Hlavní navigace

Přiznání k dani z příjmů do konce března? Už to neplatí

8. 2. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Termín pro roční přiznání daně se posunul. Když k tomu připočtete nové období bez sankce, máte zhruba dva týdny navíc. Náročnější ale je zkombinovat termín platby a přiznání.

Jak jsme vás už v lednu informovali ve článku Daňová poradna: 12 otázek, které vás zajímají, změny letošního roku sebou nesou i konec jedné tradice. Když se vás zeptáme, do kdy se podává daňové přiznání, zřejmě se vám bez váhání vybaví konec března. Už to ale neplatí, termín se změnou daňového řádu prodloužil o den.

Vzhledem ke změně počítání lhůt v porovnání s dříve platnými předpisy bude řádný termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů u poplatníků, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, 1. duben, upřesňuje Eva Doložílková ze společnosti KPMG Česká republika.

Stejně se termín posunuje i těm, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a kteří mají povinný audit, či jejichž daňové přiznání připravuje daňový poradce. Také tito poplatníci daně získávají den navíc, řádný termín se u nich posouvá na 1. července.

Sankce až později

Daňové přiznání přitom můžete podat až po řádném termínu a stále tak učiníte bez sankce. Nebudete k tomu už muset přemlouvat úřednici na finančním úřadě (podle starého daňového řádu totiž rozhodovala, jestli vám za pozdní přiznání vyměřenou daň zvýší až o 10 %), ale budete to muset stihnout nejpozději pátý pracovní den po řádném termínu (letos je tedy nejzazším termínem pro podání přiznání k dani z příjmů bez sankce pátek 8. dubna).

Výše pokuty (v případě delšího prodlení) je pak stanovena jako 0,05 % vyměřované daně nebo daňového odpočtu, nebo 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý den. Minimální výše pokuty je 500 Kč, maximální pak 5 % vyměřované daně, daňového odpočtu nebo daňové ztráty, nejvýše však 300 000 Kč, specifikuje Doložílková. Minimální sankci ve výši 500 Kč přitom zaplatíte vždy, říká to daňový řád ve třetím odstavci paragrafu 250.

Nová pravidla platí také pro počítání úroku z prodlení v případě pozdní platby daně. Připomeňme, že termín pro placení daně z příjmů odpovídá termínu pro podání daňového přiznání. I zde se tedy řádný termín protahuje o jeden den. I zde také získáte nově čas na platbu bez sankce.

Aby to ale nebylo tak jednoduché, tak úrok z prodlení (14 % + repo sazba; nyní 14,75 %) se nepočítá stejně jako sankce za pozdní podání daňového přiznání až po pátém pracovním dnu po termínu (tedy od šestého pracovního dne), ale již od pátého pracovního dne. V praxi to tedy bude vypadat tak, že krajní termín pro podání daňového přiznání (pokud ho podáváte sami) bude letos 8. dubna, zaplatit bez sankce můžete do 7. dubna.

Rychlý výpočet daně

Pokud chcete mít rychlý přehled o výši daně za rok 2010 a zároveň si zjistit i bilanci sociálního a zdravotního pojištění, pak využijte daňovou kalkulačku.

Mění se i termíny u zákonného pojištění

Na podání přiznání k dani z příjmů je navázáno také podání přehledu o příjmech a výdajích na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. U sociálníhozdravotního pojištění přitom zákon lhůtu definuje stejně. Oba přehledy je třeba podat „do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání za tento kalendářní rok“. Co zákon myslí jedním měsícem?

Na to naleznete odpověď ve správním řádu v paragrafu 40 odstavci 1b). Ten říká, že takto určené lhůty končí „uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; není-li v měsíci takový den, končí lhůta posledním dnem měsíce“.

Podat přehledy tak letos musíte (pokud jste OSVČ a zpracováváte si přiznání sami) podle těchto pravidel nejpozději 1. května. Tento termín doporučujeme si hlídat. Za jeho nedodržení totiž hrozí desetitisícové sankce (u sociálního pojištění 20 000 Kč, 100 000 Kč při opakovaných zpožděních). U zdravotního pojištění zase zdravotní pojišťovna vyměřuje tzv. pravděpodobné pojistné (blíže). Na druhou stranu je třeba říci, že sankci v takové výši nedostanete automaticky, ať už správa sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovna vás nejprve na pochybení upozorní a vyzvou k nápravě.

Zmatek u nedoplatků (zatím) zůstává

I přes množství letošních změn nás zákonodárci nezbavili tradiční schizofrenie v oblasti nedoplatků na zdravotní a sociální pojištění. Pro případ nedoplatku je tak třeba si pamatovat i nadále dva různé termíny.

Zatímco nedoplatek na zdravotním pojištění je třeba zaplatit do osmi (kalendářních) dnů od podání daňového přiznání, nedoplatek na sociálním pojištění musíte uhradit do osmi (kalendářních) dnů od podání přehledu příjmů a výdajů na správu sociálního zabezpečení. Fakticky tak máte na platbu nedoplatku u sociálního pojištění měsíc navíc.

Protože termíny u nedoplatků jsou počítány od skutečného podání přiznání nebo přehledu, změna termínů se vás zde tolik nedotkne. Pouze pokud byste přehled nebo přiznání (podle druhu pojištění) odevzdali po termínu nebo v poslední možný den, pak máte i na placení nedoplatku nově o den více. Krajní termín pro placení nedoplatku na zdravotním pojištění se tedy letos hypoteticky posouvá na 9. dubna. Protože ale jde o sobotu, krajní termín se zde fakticky nemění (v sobotu banky peníze nepřipisují a rozhodujícím dnem u plateb je den připsání a nikoli den odeslání, jak tomu bylo dříve).

U sociálního pojištění den navíc letos skutečně získáte (pokud půjdete do krajností), 9. května je totiž pondělí.

Tip do článku - účto fakturace duben

Penále za pozdní platbu nedoplatku se u obou zákonných pojištění počítá jako 0,05 % z výše dluhu za den prodlení.

Pokud vám termíny u nedoplatků zamotaly hlavu a zdají se vám složité, pak je to proto, že tato pravidla skutečně složitá jsou a nezbývá, než se těšit na slíbenou úpravu (a nápravu).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).