Hlavní navigace

Proč mají ženy nižší důchod?

6. 6. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Aniž se důkladně řeší všechny příčiny, už se navrhují způsoby, jak tento rozdíl nižších důchodů u žen snížit. Pojďme se na toto dilema podívat optikou statistických dat.

Jak to vlastně zřejmě začalo? Někdo vzal statistiky důchodů rozdělené dle pohlaví, ukázal na rozdíl, řekl možný důvod (vliv rozdílné kariéry mužů a žen, vliv péče o dítě – to by bylo na samostatný článek), prohlásil rozdíl za nespravedlivý a navrhují se řešení. Zde uvedu i jiné možné důvody rozdílu v důchodech mužů a žen.

Na začátku zkusme myšlenkový experiment. Předpokládejme, že žena a muž dostanou stejný důchod ve stejném věku. Jak by se to mohlo stát? Například žena a muž mají totožnou dobu pojištění a totožný vyměřovací základ, protože třeba pracovali ve stejné firmě na stejné pozici po celou dobu. Žena se průměrně dožívá vyššího věku. Co to znamená? Bude průměrně pobírat důchod déle. Ve svém důsledku za stejnou práci za dobu svého života dostane více peněz.

Například při odchodu do důchodu v 60 letech, by se muž mohl dožít dalších 19,9 let, žena ale 24,1 let. Což znamená o 21,1 % více peněz dostane žena z povinného státního Ponziho systému důchodu (eufemisticky nazývaného „důchodovým pojištěním“, dále v článku se přidržím tohoto oficiálního eufemismu a budu tuto důchodovou daň nazývat „pojištěním“, jakkoliv je takový název nesprávný).

Žena odchází do důchodu dříve než její partner

Ale to není vše. V případě manželů bude po dobu, o kterou přežije svého manžela, pobírat důchod navýšený o vdovský. (Což je 50 % navíc procentuální výměry důchodu.) Je to správné, či ne? Dle EU, která harmonizovala i sazby (skutečného komerčního) pojištění je to prý správně, aby za různé riziko platil muž a žena stejně (žena tudíž platí vyšší sazbu než předtím) a současně za rozdílnou vyplacenou celkovou rentu platil muž a žena stejně (muž tedy platí vyšší sazbu než předtím).

průměrném páru je obvykle žena o několik let mladší (to nevylučuje páry, kde je to naopak). Dokonce na různých serverech najdete články, „jaký je ideální věkový rozdíl mezi mužem a ženou“. Co to znamená z hlediska výsledného důchodu? Když muž je starší (o více, než činí současná státní věková diskriminace v oblasti dřívějšího odchodu žen do důchodu), dříve se dožije důchodového věku. Když se dříve dožije důchodového věku, spíše dříve odejde do důchodu. Zatím triviální úvaha.

Pokud je pár spolu v tomto okamžiku, jedním z logických rozhodnutí je, aby žena (obecně mladší z páru) také odešla do důchodu nebo jen přestala pracovat. Proč? Aby mohli spolu cestovat, i kdyby na chalupu, aby mohli spolu trávit čas. Nebo prostě znáte ten pocit, když lidé odpoledne odejdou z práce, protože pro ně padla? Někdy a některého to přesvědčí taky odejít z práce. Nebo „jen“ když mladší z páru ztratí zaměstnání, méně pravděpodobněji bude hledat nové, když je jeho partner už v důchodu – nevýdělečná činnost bez jiného důvodu se nezapočítává do důchodu.

Státní diskriminace

Možná, že skutečné důvody pro předčasné odchody žen jsou jiné, vycházím jen z případů a finančních plánů klientů, které řeším jako finanční poradce. Nicméně dle statistiky ženy reálně pobírají více předčasných důchodů, přestože mohou odcházet dříve do řádného důchodu (cca 6 procentních bodů, cca o čtvrtinu víc žen má předčasný důchod než mužů).

Co to znamená, když člověk odejde do předčasného důchodu například o tři roky dříve? Sazba procentní výměry důchodu bude trvale krácena dle zákona až o 15,9 % (každý čtvrtrok znamená snížení sazby procentní výměry důchodu, první rok o 0,9 %, další roky víc). A navíc má v porovnání se svým mužem o 3 roky kratší dobu pojištění, což je dalších 4,5 % (každý rok pojištění znamená 1,5 % sazby procentní výměry důchodu navíc).

Za určitých podmínek může odejít i o 5 let dřív, což znamená krácení sazby procentní výměry o 26,4 % a 7,5 % za kratší dobu pojištění. Výše jsem uvedl, že za dobu krácení má kratší dobu pojištění o 3 až 5 let, což je přídavný rozdíl v sazbě procentuální výměry 4,5 % nebo 7,5 %. Nicméně v praxi tento rozdíl bude vyšší. Důvody jsou dva, které se navíc mohou sčítat. Rozeberu je níže.

