Hlavní navigace

Soudní obsílce se už nevyhnete

1. 7. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Obálky s červeným či modrým pruhem obvykle nevěstily nic dobrého. Není proto divu, že si je adresáti často nevyzvedávali. Hra na mrtvého brouka však od prvního července skončila a úřední zásilka se po určité době bude považovat za doručenou.

Úřední zásilky v listinné podobě budou nově zasílány pouze v obálkách se zeleným pruhem – obálky s modrým či červeným pruhem končí. Vyhnout se převzetí soudní obsílky bude takřka nemožné. V případě nepřítomnosti adresáta bude totiž úřední listina po uplynutí příslušné lhůty jednoduše vhozena do schránky adresáta a tím považována za doručenou.

Společnosti zapsané v obchodním rejstříku budou navíc muset začít komunikovat se státními orgány prostřednictvím takzvaných datových schránek. Úřední zásilky v listinné podobě budou ode dneška zasílány v obálkách se zeleným pruhem. Česká pošta upravila poštovní podmínky a vytvořila nový podtyp doporučené zásilky – takzvané Úřední psaní. To bude adresátům zasíláno výhradně v obálkách se zeleným pruhem,“ uvedla pro server Měšec advokátka Markéta Tvrdá z advokátní kanceláře Lovells.

Barva na obálkách není tou nejpodstatnější změnou

Sjednocením barev pruhů úředních listin ale změny nekončí. Občané se budou muset mít od 1. července na pozoru a sledovat, kam jim úřady doručují poštu. Pokud jim totiž úřad nebo soud zašle úřední dopis, který si nevyzvednou, může to způsobit řadu závažných problémů. Důvodem je souhrnná novela občanského soudního řádu, správního řádu, zákona o správě daní a poplatků a nový zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, které přicházejí se zásadními změnami. Snaží se jednou provždy vyřešit problémy s doručováním soudních obsílek a jiných úředních písemností, u nichž se nepodařilo adresáta osobně zastihnout. Čtěte více: Chcete poslat balík? Připravte se na týdny dodací lhůty 

Důsledky novely pocítí hlavně „hříšníci“, kteří se, ať již úmyslně či neúmyslně, nevyskytují na adresách svého trvalého bydliště či zápisu v příslušném rejstříku. Doposud musel soud složitě pátrat po tom, kde se účastník zdržuje a kam mu má písemnost doručit. Pokud se mu to ani za součinnosti jiných úřadů a subjektů nepodařilo, byla zásilka buď uložena a aplikovala se ustanovení o náhradním doručení, a nebo byla zásilka vrácena soudu jako nedoručitelná, vysvětlila Markéta Tvrdá.


poštovní schránka, pošta, obsílka

Foto: www.schranky-postovni.cz


Lidé, ale i firmy tohoto procedurálního postupu mnohdy zneužívali a přebírání obsílky se cíleně vyhýbali. Prodlužovali tak soudní řízení či se snažili vyhnout správnímu řízení u policie či jiného úřadu.

Nepodaří-li se poštovnímu doručovateli zásilku adresovanou do vlastních rukou osobně předat adresátovi, zanechá mu v místě doručení výzvu s upozorněním, kde se zásilka nachází, stejně jako tomu bylo doposud. Pokud si ovšem adresát zásilku do deseti dnů od uložení výzvy (do 15 dnů v případě komunikace s finančním úřadem) nevyzvedne, považuje se zásilka posledním dnem lhůty za doručenou, bude vhozena adresátovi zpět do jeho schránky a nebude jako dříve vrácena odesílateli.

Jinými slovy: zásilka se po splnění zákonných podmínek považuje za doručenou, i když si ji adresát nevyzvedl nebo nepřečetl. Nemá-li adresát schránku, bude zásilka vrácena soudu a vyvěšena na úřední desce soudu. Zásilka bude desátým dnem od vyvěšení na úřední desce považována za doručenou, bez ohledu na to, zda si ji adresát vyzvedl nebo přečetl, upozornila Tvrdá.

V případě, že se adresát dozví o doručení zásilky, aniž se s ní mohl seznámit, umožňuje mu občanský soudní řád, stejně jako správní řád a zákon o správě daní a poplatků, domáhat se neúčinnosti takového doručení. Návrh však musí podat nejpozději do 15 dní ode dne, kdy se o doručení dověděl. Podle Markéty Tvrdé však pro soud však nebude omluvitelným důvodem to, že se dotyčný na uvedené adrese nezdržuje. Důvod, že byl například na dovolené, v nemocnici nebo na služební cestě, bude muset u soudu prokázat. Čtěte více: Nezaplacené malé pojistné se může hodně prodražit

Anketa

Považujete nově zavedená opatření za užitečná?

Na změny si musí dát pozor i podnikatelé

Ještě obezřetnější budou muset být firmy, konkrétně právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Od začátku července bude spuštěn provoz informačního systému tzv. datových schránek. Svým fungováním je datová schránka podobná e-mailové schránce.

Stejně jako do e-mailové schránky se i do datové schránky budou dostávat prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Prozatím však budete mít možnost komunikovat prostřednictvím datové schránky pouze s orgány veřejné moci, a nikoli s jinými osobami. Aktuální zákon o elektronických úkonech totiž vzájemnou komunikaci mezi soukromými osobami neupravuje. Jeho novela s touto možností sice počítá, ovšem až od 1.ledna 2010.

FIN21

Do konce září má mít totiž každá právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku ministerstva vnitra zřízenu datovou schránku. Jestliže se do ní do 15 dní ode dne doručení přihlašovacích údajů nikdo nepřihlásí, schránka se automaticky zaktivuje 1. listopadu 2009. Čtěte více: Vyřeší vyšší pokuty chaos na cestách?

Po aktivaci již budou úřady komunikovat s dotyčným subjektem pouze jejím prostřednictvím. Dokument uložený v datové schránce bude považován za doručený v okamžiku přihlášení osoby, která má povolení přístupu k dokumentu. Po tomto přihlášení se má za to, že je adresát s dokumentem seznámen. Pokud se tato osoba nepřihlásí do datové schránky do 10 dnů od doručení dokumentu do schránky, dokument se považuje za doručený posledním dnem 10denní lhůty, sdělila serveru Měšec Tvrdá s tím, že tato zásada se uplatní například u žalob, různých výzev, upozornění a tak dále, a naopak se neuplatní tam, kde zákon neumožňuje náhradní doručení. Jde například o předvolání k přípravnému jednání, doručení platebního rozkazu či evropského platebního rozkazu, dodala.

Autor článku

Neúnavná cestovatelka po zemích známých i objevitelských, pravidelná návštěvnice fitness centra, milovnice vysokohorské turistiky v Alpách. Objevila jsem i kouzlo paraglidingu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).