází zahrnujících informace o rizicích vázaných k trhům a podnikatelským subjektům z celého světa představují užitečný nástroj při tvorbě rezerv, stabilizace cash-flow, stálého sledování bonity našich obchodních partnerů apod. Vedle toho nabízí pojišťovny i služby vymáhání pohledávek a mohou se stát i nástrojem pro zvýšení naší vlastní bonity.

Samotná výše pojistného je individuální a stanovuje se jako promile z pojištěného obratu, které je dáno rizikem spojeným s partnerem a rizikem spojeným s daným teritoriem. Pojišťovny obyčejně žádají i minimální výši obratu, který bude pojistkou kryt.

Situace na trhu s pojištěním pohledávek

V současnosti je v ČR trh s pojištěním pohledávek rozdělen mezi 3 subjekty. Nejstarším z nich je státní EGAP, respektive její dceřinná společnost Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, jejíž konkurencí je úvěrová pojišťovna Euler Hermes ČESCOB a pojišťovna Atradius (dříve Gerling).

V souvislosti s trhem pojištění pohledávek lze uvést i společnosti zabývající se managementem pohledávek. V ČR se mu věnuje například Coface Czech Credit Management Services, který je nepřímou dcerou francouzské skupiny Coface (Compagnie Francaise d´Assurance pour Commerce Extérieur). Coface se zaměřuje na řadu činností od identifikace obchodních partnerů přes vyhodnocení jejich úvěrové situace až po samotné inkaso a správu pohledávek. Klient tak i v tomto případě získává výhodu přístupu k informační databázi zahrnující informace o milionech podniků.

Pojistné a poplatky

Náklady vztahující se k pojištění pohledávek se skládají ze dvou základních částí. Jednou částí jsou poplatky, které jsou vyžadovány za zpracování žádosti o úvěrový limit. Jejich výše kolísá zhruba v řádech tisíců korun (pro žádost vztahující se k ČR necelých 1 000 Kč). Další poplatky se váží na službu sledování bonity odběratele a pohybují v rozpětí od 300 Kč do 1 000 Kč za jedno čtvrtletí. Další poplatky jsou spojené se samotným inkasem pohledávek, přičemž svou roli zde sehrává výše inkasované pohledávky. Samotné pojistné je stanovováno v promilích z obratu vůči danému dlužníkovi a zohledňuje řadu rizik (systematické riziko státu, průměrná délka splatnosti pohledávek, rizikovost sektoru podnikání, kvalita řízení rizika u pojištěného, objem pojistitelného obratu atp.).

Případná spoluúčast se v České republice pohybuje v současné době kolem patnácti procent. Někteří odborníci kritizují nemožnost navrácení daně z přidané hodnoty od státu v případě, že se podnikatelův dlužník dostal do konkursu, což je v ostatních zemích Evropské unie běžnou praxí.

skoleni_29_6

Dotace EU: Má i vaše firma šanci získat dotace z fondů Evropské unie? Ano – Ne

Události v loňském a letošní roce

Novinkou v oblasti pojištění pohledávek je rozšíření nabídky Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a. s. o pojištění obchodu s partnery v Rusku, Kazachstánu či na Ukrajině, což nebylo doposud možné, s částečnou výjimkou Ruska. Cena úvěrového pojištění exportu do Ruska, Kazachstánu a na Ukrajinu bude podle vyjádření pojišťovny vyšší než při obchodech se subjekty v EU. U většiny obchodních operací se ale pojistná sazba bude pohybovat do úrovně 1 % z fakturované částky.

V srpnu loňského roku oznámila pojišťovna Atradius svou expanzi na slovenský trh. Hlavním důvodem byl zejména dynamický růst, který trh s pojištěním pohledávek obecně ve střední a východní Evropě zaznamenává. Skupina Atradius v této souvislosti vyčísluje průměrný růst zaslouženého pojistného na východní trzích na 10 – 15 % ročně (v západní Evropě jde o 3 – 5 % ročně). V této souvislosti zmiňuje pojišťovna i další zajímavou skutečnost, kterou je výrazný pokles pojistných událostí v Polsku, Slovensku a ČR v posledních dvou letech.

Finanční reklama 2005
Nejlepší finanční reklama roku 2005 – rozhodněte, která finanční instituce měla v loňském roce nejlepší televizní reklamu! Zároveň se můžete zařadit do slosování o hodnotné ceny, jimž vévodí DVD přehrávač.

Anketa

Máte zkušenosti s pojištěním pohledávek?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).