Hlavní navigace

Kde vzít na rekonstrukci nemovitosti

3. 3. 2006
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Rozpadá se vám dům pod rukama? Statika je tak narušená, že uzavíráte sázky s přáteli, kdy váš dům spadne? Chtěli byste s tím něco dělat, ale nemáte momentálně dostatek prostředků? Potom pro vás může být řešením některý z úvěrů, o kterých pojednává tento článek.

Pokud byste rádi opravili nemovitost, ve které bydlíte, ale nemáte momentálně dostatek peněžních prostředků, pak samozřejmě může být řešením jakýkoliv úvěr, včetně klasických hypotečních úvěrů pro fyzické nebo právnické osoby, o kterých se můžete dočíst např. v posledním článku o firemních hypotékách.

Výhodnějším řešením ale zpravidla bývá specializovaný produkt, jelikož díky jeho účelovosti ho banky obvykle nabízejí za výhodnějších podmínek.

Program PANEL se státní podporou

Program PANEL je určen k financování oprav a rekonstrukcí panelových domů, ať už jsou v majetku fyzických, nebo právnických osob. Možnost čerpání státní podpory v jeho rámci je však vázána na velkou řadu podmínek, kterou bohužel ani zdaleka všichni zájemci nesplní. Patříte-li ale do skupiny splňující všechny nutné podmínky, pak vám může program PANEL ušetřit nezanedbatelné prostředky.

Podmínky poskytnutí úrokové dotace v rámci programu PANEL

Nezbytnou podmínkou pro čerpání úrokové dotace v rámci programu PANEL je umístění opravované nemovitosti na území ČR. Dále panelový dům musí být postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav – viz příloha č. 1 k Nařízení vlády č. 299 ze dne 25. července 2001 (které upravuje program PANEL)- Seznam typizovaných soustav.

Rozpočtové náklady na financování podporovaných činností musí tvořit nejméně 50 % z výše úvěru. Podporované činnosti naleznete v příloze č. 2 k výše zmíněnému vládnímu nařízení. Seznam obsahuje 39 položek všech různých oprav apod. Namátkou si jmenujme některé z nich: opravy a zateplení střech včetně nástaveb (strojovny, pergoly, atd.); zasklení lodžií, balkónů; obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby; výměna vstupních stěn do objektů s uplatněním antivandalského řešení; oprava vnitřních stěn a stropů…

Kamenem úrazu se může stát následující podmínka, která je výše zmíněným nařízením vlády stanovena v § 3 odst. 4, pís. a): Předmětem opravy, modernizace nebo regenerace panelového domu musí být vždy nejméně oprava statických poruch, rekonstrukce rozvodů (zdravotní instalace, plyn, topení, elektroinstalace) a zlepšení tepelně technických vlastností; to neplatí, jestliže stav panelového domu některou z těchto oprav, modernizací nebo regenerací nevyžaduje. Posouzení, zda je dům v takovémto „havarijním“ stavu, vydávají subjekty vyjmenované v příloze č. 3 zmíněného nařízení vlády – tzv. poradenská a informační střediska.

Pakliže jste se radovali, že úrokovou dotaci využijete pro nemovitost, kterou užíváte k podnikání, tak jste se radovali zbytečně. V tomto případě dotace nebude poskytnuta.

O jakou se jedná dotaci?

Jak jste si mohli všimnout již v předchozích odstavcích, jedná se o dotaci úrokovou. V tomto případě to konkrétně znamená, že roční úroková míra z daného úvěru vám bude snížena o 4 procentní body. Pokud ovšem je bankou účtovaná úroková míra nižší než 4 % p. a., potom neočekávejte, že se tak v podstatě dostanete na zápornou úrokovou míru a bude vám vlastně placeno za to, že si půjčujete. Úroková dotace v žádném případě nemůže být vyšší než úrokové náklady s úvěrem spojené.

Pro plnou efektivitu dotace je lepší volit úvěr s maximální dobou splatnosti 15 let. Úrokové dotace vám totiž budou hrazeny maximálně po tuto dobu.

Co byste ještě měli vědět o PANELu?

V rámci programu panel je možné nejen získat úrokovou dotaci od Státního fondu rozvoje bydlení, ale je možné i požádat u Českomoravské záruční a rozvojové banky o záruku za bankovní úvěr v programu PANEL. Tato záruka obvykle sníží požadovanou úrokovou sazbu od půjčující banky nebo vůbec umožní některým rizikovým subjektům, kterým by jinak nebyl úvěr umožněn, aby ho dostali. Poskytuje se maximálně do výše 70 % výše úvěru. Obdržení úrokové dotace a poskytnutí záruky jsou dokonce u jednoho subjektu slučitelné zároveň.

Seznam bank, které se zabývají programem PANEL, může čtenář nalézt uveden na stránkách ČMZRB. Tento seznam je však již staršího data, a proto je možné, že do něho některé banky přibyly a jiné zase naopak ubyly:

Pokud se jedná o poplatky spojené s dotací, potom např. u Českomoravské záruční a rozvojové banky nestojí přijetí žádosti od klienta nic, avšak úkony spojené s vyhodnocením a expertízou žádosti klienta a zpracováním smluvních dokumentů vyjdou klienta na 1 400 Kč a dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na žádost klienta 500 Kč. Poplatky pro poskytnutí záruky jsou o málo vyšší.