Děti vs. doba pojištění

Prvním důvodem je, že žena do řádného důchodu odcházela a odchází dřív dle počtu dětí. I bezdětná odchází dříve (dříve narozená žena bez dětí odcházela i o 3 roky dříve). Některé ženy mohly odejít do důchodu až o 8 let a 2 měsíce dříve, o stejnou dobu mají kratší dobu pojištění, což má vliv na sazbu procentuální výměry, kterou pobírají, o 12 % oproti stavu, když by odcházela do důchodu jako stejně starý muž. Tahle státní diskriminace dle pohlaví se u mladších lidí snižuje a mění se na jinou státní diskriminaci dle věku (tj. mladší ženy mohou odejít o méně let dřív než starší ženy mohly odejít).

Druhým důvodem kratší doby pojištění (a nejen doby, ale obecně vlivů na celkovou výši důchodu) mladšího z páru je změna legislativy. Tedy další státní věková diskriminace. Lidé starší odcházeli do důchodu za výhodnějších podmínek než lidé mladší v současnosti. I kdybychom uvažovali pár, který odešel ve stejném roce do důchodu (například pár, který dosáhne důchodového věku ve stejný čas, tedy kde žena je mladší), a i kdybychom odečetli již uvedené vlivy (především vliv kratší doby pojištění ženy z důvodu odchodu v mladším věku), stále zde bude pravděpodobně rozdíl ve výši vypočteného důchodu. Těch rozdílů je mnoho, například doba studia se starším lidem počítá do důchodu výhodněji než mladším, nyní narozenému se dokonce doba studia nepočítá vůbec – může se jednat o rozdíl 4,8 roku (80 % z 6 let studia), tedy dalších cca 7,5 %. Viz jednotlivé verze (je jich 81!) zákona o důchodovém pojištění.

Zopakujme fakta

Ženy pobírají důchod po delší dobu (např. o 20 %). Navíc po smrti partnera zvýšené o polovinu jeho procentní výměry (toto zvýšení se ve statistikách odečítá, aby nemělo vliv). Ženy berou častěji předčasné důchody (o čtvrtinu jich víc pobírají, což znamená až 26,4 + 7,5% rozdíl v sazbě procentuální výměry důchodů). V párech je pravděpodobněji mladší žena. Zákon dovoluje ženám odcházet do důchodu dříve (dříve až o 8 let, tj. 12 % v sazbě). Mladší důchodci pobírají často menší důchod než starší z důvodu legislativních změn. Výše uvedené důvody v součtu dokážou vysvětlit dost značný rozdíl v sazbě procentuální výměry mezi průměrným mužem a ženou z důvodu státní diskriminace nebo v chování mužů a žen obecně.

Budeme ženám přidávat na důchodu dle počtu dětí, jak navrhuje jedna politická strana? A tedy důsledek jedné státní pohlavní diskriminace řešit další státní pohlavní diskriminací ve prospěch stejného (!) pohlaví? Budeme bojovat proti věkovému rozdílu mezi partnery? Třeba oblíbenými metodami kvóty a limity jako v jiných genderových rozdílech? Nebo spustíme „osvětovou“ kampaň, kde budeme přesvědčovat, že brát si podobně starého partnera je „lepší“ a motivovat třeba většími daňovými úlevami dle rozdílu věku partnerů?

skoleni_29_6

Budeme bojovat proti delšímu věku dožití žen? V minulosti bylo účinným „řešením“ usmrtit manželku a pohřbít ji/je s manželem. Nebo budou pracovat déle a náročněji, aby se tak dlouhého věku nedožívaly? Například prohodit státní pohlavní diskriminaci v oblasti hmotnosti břemen a zákazu práce v dolech. Budeme bojovat proti desetinásobnému počtu mužů ve vězení? Místo muže třeba zavřeme při naplnění kvóty nejbližší příbuznou ženu? Nebo ženy budou dostávat desetkrát delší trest? A co rozdíl ve sporech o dítě? Jak ty budeme vyrovnávat?

Pokud řešit rozdíly, tak v prvé řadě odstranit umělé rozdíly (rozdílné limity hmotnosti břemen, zákazy práce) nebo v případě důchodu odstranit důchodový věk. Muž a žena jsou rozdílní v mnoha ohledech. A tyto rozdíly mají mimo jiné i nemalý vliv na rozdíly v důchodech, navíc zesílené přetrvávající státní diskriminační politikou.

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).