Hlavní navigace

„Svobodnému“ povinnému ručení je 16 let. Umí jej jen 13 pojišťoven

21. 3. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
V roce 2000 nastal konec monopolu v poskytování povinného ručení. Původně pevné ceny pojistného jsou plně smluvní a výše pojistného se tak liší i o tisíce korun ročně.

Před 15 lety se narodil finanční server Měšec.cz. Navazující články vás provedou krátkou historií, co se během těchto let v České republice změnilo z pohledu našich peněženek. Máme pro vás několik příběhů, ve kterých se ohlédneme nejen za historií, ale podíváme se i na to, co nás čeká.

Partnerem seriálu je ANO spořitelní družstvo.

Povinné ručení je lidový název pro povinně smluvní pojištění odpovědnosti, které slouží k pojistné ochraně zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena nějaká škoda v souvislosti s provozem motorového vozidla.

Musí je mít uzavřeno každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci, a to včetně těch vozidel, která jsou na pozemní komunikaci pouze ponechávána.

Od roku 2000 ale prošlo povinné ručení určitým vývojem, a to včetně počtu pojišťoven, které jej nabízely či nabízejí.

Konec monopolu České (státní) pojišťovny

Od roku 2000 se sjednání povinného ručení uvolnilo i pro další komerční pojišťovny. Stalo se tak po více než 50 letech, a to v důsledku nabytí účinnosti zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. V něm se stanovilo, že pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je povinně smluvní. Poslanecká sněmovna tak tehdy pustila na trh konkurenci a Česká pojišťovna tím ztratila svůj tehdejší monopol na toto pojištění.

Pokud jste tedy v roce 2000 vlastnili vozidlo, museli jste si sjednat povinné ručení u jedné z pojišťoven, která jej v té době nabízela. To ale bylo možné poskytovat pouze na základě licence, kterou vydávalo Ministerstvo financí. Žádost o licenci podalo 13 pojišťoven a 12 z nich ji úspěšně získalo:

 • Allianz pojišťovna
 • Česká podnikatelská pojišťovna
 • Česká pojišťovna
 • Pojišťovna České spořitelny
 • ČSOB pojišťovna
 • Generali pojišťovna
 • IPB pojišťovna
 • Komerční pojišťovna
 • Kooperativa pojišťovna
 • Union pojišťovna
 • Uniqa pojišťovna
 • Zürich pojišťovna

O získání licence byl poměrně velký zájem, protože povinnost založit si toto pojištění znamenalo pro pojišťovny přerozdělení si velkého počtu potenciálních klientů. V té době však byl zároveň stanoven tříletý cenový koridor, a to z důvodu regulace cen pojištění. Pojišťovny si tak nemohly vzájemně konkurovat cenou. Po dobu této tříleté regulace byly zákonem o pojištění stanoveny minimální i maximální sazby pojistného. Ty se následně každoročně upravovaly na základě spotřebitelských cen nebo na základě škodního průběhu dle toho, který z ukazatelů byl vyšší. Minimální pojistné se vždy zvýšilo o takové procento, o které se v předchozím roce zvýšili spotřebitelské ceny, nebo o takové procento, o které se zhoršil škodní průběh určité skupiny vozidel. Sazby pojistného tak rostly pomaleji u těch skupin vozidel, u kterých byl škodní průběh příznivější.

Škodní průběh slouží k vyhodnocování výhodnosti pojistného. Stanovuje se jako procentuální podíl vyplacených škod a vytvořených rezerv za neuzavřené škody vůči zaplacenému pojistnému za určité období. Stanovuje se samostatně pro každý druh nebo kategorii pojištění.

V důsledku toho probíhal konkurenční boj převážně v oblasti asistenčních služeb a výše limitů pojištění. Po uplynutí tříletého období ale pojišťovny začaly využívat ceny naplno.

Kromě toho byly zákonem upraveny i minimální limity pojistného plnění. Ten byl při škodách na zdraví nebo při usmrcení stanoven na minimální částku 18 000 000 Kč na každého zraněného či usmrceného. Limit při škodách na majetku a ušlém zisku byl stanoven na minimální částku 5 000 000 Kč.

Zákonem č. 168/1999 Sb. byla rovněž zřízena Česká kancelář pojistitelů sdružující pojistitele, kteří získali licenci pro provozování tohoto druhu pojištění.

Z 12 pojišťoven jen 8

V důsledku konkurenčního boje ale některé pojišťovny přestaly povinné ručení poskytovat.

