Hlavní navigace

Po povodních se pojistný trh změnil, lidé začali víc pojišťovat majetek

31. 3. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Europ Assistance
Škoda za 2 miliardy i povinné pojištění myslivců. Pojištění v Česku prošlo svým vývojem od padlých pojišťoven až po slučování těch největších.

Před 15 lety se narodil finanční server Měšec.cz. Navazující články vás provedou krátkou historií, co se během těchto let v České republice změnilo z pohledu našich peněženek. Máme pro vás několik příběhů, ve kterých se ohlédneme nejen za historií, ale podíváme se i na to, co nás čeká.

Partnerem seriálu je ANO spořitelní družstvo.

První pojišťovnou na českém území byla První česká vzájemná pojišťovna, založená už v roce 1827. V průběhu následujících let nastal rozmach a po druhé světové válce zde existovalo více než 700 pojišťoven. Na to stát zareagoval silnou regulací a po znárodnění zůstalo pojišťoven pouze 5. V roce 1948 stát tento počet zredukoval znovu, a to na jednu státní pojišťovnu. Ta byla v roce 1968 rozdělena na Českou státní pojišťovnu a Slovenskou státní pojišťovnu.

Po roce 1989 došlo ke zrušení monopolu České státní pojišťovny, a to na základě zákona č. 185/1991 Sb. o pojišťovnictví, který nabyl účinnosti 28. 5. 1991. Česká státní pojišťovna se změnila na Českou pojišťovnu, kterou všichni známe. Následně začaly vznikat nové pojišťovny, například Allianz pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, Hasičská vzájemná pojišťovna a NN životní pojišťovna. Do roku 1993 vzniklo v České republice 20 nových pojišťoven. Životní pojištění tehdy nabízelo pouze 5 z těchto 20 pojišťoven. Dalších 7 pojišťoven nabízelo pouze neživotní pojištění, a pokud jste chtěli obojí u jedné pojišťovny, mohli jste vybírat z dalších 8, takzvaných univerzálních pojišťoven, které poskytovaly obojí,

Za posledních 15 let se ale na poli pojišťovnictví rovněž událo mnoho změn.

2001 – Životní pojištění vede

Na začátku roku 2001 působilo v České republice 41 pojišťoven. U 18 z nich jste si mohli sjednat životní i neživotní pojištění. U 20 dalších pojišťoven jste si mohli sjednat pouze neživotní pojištění a u 3 pouze životní. I přesto, že jste si životní pojištění mohli sjednat pouze u poloviny pojišťoven na trhu, byl o ně největší zájem a mělo i největší podíl na trhu.

Struktura pojistného trhu v roce 2001.
Autor: Česká asociace pojišťoven

Struktura pojistného trhu v roce 2001.

Růst životního pojištění byl tehdy ještě umocněn daňovou stimulací pro tzv. soukromé životní pojištění.

2002 – Myslivci se pojistí povinně

K 1. lednu 2002 nabyla účinnosti vyhláška o odškodnění bolesti a stíženého společenského uplatnění, která stanovila hodnotu 1 bodu pro výpočet odškodnění na 120 Kč.

K 1. červenci nabyl účinnosti zákon o myslivosti. Na jeho základě se každý myslivec musel pojistit pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou právě při výkonu této činnosti. Limit pojistného plnění musel být nejméně 20 000 000 Kč za škodu způsobenou ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob. Navíc musel být pojištěn pro případ způsobení škody na věci s limitem minimálně 500 000 Kč na jednu pojistnou událost.

V roce 2002 získala povolení pojišťovna Vitalitas, což je tuzemská pojišťovna, která prodává neživotní pojištění. Jejím jediným akcionářem je Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.

Naopak bylo povolení odebráno společnosti ČP DIRECT a KRAVAG-SACH pojišťovně (německá pojišťovna silniční dopravy).

V roce 1997 překvapila Českou republiku první vlna povodní, kdy některá území zaplavila tzv. stoletá voda. Ta měla vliv například na krach tehdy působící pojišťovny Morava. V roce 2002 ale Českou republiku zasáhla druhá vlna povodní, která měla výrazný vliv na odškodnění od pojišťoven. Někteří lidé si mysleli, že když se jedná o stoletou vodu, tak už podruhé za jejich život nepřijde. Tudíž se po první vlně povodní nepojistili. Po této druhé vlně ale nastal růst pojištění, jelikož lidé se začali znovu pojišťovat proti těmto rizikům.

2003

V roce 2003 bylo povolení k činnosti odebráno 3 pojišťovnám:

Zároveň získaly povolení 3 nové pojišťovny:

2004

V tomto roce se počet pojišťoven snížil o další dvě. Tou první byla Union pojišťovna, která upadla do konkursu.

