Hlavní navigace

Nezaplacené malé pojistné se může hodně prodražit

14. 10. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Zapomněli jste někdy zaplatit pojistné a nad dlužným zbytkem jsme třeba mávli rukou? Tak opatrně, malá dlužná částka se vám může později značně prodražit. Promlčecí doba je v tomto případě velmi dlouhá a pojišťovna, dobrý správce peněz svých klientů, může využít všechny prostředky, aby je dostala zpět.

Do redakce nám napsal čtenář Pavel, který nám popsal svoji špatnou zkušenost s ČSOB Pojišťovnou. Jde o častou situaci, kdy pojistník dluží pojišťovně pojistné a ta jej po nějaké době začne vymáhat. Nikdo nezpochybňuje právo pojišťovny na pojistné (navíc dané zákonem), otázkou jsou etické způsoby vymáhání dlužné částky a „lidská tvář“ při jednání.

Vážená redakce,

rád bych Vás a případně čtenáře informoval o postupu ČSOB pojišťovny, který považuji za neetický a necitlivý vůči klientům. Pojišťovna zbytečně vystavuje své klienty riziku exekutorské firmy, i když by se dal problém určitě řešit rozumnějším způsobem.

Fakta

18. 2. 1999, pokud si dobře vzpomínám, mě navštívil známý, který mi nabízel nějakou pojišťovací smlouvu. Nějakou… ano, je to již téměř deset let, proto si nevzpomínám, o co se přesně jednalo. Vlastně jsem ale ani žádnou pojistku nechtěl, bohužel jsem se známého nedokázal jinak zbavit, než že jsem smlouvu podepsal. Byla to moje chyba, o tom není sporu. Splátky jsem tedy neplatil (mimo první splátku) s tím, že smlouva automaticky zanikne. To se stalo 1. 10. 1999.

Dne 9. 6. 2008, tedy téměř po deseti letech, mi přišel dopis od vymahačů dluhů. ČSOB Pojišťovna mé údaje bez jakéhokoliv upozornění předala exekutorům. Žádal jsem o sdělení, kdy mě naposledy ČSOB pojišťovna upozorňovala na dlužnou částku. Bylo to 14. 9. 1999 dopisem, který nebyl zaslán doporučeně. Dlužné částky jsem okamžitě uhradil. Po několika dnech mi přišel od exekutorů další dopis, ať uhradím částku, kterou jsem dlužil pojišťovně (která již byla dávno uhrazena) plus úrok 4,50 Kč vymahačům. Nejprve jsem zavolal do ČSOB, kde mi potvrdili, že částka je uhrazena. Potom jsem zavolal na číslo uvedené u exekutorské firmy. Zde byl pouze záznamník. Později to přece jen vzal pracovník firmy, který mi potvrdil, že mé závazky jsou uhrazeny, a že dopis prý můžu vyhodit. Na můj požadavek, zda mi to může dát písemně, mi bylo odpovězeno negativně.

Můj názor

ČSOB pojišťovna mě vydala napospas exekutorům, aniž by se obtěžovala řešit problém nejprve „po dobrém”. Je přirozené, že na dluh po deseti letech člověk zapomene. Navíc o něm možná neví, protože pokud není dopis napsaný doporučeně, může se ztratit. Chybí zde mezičlánek: jeden doporučený dopis, kde je upozornění, že v případě nesplacení dluhu do určitého data bude případ předán exekutorům. Oba dopisy od exekutorské firmy nepřišly doporučeně, přesto je zde vyžadována úhrada do pěti dnů. Nevím, co by se dělo, kdyby se dopis ztratil nebo kdybych byl měsíc na cestách. Ani jednou jsem nebyl o dluhu informován doporučeným dopisem! Můžete si říct, ano, může si za to sám, měl si smlouvu přečíst. Jenže když je vám dvacet let, nemáte po ruce právníka a nedokážete známého odmítnout. Nebo si můžete říct, chybovat je lidské a zachovat se slušně. ČSOB pojišťovna se rozhodně slušně nezachovala.

V přílohách posílám odpověď ČSOB na můj dotaz, kdy mě v této záležitost naposledy kontaktovali a první dopis od exekutorů.

Komentář redakce

Nikdo nezpochybňuje pravost pohledávky, ovšem není obvyklé, že o pohledávce je klient informovaný pouze obyčejně zaslaným dopisem. Zpravidla se vždy používá registrovaná pošta, například v podobě doporučeného dopisu.

V této souvislosti jsme proto požádali o vyjádření ČSOB Pojišťovny na níže uvedené otázky. Zároveň jsme zástupcům ČSOB Pojišťovny zaslali materiál poskytnutý čtenářem pro snazší navázání přímé komunikace mezi pojišťovnou a čtenářem-klientem.

  1. Jakým způsobem upozorňujete své klienty na nedoplatek pojistného?
  2. Jakým způsobem vymáháte nedoplatky pojistného?
  3. Nedoplatky pojistného jsou nadále vaší pohledávkou, anebo ji prodáváte třetí osobě? Pokud ano (tj. prodáváte), po jaké době? Je o tom klient informovaný?

Pojišťovnu jsme požádali i o odpověď, proč se nesnažila klienta/našeho čtenáře kontaktovat opakovaně, případně i alternativní cestou, a proč svého klienta kontaktuje společnost zabývající se správou pohledávek (dle plné moci ČSOB Pojišťovny) až po téměř 9 letech (!), a ne dříve.