Rok Počet pojišťoven s POV
2000 12
2001 13
2002 12
2003 10
2004 8
2005 8
2006 9
2007 11
2008 15
2009 15
2010 15
2011 14
2012 14
2013 13
2014 13
2015 12
2016 13

V roce 2001 získala licenci i Triglav pojišťovna (od června 2015 nově jako DIRECT pojišťovna) a na trhu tak loni působilo 13 pojišťoven. V roce 2002 ukončila poskytování povinného ručení Komerční pojišťovna.

V roce 2003 přestaly toto povinné ručení poskytovat pojišťovny IPB a Zürich.

Po skončení tříletého období tak z původních 12 pojišťoven poskytovalo toto pojištění pouze 8, a to v důsledku konkurenčního boje, který po zrušení regulace nastal. V roce 2004 přestala povinné ručení sjednávat Pojišťovna České spořitelny a dnes již neexistující Union pojišťovna.

V roce 2008 začala tyto služby poskytovat i Dolnorakouská pojišťovna, která ale ke konci roku 2010 povinné ručení přestala nabízet. V roce 2008 jej začala nabízet i AIG pojišťovna, která z trhu s povinným ručením odešla v roce 2012 a její klienty převzala Kooperativa.

Se vstupem do EU došlo na vyšší limity

Se vstupem České republiky do Evropské unie nastaly další změny v oblasti povinného ručení. Dne 1. května 2004 nabyla účinnosti novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V rámci změn se zvýšily především minimální limity na škody na zdraví, a to na 35 000 000 Kč na jednoho poškozeného a 18 000 000 Kč za celkovou škodu na majetku. Zároveň byla stanovena pravidla pro pojištění v členských státech Evropské unie.

K dalšímu navýšení limitů došlo v roce 2008. Od 1. června 2008 se navýšil minimální limit za celkovou škodu na majetku z původních 18 000 000 Kč za 35 000 000 Kč. Výše limitu na škodě na zdraví na jednoho poškozeného zůstala stejná.

Fond zábrany škod

K výrazné změně pak došlo v roce 2014, kdy nabyl účinnosti Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Na základě občanského zákoníku se změnila terminologie daná zákonem, a sjednotila tak výrazy používané v zákonech.

V roce 2013 došlo k založení Fondu zábrany škod. Zákon č. 160/2013 Sb. ukládá všem pojišťovnám, které nabízejí povinné ručení, aby do tohoto fondu přispívaly 3 % z vybraného pojistného ročně.

Stav v roce 2016

V době publikace článku povinné ručení nabízí celkem 13 pojišťoven. V tabulce je i počet takto pojištěných vozidel:

Pojišťovna Počet pojištěných vozidel
Allianz pojišťovna 767 419
AXA pojišťovna 290 231
Česká podnikatelská pojišťovna 1 135 197
Česká pojišťovna 1 722 598
ČSOB Pojišťovna 576 095
DIRECT pojišťovna 123 645
Generali pojišťovna 578 535
Hasičská vzájemná pojišťovna 62 720
Kooperativa pojišťovna 1 465 509
PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna 21
Slavia pojišťovna 141 322
UNIQA pojišťovna 329 558
Wüstenrot pojišťovna 163 660

Allianz pojišťovna začala povinné ručení poskytovat ihned poté, co na něj v České republice padl monopol, tedy hned od roku 2000. Ve stejném roce jej začala nabízet i Česká podnikatelská pojišťovnaČSOB Pojišťovna, Generali pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, a UNIQA pojišťovna.

Česká pojišťovna nabízela povinné ručení již od roku 1909, kdy bylo na valné hromadě tehdejší První české vzájemné pojišťovny rozhodnuto o rozšíření činnosti na nové pojišťovací odvětví, a to pojištění jízdních silostrojů (tedy povinné ručení automobilů).

Od roku 2006 začala povinné ručení poskytovat i Wüstenrot pojišťovna. A v roce 2008 vstoupily na trh s povinným ručením tři pojišťovny.

skoleni_8_6

Ke konci února 2016 bylo uzavřeno celkem 62 720 platných smluv povinného ručení. Tyto smlouvy mělo uzavřeno celkem 50 053 klientů (fyzických a právnických osob), uvedla Ludmila Mončeková, tisková mluvčí Hasičské vzájemné pojišťovny.

Od 15. června 2015 poskytuje možnost sjednat si povinné ručení i DIRECT pojišťovna, která opět vznikla přejmenováním Triglav pojišťovny. A v rámci testovacího režimu a pilotního provozu pojišťovny začala toto pojištění poskytovat ve druhé polovině roku 2015 i PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).