Hlavní navigace

Ukradli jim drahá horská kola. Majitel horského penzionu musel platit

14. 5. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Někdo může mít názor, že drahé horské kolo nemá na horách co dělat, stejně jako briliantová brož. Jenže v době drahých kol, které stojí jako levné ojeté auto, se může stát, že dojde k odcizení bicyklu a hoteliér se bude snažit vyvléct ze svých povinností. Jak se můžete bránit?

Když se vyznáte, můžete si v autobazaru koupit slušnou ojetinu třeba za 50 tisíc korun. Mnohem dražší než ojetý automobil však může být dneska moderní horské kolo.

Do Krkonoš přijeli turisté, vlastně cykloturisté, ubytovali se v penzionu. Drahá kola (jedno za 64 507 Kč a druhé za 61 850) si chtěli na noc odnést na pokoj, ale to ubytovatel nepovolil, nabídl jim uzamykatelnou kůlnu. Jenže asi ta fajnová kola někdo spatřil, rád by se na nich projel sám (ovšem to by je mohl i vrátit), takže je odcizil, aby je nejspíš prodal jinému fanouškovi cyklistiky. Někdo je z kůlny prostě ukradl.

Ubytovatel se k odpovědnosti za škodu neměl. A můžeme se mu divit, při těch cenách? Jenže když chce někdo podnikat, musí znát své povinnosti v oblasti náhrady škody. A když je zná, tak se raději má pojistit. Jelikož však případ skončil po opakovaném projednání sporu nižším soudem až u Nejvyššího soudu, nakonec se odpovědnost za vnesené věci ubytovateli pěkně prodražila o soudní výlohy. Případ (spis. zn. NS ČR 25 Cdo 1483/2016) byl sice posuzován s ohledem na dobu, kdy k němu došlo, podle zrušeného občanského zákoníku, ale závěry z něj vzešlé platí i nyní.

Kdo a za co odpovídá

Když už jsme u současného – nového občanského zákoníku (NOZ), podívejme se, co říká: Podle § 2946 odst. 1 kdo provozuje pravidelně ubytovací služby, nahradí škodu na věci, kterou ubytovaný vnesl do prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí, popřípadě na věci, která tam byla pro ubytovaného vnesena. Ovšem pozor – podle § 2947 NOZ povinnost nahradit škodu se nevztahuje na vozidla, na věci ponechané ve vozidle ani na živá zvířata, ledaže je ubytovatel převzal do úschovy.

A také je stanoven limit výše náhrady škody v § 2948 odst. 1 NOZ: Škoda se hradí do výše odpovídající stonásobku ceny ubytování za jeden den. Ovšem při cenách ubytování v atraktivních regionech se není nutno obávat, že by ubytovanému nebylo v případě odpovědnosti ubytovatele nahrazeno všechno, oč přišel. Nadto podle § 2948 odst. 2 NOZ, byla-li věc převzata do úschovy, odmítl-li ubytovatel úschovu věci v rozporu se zákonem nebo byla-li škoda způsobena ubytovatelem nebo tím, kdo v provozu pracuje, hradí se škoda bez omezení.

Do kdy uplatnit právo na náhradu škody?

Právo na náhradu škody musíte podle § 2949 odst. 1 NOZ uplatnit nejpozději do 15 dnů, kdy jste se o škodě dozvěděli.

Vrcholný soud považoval kolo za běžnou věc, kterou je třeba nahradit

Ale zpět k soudně projednávanému případu. Neznámý pachatel odcizil dvě jízdní kola, která žalobce při svém ubytování v penzionu provozovaném žalovaným umístil (vnesl) do uzamykatelné dřevěné kůlny stojící na volně přístupném dvoře areálu, a to poté, co žalovaný nevyhověl jeho žádosti o možnost dát si kola přímo do budovy penzionu a pro odložení kol mu určil právě toto místo.

Nejvyšší soud odmítl názor ubytovatele, že je třeba zohlednit, že penzion nebyl pro odkládání kol dostatečně zařízen a vybaven. Prostory pro uložení vnesených věcí, za něž ubytovatel odpovídá, nelze omezit pouze na místnosti nacházející se uvnitř ubytovacího objektu; není tak vyloučeno, aby se prostory pro uložení věcí nacházely i vně ubytovacího objektu. Technické či organizační nedostatky ve vybavenosti určeného místa a v kvalitě jeho zabezpečení před možností vzniku škody na vnesených věcech nezbavují provozovatele ubytovacího zařízení přísné objektivní odpovědnosti za škodu.

Dále NS ČR odmítl, že kola jsou cennosti, podobně jako klenoty, za které ubytovatel odpovídá jen do hodnoty 5000 Kč.

Za cennosti se totiž považují

  • šeky,
  • směnky,
  • drahocenné kožichy,
  • cenné starožitnosti,
  • peníze sběratelské hodnoty,
  • přístroje výjimečné hodnoty apod.

Jde tedy většinou o předměty, jejichž povaha i cena se vymyká poměrům běžné ubytované osoby a které představují výjimečné nakládání s předměty ne zcela obvykle vnášenými do vyhrazených prostor.

Naproti tomu jízdní kola byla vnesena do prostor ubytovacího zařízení v horském městě, kde je v letní sezóně zcela běžné, že ubytovaní hosté používají kola nejrůznějšího charakteru a vybavení. Odcizená kola se přes svou výjimečnou sestavu a výbavu a téměř až profesionálně sportovní úroveň neblíží svou povahou typickým cennostem, určil Nejvyšší soud ČR.

skoleni_4_3

Zjištěná cena žalobcových kol sice rozhodně nebyla zanedbatelná a přesahovala hodnotu obvyklých sportovních (turistických) jízdních kol, avšak výsledná částka za oba stroje není nepřiměřeně vysoká vzhledem k charakteru kol a tomu, v jakém prostředí byla užívána a posléze při ubytování vnesena do prostor k tomu vyhrazených provozovatelem penzionu. Proto musí jejich ztrátu odcizením ubytovatel nahradit.

Dobrá zpráva pro rekreanty, ale varování pro ubytovatele

Případ se udál v srpnu roku 2011. Pokud se vám něco podobného při rekreaci stane dnes, pak vězte, že současný nový občanský zákoník výši náhrady škody – ani pro cennosti – nelimituje, ostatně jako třeba u odpovědnosti provozovatele obchodu nebo služeb za odložené věci zákazníků, hostů, klientů, jak jsme o tom psali v článku Za odložené věci se v provozovně ručí, i když vývěska říká opak.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).