Hlavní navigace

Potřebujete 500 mil. Kč?

2. 1. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Pokud si potřebujete půjčit 100 tisíc, milión nebo třeba 10 miliónů, nebývá to většinou pro jednu banku problém. Rozumějte "půjčit tuto sumu jednomu subjektu". Banka si své riziko pokryje... Ale co když si potřebujete půjčit 100 miliónů nebo 500 miliónů?

Myslíte si, že vaše banka do toho půjde sama? Jste velice na omylu. Pokud si projekt vyhodnotí jako zajímavý, ale nechce se jí samotné do toho jít, co udělá? Odmítne? Ale kdepak. Přece se „neochudí“ o své zisky. Začne přemýšlet. A co vymyslí? Syndikační strategii.

Víte, co se skrývá za tímto pojmem? Že, ne? Tak si to pojďme „rozšifrovat“.

Syndikovaný úvěr se dá charakterizovat jako úvěr, kde riziko jednoho subjektu (příjemce úvěru) je přejímáno ne jedním, nýbrž několika věřiteli, a to v odstupňovaném pořadí. Čím jste v hierarchii věřitelů (nejčastěji bank) na vyšším „postu“, tím je i vyšší váš výdělek. Nesete pochopitelně i větší riziko, tj. vyšší částku úvěru.

Syndikované úvěry jsou převážně určeny pro střednědobé a dlouhodobé financování.

V zásadě rozlišujeme syndikované úvěry:

 1. Klubového charakteru – Club Deal (vedoucí banka clubu plus účastníci – max. 5 dalších bank)
 2. Konsorciální (vedoucí banka konsorcia – Lead Manager, Manager, dále skupina Co-managers a skupina účastníků)

Ve druhém případě jde vždy o financování velkoprojektů. Banky, které se sdružují ke společnému financování, si dělí úvěrové riziko, a tím snižují nároky na likviditu. Příjemce úvěru není zatěžován bankovní technikou; vše obstarává vedoucí banka konsorcia (Lead Manager), která je zpravidla zároveň aranžérem i agentem (Arranger and Agent) této transakce.

Celá tato operace je zastřešena velice detailní úvěrovou smlouvou (čítající i přes 200 stran). Tato smlouva je vždy vypracována renomovanou právní kanceláří.

Délka úvěrů: pohybuje se od 2 do 20 let.

Částka úvěrů: od EUR, USD, GBP, CHF 5 – 500 miliónů (někdy též jde o miliardové částky).

Nákladovost těchto úvěrů: zpravidla vychází ze základní úrokové sazby pro depozita na příslušné časové období (1, 3, 6 a 12 měsíců) a měnu v některém ze světových finančních trhů, zpravidla trhu londýnského. Tato sazba se nazývá LIBOR (London Interbank Offered Rate), EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), může být i PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate). Půjčky realizované americkými bankami dávají někdy možnost využití volby dlužníkem mezi LIBOR a PRIME RATE.

Součástí nákladovosti jsou tyto komponenty podle typu úvěru:

 1. základní úroková sazba (např. LIBOR)
 2. přirážka k základní úrokové sazbě (Margin)
 3. řídící poplatek za vedení konsorcia či klubu, je placen při podpisu půjčky – Management Fee – (není u úvěrů Bank to Bank)
 4. poplatek za účast na půjčce – Participation Fee (platí se většinou z řídícího poplatku)
 5. administrativní, právní, cestovní výlohy (out-of-pocket expenses)
 6. poplatek za rezervaci prostředků (Reservation Fee)

Splácení úvěrů bývá různé. Zpravidla po určitou dobu se platí pouze úrok, tzv. Grace Period. Splátky úroků a jistiny jsou realizovány v dohodnutých intervalech (většinou v 6 a 12měsíčních).

Tyto úvěry, jak jsem se již zmínil, jsou zastřešeny detailní úvěrovou smlouvou. Z jejich náležitostí se s ohledem na rozsah článku zmíním pouze o těch nejdůležitějších:

FIN21

 1. Multi-Currency Clause (Doložka o různých měnách) – opravňuje dlužníka při každé změně úrokové sazby žádat zároveň změnu u měny, v níž se úvěr přijímá a splácí.
 2. Availability Clause – toto ustanovení naopak umožňuje věřiteli odmítnout požadavek příjemce úvěru v případě, že nemá žádanou měnu k dispozici.
 3. Cross Default Clause – křížové porušení závazků vůči ostatním věřitelům.

  Dává věřiteli (věřitelům) právo vypovědět úvěr, pokud dlužník nesplní jakýkoliv svůj platební závazek vůči němu nebo účastníkům na půjčce.

  V praxi se též používá tzv. limitovaná Cross Default Clause, která omezuje právo věřitele (věřitelů) na splácení úvěru pouze při porušení přesně definovaných skutečností v úvěrové smlouvě.

  Někteří věřitelé jdou dokonce tak daleko, že od některých rizikových dlužníků žádají, aby příslušný úvěr byl splatný při jakémkoliv nesplnění platebních závazků vůči jakékoliv instituci (Unlimited Cross Default Clause).

 4. Pari Passu Clause – rovnocenné postavení s ostatními věřiteli.
 5. Ownership Clause – změna vlastnické struktury dlužníka bez předchozího písemného souhlasu věřitele.
 6. Material Adverse Change Clause – zásadní změna v performanci dlužníka.
 7. Negative Pledge Clause – dlužník nesmí zastavit nic bez souhlasu věřitele.

Pro úplnost uvádím, že střednědobé a dlouhodobé finanční zdroje mohou společnosti získat rovněž vydáním:

 • akcií (shares),
 • obligací (bonds),
 • pokladničních poukázek (Treasury Bills).

Náležitosti závazné nabídky syndikované půjčky (offering document)

Pochopitelně pořadí termínů se může mírně lišit a každá banka má své ustálené „mustry“.

 • Věřitel,
 • Dlužník,
 • Částka úvěru,
 • Úroková sazba plus marže,
 • Účel úvěru,
 • Doba platnosti úvěru,
 • Měna úvěru,
 • Úrokové období, dle dohody – 1, 3, 6, 12 měsíců,
 • Zajištění, zda úvěr je zajištěn či nikoli,
 • Různé klauzule (viz výše uvedené),
 • Možnost a podmínky zrušení úvěru,
 • Splátky a odklad splácení jistiny,
 • Možnost a podmínky předčasného splacení úvěru,
 • Referenční banky, část členů syndikátů, která fixuje LIBOR v době čerpání,
 • Poplatek z nečerpané částky úvěru – commitment fee,
 • Poplatek za řízení,
 • Poplatek za zprostředkování, ve prospěch jednotlivých bank syndikátu,
 • Agent syndikované půjčky, většinou vedoucí banka syndikace,
 • Výdaje,
 • Daně a ostatní odečitatelné položky,
 • Dokumentace, zmínka o budoucí smlouvě,
 • Strategie syndikace, její popis.
 • Právo, obvykle Velké Británie,
 • Jazyk, zpravidla anglický,
 • Platnost závazné nabídky

Anketa

V jakém objemu využívá vaše firma úvěrových zdrojů?

Autor článku

JUDr. Jan Vinter ukončil studia na Právnické fakultě UK 12. listopadu 1989. Poté se jako redaktor Obrany lidu a později jako volný novinář seznámil s prací pro tisk.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).