Hlavní navigace

Stravenky jsou na ústupu, firmy preferují jiné benefity

2. 8. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Tažení ministra financí proti stravenkám zabírá již před tím, než se do praxe dostanou samotná omezení. Už tak nejsou nejčastěji poskytovanou zaměstnaneckou výhodou.

Neposkytuje váš zaměstnavatel žádné benefity a říká vám, že to je běžná praxe? Nevěřte mu. Alespoň nějakou výhodu svým zaměstnancům poskytuje drtivá většina v Česku působících firem. Alespoň o tom hovoří výsledky společného průzkumu ING Pojišťovny a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Samozřejmě, že kvalita benefitů se liší. Asi těžko výrazně oceníte zaměstnavatele, který se stará pouze o váš pitný režim (79 % společností), ale například týden dovolené navíc vám nedá (13 % společností). Z výzkumu ale vyplývá, že v průměru jsou společnosti docela štědré. Daňově zvýhodněné benefity poskytují průměrně tři.

Průzkum ukázal také to, že ze své dominantní pozice ustoupily stravenky, které jsou nyní až třetím nejčastěji poskytovaným daňově zvýhodněným benefitem. Nejčastěji firmy svým zaměstnancům nově přispívají na vzdělání a v nastoupeném trendu hodlají dále pokračovat.

Oblíbenost vzdělávání jako zaměstnaneckého benefitu potvrzuje trend posledních měsíců – firmy více investují do budoucnosti svých lidí namísto věcného odměňování, uvedl k výsledkům průzkumu Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Stravenky ustupují ze slávy

Když se podíváte na porovnání letošních výsledků průzkumu z těmi z minulého roku, budete mít možná radost. U všech sledovaných daňově zvýhodněných benefitů se totiž jejich poskytování zvýšilo. S jedinou výjimkou.

Zatímco minulý rok stravenky poskytovaly 3 ze 4 průzkumem oslovených firem, nyní se tento poměr snížil na úroveň zhruba 7 z 10. V pro­centním vyjádření došlo k poklesu ze 75 na 68 %. Důvody se sice citovaný průzkum nezabýval, nabízejí se ale samy.

Plánovaná daňová reforma připravená ministrem financí Miroslavem Kalouskem totiž počítá s koncem daňového zvýhodnění pro stravenky. Firmy se tak zřejmě již dopředu na tuto změnu připravují (nová pravidla jsou naplánována na rok 2013). Jako alternativu k rušení některých daňových výhod (kromě stravenek se to dotkne například režijních jízdenek) ministr financí plánuje, podle něj spravedlivější, jednotnou zaměstnaneckou slevu na dani. Nově by tak každý zaměstnanec od daně z příjmů odečítal 3000 korun ročně (měsíčně by tedy platil o 250 korun menší daň).

Zpět ale k průzkumu. Jak již bylo řečeno v úvodu, novým nejčastěji nabízeným daňově zvýhodněným benefitem je vzdělání, svým zaměstnancům ho poskytuje 78 % oslovených firem. Před stravenky se dostalo ještě penzijní připojištění, na které přispívá 71 % společností. Škoda jen, že průzkum nezkoumal výši firemního příspěvku a také procento zaměstnanců, kterým benefity skutečně poskytuje.

Oblíbený příspěvek na dovolenou také poskytuje více společností než v minulém roce, stále jde ale pouze o necelou čtvrtinu (24 %).


Zdroj: ING Pojišťovna

Daňově zvýhodněné benefity: porovnání let 2010 a 2011

Podpora vzdělání by měla i v dalších měsících nadále posilovat. Průzkum totiž zkoumal i tendenci budoucího vývoje a vzdělání jako jediné získalo dvouciferné kladné číslo. Naopak stravenky mají opět jako jediné zápornou tendenci (i když jen minimální).


Zdroj: ING Pojišťovna

Tendence u daňově zvýhodněných benefitů

13. plat poskytuje každá třetí firma

Druhou zkoumanou skupinou benefitů byly ty, které si zaměstnavatel od daní neodečte. Zde si svou pozici z minulého roku udržely jak služební telefony (poskytuje 84 % firem), tak služební automobily (80 %).

