Hlavní navigace

Pro koho je zdravotní pojištění povinné a kdo se mu může vyhnout?

20. 10. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Povinné zdravotní pojištění má zaručit úhradu zákonné zdravotní péče. Pro většinu občanů platí povinná účast na zdravotním pojištění, ale jsou i případy, kdy se lze z této povinnosti vyvázat.

V podmínkách našeho zdravotního pojištění se dotýká povinná účast především pojištěnců s trvalým pobytem na území České republiky, nicméně nalezneme i další skupiny osob, které budou podléhat povinnosti zařazení do tohoto systému. Pokud jsou tedy občan ČR nebo i osoba z jiného státu registrováni jako pojištěnci českého systému veřejného zdravotního pojištění, vztahují se na ně určité povinnosti, především pak placení pojistného podle zákona, a to buď individuálně nebo prostřednictvím zaměstnavatele.

Fakta o zdravotním pojištění

Pro koho je povinné

 • Pro všechny osoby s trvalým pobytem na území ČR (bez ohledu na státní občanství),
 • pro osoby, které na území ČR trvalý pobyt nemají, pokud jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR a ze sjednaného pracovněprávního vztahu vyplývá platit zdravotní pojištění.

Kdy vzniká

 • Dnem narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky,
 • dnem, kdy se osoba bez trvalého pobytu na území České republiky stala zaměstnancem,
 • dnem získání trvalého pobytu na území České republiky.

Kdy zaniká

 • Dnem úmrtí pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého,
 • dnem, kdy osoba bez trvalého pobytu na území České republiky přestala být zaměstnancem,
 • dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Pojištěnec českého systému veřejného zdravotního pojištění musí být v rámci kalendářního měsíce zařazen u své zdravotní pojišťovny v některé z těchto kategorií:

 1. jako zaměstnanec (ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) z.č. 48/1997 Sb.), nebo
 2. osoba samostatně výdělečně činná, nebo
 3. osoba, za kterou platí pojistné stát (například uchazeč o zaměstnání, žena na mateřské nebo rodičovské dovolené, student apod.)

Nelze žít v Česku nepojištěn

Z hlediska platných zákonů postačí, když bude pojištěnec v příslušném kalendářním měsíci evidován u zdravotní pojišťovny v některé ze tří kategorií 1–3 pouze po část měsíce nebo dokonce postačí alespoň jeden den zařazení v některé z těchto kategorií. Není-li splněna ani jedna z těchto tří možností, stává se pojištěnec na daný měsíc tzv. osobou bez zdanitelných příjmů a měsíčně si sám platí pojistné, aktuálně ve výši 1080 Kč.

Jinými slovy, občan bude mít z pohledu zdravotního pojištění vyřešený například měsíc říjen tehdy, pokud:

 • skončí zaměstnání třeba v pátek 2. října a zbytek měsíce bude odpočívat
 • nebude pracovat a do zaměstnání nastoupí například 27. října
 • ukončí svoji samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů 6. října (za tento měsíc však musí zaplatit alespoň minimální zálohu 1590 Kč)
 • mu bude v průběhu října přiznán některý z důchodů
 • se během měsíce října zaregistruje na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání apod.

Protože se ve zdravotním pojištění posuzuje jako rozhodné období kalendářní měsíc, vyřeší si občan některou z výše uvedených možností (nebo jiným zákonným způsobem) pojištění v měsíci říjnu. Ovšem pokud mu v měsíci listopadu nebude běžet „státní“ kategorie nebo nebude zaměstnán či nebude podnikat, musí si na tento měsíc vyřešit svůj pojistný vztah, nejspíše jako zmíněná osoba bez zdanitelných příjmů.

skoleni_7_4

Při souběhu činností se sleduje, která převažuje

Pojištěnec může být současně registrován i ve více skupinách, například podnikající zaměstnanec, zaměstnaný důchodce apod. V těchto případech platí specifické podmínky především z hlediska placení pojistného (záloh na pojistné u osob samostatně výdělečně činných). Například v případě souběhu zaměstnání s podnikáním je důležité, která činnost je hlavním zdrojem příjmů pojištěnce. Je-li hlavním zdrojem příjmů zaměstnání, musí být zaměstnavatelem odváděno každý měsíc pojistné nejméně z hrubé mzdy 8000 Kč. Pokud pojištěnec naopak považuje za hlavní zdroj svých příjmů svoji samostatnou výdělečnou činnost, musí měsíčně platit zálohy nejméně v částce 1590 Kč.

Kdy nemusíte platit české zdravotní pojištění

Existují případy, kdy můžete požádat o vynětí z českého systému veřejného zdravotního pojištění. Tím je zejména výkon výdělečné činnosti v rámci Evropské unie, případně ve státech EHP (tj. zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti) ve smyslu koordinačních nařízení Rady EHS č. 1408/71 a 574/72 nebo dlouhodobý pobyt v zahraničí (musí se jednat o nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců). V těchto případech však pojištěnec vždy musí po návratu do České republiky doložit, že byl po celou dobu pobytu v cizině zdravotně pojištěn. V opačném případě bude po něm jeho česká zdravotní pojišťovna požadovat doplacení pojistného za období pojištěním v cizině nepokryté.

Anketa

Zdravotní pojištění si platíte jako:

Autor článku

Autor je odborníkem na problematiku zdravotního pojištění. Od roku 1993 pracuje ve Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).