Hlavní navigace

Prodali vás jiné firmě? Můžete odejít rychle, bez dvouměsíční výpovědní doby

19. 8. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Dáváte-li výpověď v souvislosti s přechodem práv a povinností, tedy při transformaci zaměstnavatele, platí pro vás kratší výpovědní doba. Jak dlouhá a co se v této oblasti změnilo?

Ne, tento článek nebude o obchodu s otroky, i když se tak někteří zaměstnanci třeba v práci cítí, ale o zvláštním způsobu výpovědi v souvislosti s transformací zaměstnavatele nebo jeho části.

Výpovědní doba z pracovního poměru činí nejméně 2 měsíce. Může být prodloužena jen písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pro drtivou většinu zaměstnanců však platí výpovědní doba v délce dvou měsíců.

Výjimka, kdy je, resp. může být výpovědní doba kratší, vyplývá z § 51a zákoníku práce. Jde o situaci, kdy je výpověď ze strany zaměstnance uplatněna z důvodu tzv. přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo z důvodu přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Pravidla se změnila už od loňského 30. července (2020), a proto stojí za to si připomenout ta nová aktuální.

O co jde při přechodu práv a povinností, jsme už vysvětlovali ve vícero článcích:

V odkazovaných textech je ale vesměs psáno o dříve platných lhůtách.

Transformaci firmy nezabráníte, ale můžete rychle odejít

Zaměstnanec, který si nepřeje přejít k novému zaměstnavateli, na kterého přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu (resp. jejich výkon) třeba při prodeji podniku nebo jeho nájmu a ve kterém by tak měl nově pracovat, může dle ust. § 51a zákoníku práce jednostranně rozvázat pracovní poměr výpovědí ve zrychlené proceduře, a to aniž by musel dodržet minimální-dvouměsíční délku výpovědí doby.

Kdo zkusí nového zaměstnavatele, může vybojovat odstupné, pokud se zhoršily pracovní podmínky

Zaměstnanec, jenž naopak přejde k přejímajícímu zaměstnavateli a poté podá ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů výpověď nebo skončí pracovní poměr dohodou, se může (dle § 339a zákoníku práce) u soudu domáhat určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s tímto přechodem nebo převodem.

Jestliže mu soud vyhoví, pak mu vznikne právo na odstupné. Tohle není žádná novinka, informovali jsme o tom již před mnoha lety v článku Dejte výpověď a získejte odstupné. I to umožňuje novela zákoníku práce. Další rady k tématu najdete i v textu Při přebírání jiným zaměstnavatelem se nenechte napálit zkušební dobou.

Nová pravidla

Nově formulovaná pravidla v zákoníku práce jsou pro neprávníky poněkud složitá. Tak se jich nelekejte. Nejprve si je uvedeme a pak vysvětlíme na příkladech.

Byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (nebo z důvodu přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů) do 15 dnů ode dne, kdy byl zaměstnanec o takovém přechodu informován (v rozsahu § 339) nejpozději 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu.

Rozlišuje se tedy, zda jste byli, nebo nebyli o změnách ve firmě řádně a včas informováni.

Nebyl-li zaměstnanec o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo o přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů informován (v rozsahu ust. § 339) nejpozději 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, může dát z tohoto důvodu výpověď s tím, že

  • byla-li dána výpověď přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí dnem, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu,
  • byla-li dána výpověď do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby, která činí 15 dnů a začíná dnem, v němž byla výpověď doručena zaměstnavateli.

Možné situace

1) Jestliže tedy zaměstnanec byl řádně řádně informován, a to včas – aspoň 30 dnů dopředu o příslušné změně (o přechodu práv a povinností) a výpověď odůvodněnou právě touto změnou uplatní do 15 dnů, jeho pracovní poměr skončí nejpozději dnem předcházejícím účinnosti změny.

Příklad: 25. března 2021 byli zaměstnanci informováni o změně, která má nastat k 1. květnu 2021. Jestliže zaměstnanec uplatnil výpověď, tedy ji doručil zaměstnavateli do 9. dubna 2021, jeho pracovní poměr skončil k 30. dubnu 2021.

2) Pokud zaměstnanec řádně a včas (tj. nejméně v předstihu 30 dnů) nebyl informován o změně, ale přesto stihl dát výpověď i tak přede dnem účinnosti změny, jeho pracovní poměr skončil dnem předcházejícím účinnosti změny.

skoleni_13_10

Příklad: Ke změně došlo k 1. květnu 2021, ale zaměstnanec o ní nebyl řádně informován. Pakliže zaměstnanec stihl dát výpověď kdykoliv až do 30. dubna 2021, třeba až tento den, jeho pracovní poměr skončil 30. dubna 2021.

3) Pokud zaměstnanec řádně a včas (tj. nejméně v předstihu 30 dnů) nebyl informován o změně, a proto nestihl uplatnit (doručit zaměstnavateli) výpověď před touto změnou, může dát výpověď ještě 2 měsíce po této změně. Pak výpovědní doba činí jen 15 dnů (ne obvyklé 2 měsíce) a nezačíná až první dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi (ve smyslu ust. § 51 odst. 2 zákoníku práce), ale ihned dnem, v němž byla doručena zaměstnavateli.

Příklad: Ke změně došlo k 1. květnu 2021. Výpověď mohl dát zaměstnanec kdykoliv od 1. května do 30. června 2021 a výpovědní doba činila 15 dnů. Pokud dal výpověď např. 14. května 2021, jeho pracovní poměr skončil 28. května 2021.

4) Zaměstnanec, který byl řádně a včas informován o změně, ale výpověď před účinností přechodu práv a povinností neuplatnil, ji může uplatnit i po účinnosti změny, avšak již s běžnou (nejméně dvouměsíční) délkou výpovědní doby.

Příklad: Ke změně došlo k 1. květnu 2021, zaměstnanec o ní byl informován už třeba v únoru. Zaměstnanec váhal, ale rozhodl se nakonec, že nebude zkoušet podmínky u nového zaměstnavatele (nebo mu přišly dobré, ale z jiného důvodu u něj pracovat nechtěl), prostě dal 17. května 2021 výpověď, výpovědní doba začala běžet 1. června 2021 a jeho pracovní poměr skončil 31. července 2021.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).