Druhou byla zahraniční pojišťovna HDI VaG (HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit), která provozovala pojišťovací činnosti na území České republiky prostřednictvím své organizační složky HDI (HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit). Ta požádala Ministerstvo financí o schválení převodu celého pojistného kmene neživotních pojištění na zahraniční pojišťovnu HDI.

Důvodem tohoto převodu bylo, že předávající pojišťovna HDI VaG se rozhodla provést restrukturalizaci své skupiny, a to tak, že pojišťovací činnost již nebude vykonávat přímo, ale převede ji na svoji dceřinou společnost HDI.

2005 – bodové hodnocení

V lednu 2005 nabyl účinnosti zákon o pojistné smlouvě. Na základě něj se pojištění začalo členit na škodová a obnosová.

Také byl vydán zákon č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon o provozu na pozemních komunikacích. Ten zavedl bodové hodnocení porušení povinností. Zároveň se zvýšil limit pro hmotnou škodu na vozidle pro případ, kdy se nemusí dopravní nehoda ohlásit policii, jestliže jsou splněny další požadavky zákona, a to z 20 000 na 50 000 Kč.

Počet pojišťoven se v tomto roce zvedl o 5, tedy ze 40 na 45. Přibyly 2 životní pojišťovny, 2 neživotní pojišťovny a 1 univerzální pojišťovna.

2007 – orkán Kyrill

V lednu 2007 postihla český pojistný trh významná živelní událost – orkán Kyrill. Celkové pojištěné škody činily více než 2,2 miliardy korun. Počet pojišťoven, u kterých jste se mohli pojistit, vzrostl o další 3 na 52.

2008

V roce 2008 se počet pojišťoven zvedl na 53. Svou činnost ukončila AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s., zároveň ale byla udělena licence dvěma novým neživotním pojišťovnám:

V segmentu poboček zahraničních pojišťoven byla zřízena pobočka rakouské pojišťovny Skandia Lebensversicherungs a proběhla fúze HDI Hannover Versicherung, organizační složka, a HDI-Gerling Industrie Versicherung, organizační složka, do nového subjektu HDI Versicherung, organizační složka.

V průběhu roku byla také vydána první licence pro zajišťovnu na českém trhu, kterou se stala VIG RE zajišťovna, a.s., ze skupiny Vienna Insurance Group (VIG).

2009

Svou činnost ukončila v roce 2009 Wüstenrot pojišťovna a QBE poisťovňa. Vznikla naopak pobočka britské pojišťovny Stewart Title Limited a německé pojišťovny Deutscher Ring Sachversicherungs.

2010

V tomto roce získala oprávnění maďarská AEGON pojišťovna zaměřující se na odvětví neživotního pojištění a pojišťovna AVIVA lIFE & PENSIONS EUROPE působící na trhu životního pojištění.

Činnost zde naopak ukončila pojišťovna Skandia lebensversicherungs, organizační složka, s oprávněním pro životní pojištění a Niederösterreichische Versicherung.

2011

V roce 2011 zde začala působit pojišťovna Euler Hermes Credit Insurance Belgium, která se sloučila s tuzemskou pojišťovnou Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna.

2012

V srpnu 2012 došlo k akvizici životní pojišťovny Aviva životní pojišťovnou MetLife Amcico pojišťovna. Až k dokončení fúze, resp. do konce roku 2012, vystupovala Aviva životní pojišťovna pod jménem MetLife pojišťovna a.s. Fúze byla dokončena k 1. lednu 2013 změnou zápisu v obchodním rejstříku a od té doby byla skupina MetLife reprezentována jediným subjektem, a to MetLife pojišťovnou.

V září změnila své obchodní jméno také VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna na Ergo pojišťovnu. Po dvaceti letech na českém pojistném trhu mění své jméno také Evropská Cestovní pojišťovna a od října vystupuje jako ERV pojišťovna. K dalšímu vývoji dochází také u Chartis Europe limited, která změnila název na AIG Europe.

2014

K 1. dubnu 2014 vstoupila na český trh pobočka slovenské pojišťovny NOVIS Poisťovňa. Ke konci roku proběhla přeshraniční fúze D.A.S. pojišťovny právní ochrany. V České republice nadále působí pobočka D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR. V průběhu roku naopak došlo k zániku DIRECT Pojišťovny.

dan_z_prijmu

Pro srovnání se můžete podívat, jak vypadala struktura pojistného trhu v roce 2014.

Struktura pojistného trhu v roce 2014
Autor: Česká asociace pojišťoven

Struktura pojistného trhu v roce 2014.

Nebo na to, jak se během uplynulých 15 let vyvíjel počet pojišťoven, které poskytovaly své služby na českém trhu.

Vývoj počtu pojišťoven
Autor: Veronika Doskočilová

Vývoj počtu pojišťoven.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).