Hlavní navigace

Daňové přiznání za rok 2010. Návod, jak na ně

26. 1. 2011
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Na praktickém příkladu, řádek po řádku, vám ukážeme, jak vyplnit daňové přiznání. Dozvíte se, jak si odečíst z daně hypotéku nebo životní pojištění a jak uplatnit slevu na děti.

V minulém roce jsme vám názorně ukázali, jak vyplnit daňové přiznání na příkladu fiktivního pana Hlavatého. Letos se k němu vrátíme a skrz jeho situaci, která se s ekonomickými podmínkami zhoršila, vám ukážeme jak vyplnit daňové přiznání za rok 2010.

Modelový příklad

Pan Hlavatý je stále zaměstnanec a přivydělává si jako živnostník. V roce 2009 jeho měsíční plat dělal 25 000 Kč hrubého, se začátkem roku 2010 se mu ale podmínky zhoršily, když si z volby odejít nebo pracovat za nižší mzdu vybral jistotu, která mu přinesla nový měsíční plat ve výši 22 000 Kč hrubého. Také v živnosti se mu dařilo méně, protože firmy omezovaly výdaje na externí spolupracovníky a průměrně si živností přivydělal 7000 Kč měsíčně.

I nadále však pan Hlavatý vydělává více než jeho manželka, a proto platí jejich dohoda, že to bude on, kdy si od daně odečte slevu za dvě děti. Ta se pro rok 2010 zvýšila z 890 Kč/měsíc na jedno dítě na 967 Kč/měsíc. V souhrnu za dvě děti a rok 2010 se tak panu Hlavatému za slevu na děti odečte o 1848 Kč více než v daňovém přiznání za rok 2009.

Pan Hlavatý si i letos bude od daňového základu odečítat úroky zaplacené na hypotečním úvěru (dají se odečítat také úroky z úvěru ze stavebního spoření, z překlenovacího úvěru nebo z předhypotečního úvěru, vždy ale musí úvěr sloužit k uspokojení tzv. bytových potřeb – pokud byt pronajímáte, od daní úroky neodečtete). Protože stejně jako většina lidí splácí úvěr anuitně, zmenšila se mu oproti minulému roku suma zaplacených úroků na úkor splacené jistiny. Místo 50 000 Kč tak letos odečte 47 000 Kč (potvrzení o zaplacených úrocích posílají banky automaticky, většinou na přelomu ledna a února).

Vinou horší finanční kondice si pan Hlavatý již se začátkem roku 2010 domluvil snížení měsíční platby životního pojištění na polovinu. Od daně tak nyní bude odečítat 6000 Kč, které v roce 2010 zaplatil na samotné životní pojištění (součástí životního pojištění bývá obvykle spořící část či úrazové pojištění, tyto částky se ale od daňového základu neodečítají; pojišťovny posílají potvrzení o výši zaplaceného pojištění automaticky, většinou na přelomu ledna a února). Podmínkou pro provedení odečtu je, že musí být životní pojištění sjednáno s plněním nejdříve v 60 letech a zároveň nesmí být vyplaceno dříve než po 5 letech trvání smlouvy. (Pokud by si platil penzijní připojištění, může si odečíst také až 12 000 Kč. Rozdíl je ale v tom, že u penzijního připojištění se z daně dají odečíst až ty příspěvky, které jsou nad 6000 Kč/rok. Odečítat od daně z příjmů tak lze u penzijního připojištění vše, co bylo zaplaceno v rozmezí 6000 až 18 000 Kč/rok.)

Rychlý výpočet daně

Pokud chcete mít rychlý přehled o výši daně za rok 2010 a zároveň si zjistit i bilanci sociálního a zdravotního pojištění, pak využijte daňovou kalkulačku.

Funkční formulář od státní správy

Daňové přiznání jsme tentokrát zkusili vyplnit na Daňovém portálu ministerstva financí. Zjistili jsme, že interaktivní formulář přiznání k dani z příjmů, který je zde k nalezení, je plně funkční a můžeme jeho využití s klidným svědomím doporučit. Nabízí všechny funkce, které byste očekávali – průvodce, průběžné výpočty, kontrolu kritických chyb, transformaci do PDF souboru k tisku, případně lze formulář rovnou připravit k odeslání přes datovou schránku.

Příloha č. 1

Všechny důležité údaje známe, pojďme tedy vyplnit daňové přiznání. Začneme netradičně od přílohy. Jelikož pan Hlavatý má vedle příjmů ze zaměstnání také příjmy ze živnosti, kterou provozuje jako vedlejší činnost, musí vyplnit i přílohu č. 1.

Na živnost, kterou provozuje, si může uplatňovat paušální výdaje ve výši 60 %. To se mu vzhledem k nižším skutečným výdajům vyplatí. Z příjmů ze samostatné činnosti 84 000 Kč po odečtení paušálních nákladů zůstane základ daně ve výši 33 600 Kč (84 000 – /0,6 × 84 000/).

Tento výsledek z řádku 113 se přenáší k dalším výpočtům do daňového přiznání na řádek 37. Formulář toto přenesení udělá za vás, proto je při vyplňování přiznání dobré začít přílohou.

Pan Hlavatý tedy v příloze vyplní pouze řádky 101, 102. Řádky 104 a 113 vypočte formulář automaticky za něj. Vyplnit musí taká část 2B, kde vybere druh činnosti, kterou provozuje a sazbu paušálních výdajů. Přehled paušálních výdajů najdete v našem průvodci daní z příjmů.