Nicméně, právo je jednoznačně na straně pojišťovny. Promlčecí doba je v tomto případě 10 let, ale z etického pohledu v tomto případě nešlo zrovna o férový přístup. Po takové době jsou úroky z prodlení pomalu ve stejné výši jako dlužná částka. V tomto případě jde poměrně o zanedbatelnou částku pojistného, ale dokážeme si představit, že u vyšších částek už může jít o zajímavá čísla ze sankčních úroků. Přístup ČSOB Pojišťovny vůči našemu čtenáři vypadá jako zbytečné zvyšování výše pohledávky, byť v duchu platné legislativy, ale naprosto proti etice. Čtenář mohl být informován o dlužném pojistném podstatně dříve.

Vyjádření ČSOB Pojišťovny

Za ČSOB Pojišťovnu se zprostředkovaně vyjádřil Tomáš Hejda, tiskový mluvčí.

FIN21

Nejprve bych rád poděkoval za upozornění na tento případ. Situaci se budeme ještě věnovat. Je naší prioritou, aby naši klienti byly spokojení.

Od roku 2005, kdy se změnily zákonné podmínky, upozorňujeme klienty nejprve běžnou upomínkou. Po uplynutí termínu zasíláme 2. upomínku, a to doporučeně (na doručenku). Tento postup je standardizován podle zákona. Bez doručení upomínky nezačne plynout lhůta k zániku pojištění.
Zmiňovaný případ je svojí povahou nestandardní. Jedná se totiž o dobu, kdy platily jiné regulatorní požadavky.

ČSOB Pojišťovna žádné pohledávky nepostupuje (neprodává). Veškeré pohledávky se inkasují na základě mandátní smlouvy a plné moci.

Za důležité považuji také vysvětlit povahu úroku z prodlení. Bohužel, mezi veřejností panuje mylná představa, že věřitel zákeřně čeká na hranu promlčení a až pak inkasuje i s úrokem. Rád bych však upozornil, že opak je pravdou, úrok z prodlení je obecně konstruován s ohledem na „budoucí hodnotu současného dluhu“ (kompenzační zohlednění inflace, nemožnosti penězi disponovat atd.)  – tedy úrok z prodlení s časem roste, avšak hodnota dosažitelná pro věřitele zůstává shodná. Obecně je ekonomicky výhodnější, pokud je pohledávka uhrazena do doby splatnosti, nežli později s úrokem z prodlení, navíc s vynaložením dalších nákladů na inkaso.

Inkaso neuhrazených pohledávek považujeme za tržní standard, každý podnikatelský subjekt má zájem na tom, aby jeho pohledávky byly uhrazeny, bez ohledu na věkovou strukturu. Takto se chová i ČSOB Pojišťovna.

Chyby dělají i další pojišťovny

Čtenář Vláďa má zase špatnou zkušenost s pojišťovnou Kooperativa. Popisuje ji takto:

Četl jsem váš článek o problému s výpovědí pojistné smlouvy u pojišťovny Kooperativa. Mně se stalo něco velmi podobného. V květnu roku 2005 jsem s nimi uzavřel smlouvu o pojištění nemovitosti, které jsem potřeboval k hypotečnímu úvěru. Bohužel tato smlouva byla podepsána jen z mé strany a odeslána spolu s vinkulací k podpisu ze strany Kooperativy do jejich ústředí. Na dotaz, kdy mi smlouva asi přijde, mně bylo sděleno, že asi během 14 dnů. Po měsíci, kdy jsem již potřeboval čerpat peníze z hypotéky, jsem se začal pídit, kde je má smlouva. Telefonicky jsem se dozvěděl, že smlouva leží v Ostravě na ústředí a bez vinkulace ji nemohou podepsat, načež vinkulace leží v Praze, také na jakémsi ústředí a bez smlouvy ji nemohou potvrdit. Byl jsem i ochoten zajet do Prahy a odvézt vinkulaci do Ostravy, aby se vše mohlo ke spokojenosti obou stran uzavřít. Na to jsem byl ujištěn, že to je zbytečné a že to dořeší.

Po asi dalším měsíci jsem to už nevydržel a pojistil se u jiné pojišťovny, kde vše trvalo jeden den a nikam se nic neposílalo. Bohužel jen telefonicky jsem se domluvil s pracovnicí Kooperativy, že smlouva zanikne. Do 26.9.2008 mi od nich nepřišel žádný dopis, ve kterém by mě upozornili, že něco dlužím, ani nepřišla smlouva, ani žádné upozornění, že bych něco dlužil, nebo že se mnou chystají soudní spor. Až v nedávných dnech jsem obdržel soudní výměr, že mám zaplatit 1000 Kč dlužné pojistné, 6000 Kč soudní výlohy a asi 1500 různé poplatky.

Přitom jsem neměl od Kooperativy žádný doklad, ani číslo účtu, kam platit pojistné či toto vše, včetně částky, která byla ve smlouvě (a která se mi nikdy nevrátila). Ještě asi po půl roce od podepsání smlouvy s Kooperativou jsem jí ze zvědavosti zavolal, kde je má smlouva. Bylo mi sděleno, že mi ji už dávno poslali, ale ne doporučeně, a že se asi někde ztratila na poště.

Svoji zkušenost pak čtenář Vláďa uzavírá slovy: Zdá se mi, že si z tohoto udělali docela výnosný byznys. Prostě mi to připadá, že bych si měl s kamarádem právníkem založit pojišťovnu, pojistit lidi, odeslat kamsi jejich smlouvy k podpisu a nikdy jim je neposlat zpět. 80 % lidí zareaguje tím, že nebudou platit a po pár letech je odsoudit k částkám 10 000 až 50 000 Kč a vše bude podle práva a v pořádku. A nebude to vůbec špatný kšeft.

Anketa

Měli jste obdobnou zkušenost s jinou pojišťovnou?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).