Hypoteční úvěr pro společenství vlastníků jednotek

Tento úvěr poskytuje Hypoteční banka tzv. společenství vlastníků jednotek (SVJ), což je právnická osoba, která vzniká již tím, že v domech s nejméně pěti jednotkami, alespoň 3 jednotky začnou být ve vlastnictví tří různých vlastníků. Pokud je tedy toto váš případ, tak ačkoliv jste se nikdy s nikým nesešli, abyste si nějaké společenství založili, pak „ex lege“ jste jeho členem.

Jaký může být účel úvěru?

Jedná se o úvěr účelový, který lze využít výhradně k rekonstrukci nemovitosti, modernizaci a údržbě nemovitosti nebo k refinancování úvěrů a půjček použitých na investice do nemovitosti.

Zajištění úvěru

Vzhledem k tomu, že teto úvěr je hypotečním, je přirozeně nutné, aby byl zajištěn zřízením zástavního práva k nemovitosti, která bude rekonstruována. Touto nemovitostí mohou být pouze bytové a panelové domy. Hypoteční úvěr je poskytován až do výše 70 % zástavní hodnoty nemovitosti, přičemž maximální ani minimální hodnota úvěru nejsou stanoveny.

Úroková sazba a doba splatnosti

Dobu splatnosti úvěru lze volit kdekoliv mezi 5 a 20 lety. Je možné zvolit mezi fixní sazbou a sazbou P plus.

Sazba je fixována podle volby klienta na 1 rok, 3 roky, 5 let, 10 let nebo 15 let. Sazba P plus je tvořena roční sazbou PRIBOR a odchylkou, kterou stanoví banka. Každý rok je sazba upravena bankou dle aktuální výše sazby PRIBOR, přičemž odchylka je pevná vždy na dobu 5 let.

Hypoteční úvěr pro společenství vlastníků jednotek od Hypoteční banky
Sazba Fixní p.a. Sazba P plus p.a.
na 1 rok na 3 roky na 5 let na 10 let na 15 let na 1 rok
od 5,12% od 5,76% od 6,23% od 6,88% od 7,16% od PRIBOR 12M + 2,69%

Úvěr pro společenství vlastníků jednotek od Raiffeisenbank

I tento produkt, nabízený od loňského podzimu, je speciálně určený na opravy a rekonstrukce domů, ve kterých vzniklo SVJ. Tento investiční úvěr umožňuje SVJ investovat do oprav bytových domů, např. oprav střech, výměn oken či zateplení fasády.

Jaké je zajištění úvěru?

Úvěry lze získat až na 100 % plánované investice a jsou poskytovány i bez zajištění nemovitým majetkem. Lze navíc využít i možnosti úvěru bez zajištění hmotným majetkem. Půjčku do pěti milionů korun se splatností do pěti let banka poskytne vždy bez takového zajištění. Stejně tak bez hmotného zajištění je jakýkoli úvěr ve výši do 200 tisíc Kč na jednu bytovou jednotku.

Splatnost úvěru a úroková sazba

Úvěr je možno sjednat až na 15 let a lze jej získat ve výši 500 tisíc až 50 milionů korun. Úrokové sazby úvěru se pohybují od 3,4 % p. a. pro nejbonitnější klienty v závislosti na délce fixace úrokové sazby. Úrok přitom může být zafixován na 1, 3, 5, 10 nebo 15 let.

Ostatní údaje

Raiffeisenbank nabízí, že zájemcům pomůže i s administra­tivou, připraví vzory materiálů pro rozhodnutí valné hromady SVJ o přijetí úvěru. V případě úvěru zajištěného nemovitostí provádí banka odhad nemovitosti za poplatek 5 000 Kč. Bankovní poradci banky poskytují bezplatné poradenství v oblasti využití výhod programu PANEL.

RENOÚVĚR Multi od Modré pyramidy

RENOÚVĚR Multi umožňuje bytovým družstvům, společenstvím vlastníků i jednotlivým majitelům bytů získat úvěr na opravy domu.

Tip do článku - účto fakturace duben

Parametry úvěru

Úvěr je možno si vzít i jako nezajištěný až do výše 3 mil. Kč. V případě zajištění pak jeho výše může být samozřejmě vyšší a závisí na hodnotě zástavy. Lze dohodnout akontaci již od 0 % a kombinovat tento produkt s programem PANEL. Modrá pyramida nabízí možnost mimořádných vkladů i splátek bez sankcí, jak je ostatně samozřejmostí u všech úvěrů ze stavebního spoření. Úroková sazba se pak pohybuje od 6,9 % p. a. u nezajištěných úvěrů a od 5,75 % p. a. v případě zajištění.

Jsou i jiné produkty?

Jak bylo řečeno již výše, pro opravu nemovitosti můžete samozřejmě použít i libovolný jiný úvěr. Takový typ úvěrů nabízí celá škála subjektů. Produktů, které jsou zaměřeny pouze na rekonstrukci nemovitostí, a jsou tudíž pro tento účel vhodnější – levnější, však zdaleka tolik není.

Anketa

Plánujete renovaci/rekonstrukci nemovitosti?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).