Příloha č. 1 k DP pana Hlavatého (po kliknutí na něj, se obrázek zvětší)

Přiznání – strana 1

Na první straně přiznání je třeba vyplnit osobní údaje. Kromě nich je třeba ještě zaškrtnout, jaký druh daňového přiznání podáváte (bod 3). V našem případě jde o řádné přiznání. Na body 5, 5a a 30 odpoví pan Hlavatý shodně „ne“. Body 19 až 29a nevyplňuje vůbec, protože neodpovídají jeho situaci.

Ještě se zastavme u záhlaví. V bodě 01 je třeba vyplnit daňové identifikační číslo (DIČ). To přiděluje správce daně a je uvedeno na Osvědčení o registraci. Pan Hlavatý to má snadné. Fyzickým osobám je DIČ přidělováno ve tvaru CZ a rodné číslo bez lomítka.

Strana 1 DP pana Hlavatého (po kliknutí na něj, se obrázek zvětší)

Přiznání – strana 2

Pan Hlavatý oznámil svému zaměstnavateli, že si daňové přiznání bude dělat sám, a tak ze mzdové účtárny obdržel začátkem roku „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2010“ (dále jen potvrzení). Právě z tohoto potvrzení opíše do přiznání všechny důležité údaje spojené s příjmy ze zaměstnání.

Zde už se dostáváme k samotnému výpočtu daně. Nyní si projdeme jednotlivé řádky, které pan Hlavatý musí vyplnit.

31 – součet hrubých příjmů ze zaměstnání za rok 2010, se opíše z potvrzení. My uvádíme 264 000 Kč, což je 12násobek měsíční hrubé mzdy pana Hlavatého. V praxi to tak jednoduché není. S její skutečnou výší hýbají dovolené nebo třeba nemocenská, proto je třeba opisovat z potvrzení.

32 – součet sociálního a zdravotního pojištění, které za zaměstnance odvedl zaměstnavatel. Opět opíšete z potvrzení.

34 – součet řádků 31 a 32; vypočte formulář automaticky.

36 – přenáší se údaj z řádku 34; vypočte formulář automaticky.

36a -  pan Hlavatý neměl zahraniční příjmy, proto si daňový základ nesníží a na tomto řádku bude stejný údaj jako na řádcích 34 a 36; vypočte formulář automaticky.

37 – přenáší se údaj z řádku 113 přílohy č. 1; vypočte formulář automaticky.

41, 41a – vypočte formulář automaticky.

42, 45 – základ daně před uplatněním daňových slev a zvýhodnění; vypočte formulář automaticky.

47 – řádek pro zapsání zaplacených úroků na bytové potřeby. Pan Hlavatý napíše do první kolonky číslo 12, protože hypotéku splácel celý rok a do druhé kolonky napíše výši zaplacených úroků, podle údajů zaslaných z banky.

49 – řádek pro zapsání částky zaplacené v roce 2010 na životní pojištění. Na potvrzení, které mu zaslala pojišťovna pan Hlavatý vidí, že zaplatil 6000 Kč.

54 – součet všech odečitatelných položek z řádků 46 až 53. Pan Hlavatý si sečte úroky zaplacené za hypotéku a částku zaplacenou na životní pojištění (53 000 Kč); vypočte formulář automaticky.

55 – od základu daně z řádku 45 jsou odečteny odečitatelné položky z řádku 54; vypočte formulář automaticky.

56 – zde by došlo k případnému zaokrouhlení částky z řádku 55 na celá sta Kč směrem dolu; provede formulář automaticky.

57- z řádku 56 se vypočte 15% daň; vypočte formulář automaticky.

58, 60 – v našem případě se přenesou údaje z řádku 57; provede formulář automaticky.

Strana 2 DP pana Hlavatého (po kliknutí na něj, se obrázek zvětší)

Přiznání – strana 3

64 – částku 24 840 Kč si uplatní všichni daňoví poplatníci, je dána zákonem; provede formulář automaticky.

70 – součet řádků 64 až 69; vypočte formulář automaticky.

71 – nová výše daně po odečtení daňového zvýhodnění (ř. 60 – ř. 70); vypočte formulář automaticky.

V tabulce č. 2 vyplnil pan Hlavatý údaje o svých dětech. Na každé z nich získá slevu na dani ve výši 11 604 Kč (za rok 2009 tato sleva činila 10 680 Kč).

72, 73 – formulář automaticky vypočítá slevu na dani za 2 děti.

84 – úhrn zaplacených záloh na daň z příjmu za rok 2009, opíšete z potvrzení.

91 – na tomto řádku zjistíte, zdali budete daň z příjmu za rok 2009 doplácet nebo se můžete těšit na zinkasování přeplatku. Znaménko minus znamená, že pan Hlavatý zaplatil na zálohách více, než kolik měl skutečně zaplatit. V dubnu se tak může těšit na přeplatek. Ten si může nechat vrátit na účet nebo složenkou, podle toho, co uvede na straně 4 daňového přiznání.

Strana 3 DP pana Hlavatého (po kliknutí na něj, se obrázek zvětší)

dan_z_prijmu

Přiznání – strana 4

Strana 4 je už pouze jakousi závěrkou, kde za prvé dáte finančnímu úřadu na vědomí, jaké přílohy k přiznání přikládáte, podpisem stvrdíte pravost údajů a také je zde místo pro žádost o vrácení přeplatku daně. V aplikaci EPO, ve které jsme daňové přiznání vyplnili, si vyberete, zdali chcete přeplatek vrátit složenkou nebo na bankovní účet. Pan Hlavatý je konzervativní člověk, a tak si přeplatek nechává poslat složenkou.

Strana 4 DP pana Hlavatého (po kliknutí na něj, se obrázek zvětší)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).