Nadšení ve většině z vás asi nevzbudí „skokan roku“. O osm procentních bodů (na 79 %) si polepšil benefit ve formě obstarání pitného režimu. Kdyby na stejné úrovni byl 13. plat, byla by spousta z nás asi šťastnější. Nyní podle průzkumu tento vysoce ceněný benefit poskytuje zhruba každá třetí společnost (37 %). A ani výhled do budoucna není dobrý, průzkumem udávaná tendence pro příští měsíce je –4 %


Zdroj: ING Pojišťovna

Daňově nezvýhodněné benefity: porovnání let 2010 a 2011 (údaj pro rok 2011 vyjadřuje vždy horní sloupec)

Další zaměstnanci oblíbená výhoda dopadla ještě hůře než 13. plat. Týden, respektive 5 pracovních dnů, dovolené navíc (zákon garantuje 20 pracovních dnů dovolené) poskytuje pouze 5 % dotázaných firem.

Firmám je lépe, zaměstnanci si polepší

Zaměstnance určitě také potěší skutečnost, že stále více firem začíná svou současnou situaci hodnotit jako zlepšující se. Zatímco v minulém roce jako lepšící se hodnotilo vlastní situaci 31 % dotázaných společností, letos jsme již o 10 procentních bodů výše. Ještě výraznější je pak rozdíl u společností, kterým se situace podle jejich názoru zhoršuje. Minulý rok takových společností bylo 36 %, letos přesně polovina. Takové zlepšení je v přímém kontrastu k současným zprávám o stavu globální ekonomiky. Kéž by se šířilo dál, chce se podotknout.


Zdroj: ING Pojišťovna

Jak firmy hodnotí vlastní ekonomickou situaci v porovnání s minulým rokem?

S rostoucím počtem společností, kterým se lépe daří, přibývá také spokojených zaměstnanců. Dáme-li tedy rovnítko mezi spokojenost a vyšší mzdu respektive novou práci. Navýšení mzdy a nábor nových zaměstnanců totiž plánuje shodně 38 % dotázaných společností. Pokud ale vyseparujeme pouze společnosti, jejichž ekonomická kondice se zlepšila, pak se dostáváme k mnohem pozitivnějšímu výsledku – 65 respektive 63 %.

Naproti tomu propouštět se chystá 16 % oslovených firem. Ze vzorku firem se zhoršenou situací je to takřka třetina (30 %), propouštět bude i 11 % společností, kterým je po ekonomické stránce lépe.

Vliv ekonomické situace firem na zaměstnance
Záměr Poměr z celkového počtu dotázaných Poměr ze společností, jejichž situace je stejná Poměr ze společností, jejichž situace je stejná Poměr ze společností, kterým se situace zlepšila
Navýšení mezd 38 % 25 % 17 % 65 %
Nábor zaměstnanců 38 % 20 % 20 % 63 %
Nezvyšování mezd 37 % 55 % 52 % 13 %
Propouštění zaměstnanců 16 % 30 % 15 % 11 %
Ukončení spolupráce s brigádníky/a­genturami 12 % 20 % 13 % 7 %
Propuštění zaměstnanců na dobu určitou 10 % 10 % 11 % 9 %
Zvýšení zaměstnávání brigádníků přes agentury 7 % 10 % 0 % 13 %
Propuštění zaměstnanců s nárokem na předčasný starobní důchod 7 % 15 % 7 % 4 %
Zkrácení pracovní doby 4 % 10 % 4 % 2 %
Jiné 3 % 5 % 2 % 2 %
Snižujeme mzdy 2 % 10 % 0 % 0 %

Zdroj: průzkum Employee Benefits 2011

O průzkumu

Proběhl v červnu 2011 a zúčastnilo se ho 112 společností ze všech krajů ČR:
  • z Prahy bylo 20 % společností, z Čech 42 % a Moravy 38 % (v roce 2010 byl poměr zastoupení regionu téměř totožný)
Do výzkumu byly zahrnuty společnosti ze všech hlavních odvětví klasifikace OKEČ:
  • dominovala skupina společností ze zpracovatelského průmyslu s 55% zastoupením (shodně jako v roce 2010)
  • další výraznou skupinou byly společnosti ze stavebnictví (10 % – stejně jako 2010) a společnosti provozující obchod, opravy apod. (11 %, v roce 2010 – 10 %)
Byly zastoupeny všechny velikosti společností podle počtu zaměstnanců:
  • nad 250 zaměstnanců – 42 % (2010 – 35 %)
  • 50–249 zaměstnanců – 29 % (2010 – 41 %)
  • do 49 zaměstnanců – 30 % (2010 – 24 %)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).