Hlavní navigace

Přiznají vám vdovský důchod automaticky? A proč vám ho po roce zase seberou?

14. 1. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pozůstalostní důchody jsou předmětem mýtů. Že vám zůstane až do smrti nebo že můžete pobírat dva důchody. Není to ale pravda a lidé se pak diví, jak to, že na ně ČSSZ zapomněla nebo jim nevyplácí tolik, kolik si představovali.

Úmrtí manžela či manželky je velmi těžkým obdobím nejen po psychické stránce. Pozůstalí potřebují čas, aby se se situací alespoň zčásti vyrovnali, pokud je to možné. Většinou pak pozůstalé manželce či manželovi vzniká nárok na tzv. vdovský nebo vdovecký důchod.

Okolo těchto důchodů ale panuje řada mýtů, ať už ohledně vzniku či zániku nároku, nebo ohledně získání potřebné doby pojištění. Podívejme se proto na ty nejčastější, se kterými se Česká správa sociálního zabezpečení setkává.

O nic žádat nemusím, nárok mám automaticky

To je první mýtus, ve kterém řada Čechů žije. Opak je ale pravdou, o vdovský a vdovecký důchod si vždy musíte požádat. Tuto žádost s vámi sepíše okresní správa sociálního zabezpečení podle místa vašeho trvalého bydliště (v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení, v Brně pak Městská správa sociálního zabezpečení).

K žádosti musíte předložit několik dokumentů:

 • váš doklad totožnosti,
 • úmrtní list vašeho manžela / vaší manželky,
 • oddací list.

Pokud zemřelý nepobíral vlastní důchod, musíte předložit i jeho doklady, které jsou potřeba k žádosti o starobní důchod nebo invalidní důchod, a to:

 • doklad o studiu,
 • doklad o vojenské službě,
 • rodné listy dětí,
 • evidenční list od posledního zaměstnavatele atd.

Potřebná doba pojištění neexistuje

Dalším mýtem je tvrzení, že se u vdovských a vdoveckých důchodů nevyžaduje potřebná doba pojištění. Takto to ale není. Potřebná doba pojištění se nevyžaduje pouze tehdy, pokud manžel či manželka zemřeli následkem pracovního úrazu. Ve všech ostatních případech je ale potřebná doba důchodového pojištění zemřelé osoby nutná.

Zákon o důchodovém pojištění totiž říká, že nárok na vdovecký či vdovský důchod máte tehdy, pokud zemřelý pobíral starobní či invalidní důchod, nebo pokud ještě zemřelý nebyl příjemcem důchodu a splnil ke dní úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod. 

U invalidního důchodu musí tedy zemřelý splnit tuto podmínku:

 • do 20 let méně než 1 rok,
 • od 20 do 22 let 1 rok,
 • od 22 let do 24 let 2 roky,
 • od 24 let do 26 let 3 roky,
 • od 26 let do 28 let 4 roky,
 • nad 28 let 5 let.

V případě starobního důchodu je potřebná doba pojištění 35 let. Pokud neměla zemřelá osoba splněnou ani jednu podmínku, nárok vám jako pozůstalému manželovi či manželce nevzniká.

V praxi tedy může dojít k situaci, že vám vdovský důchod nebude náležet po manželovi, který byl dlouhodobě nezaměstnaný, a nezískal tak zákonem stanovenou potřebnou dobu pojištění.

Manželé musí mít společné bydlení

Ani toto není pravda. Abyste měla po zemřelém manželovi či zemřelé manželce nárok na vdovský či vdovecký důchod, nemusíte mít před smrtí stejné bydliště. Podstatné je pouze to, že manželství trvalo k datu úmrtí manžela či manželky.

Manželství musí trvat určitou dobu

Zákon nestanovuje, jak dlouho musí manželství trvat, aby vám po úmrtí manžela či manželky vznikl nárok na vdovský či vdovecký důchod.

Rozhodující je pro zákon pouze to, že manželství trvalo v den úmrtí. I kdyby to byl jen jeden den.

Důchod náleží i družce a registrovanému partnerovi

Toto bohužel není pravda. Pokud vám zemře druh či družka, nemáte na vdovský ani vdovecký důchod nárok. Totéž se bohužel týká i partnerů v registrovaném partnerství. Roli bohužel nehraje ani případné dlouhodobé soužití ve společné domácnosti, ani společná výchova dětí.

Jednou přiznáno, navždy přiznáno

Vdovský a vdovecký důchod vám zpravidla náleží pouze po dobu jednoho roku od smrti vašeho manžela či manželky.

Po uplynutí jednoho roku sice v některých případech výplata pozůstalostního důchodu pokračuje, ale pouze ve specifických případech. A to v situaci, kdy:

 • se pozůstalý manžel či manželka stará o nezaopatřené dítě nebo pečuje o dítě,
 • se pozůstalý manžel či manželka stará o svého rodiče nebo rodiče zemřelého, kteří jsou závislí na jeho nebo její pomoci a jsou ve II., III. nebo IV. stupni závislosti,
 • je pozůstalý sám invalidní ve III. stupni invalidity,
 • pozůstalý dosáhl zákonem stanoveného věku.

V tomto případě byste pozůstalostní důchod pobírali do té doby, dokud splňujete nějakou z podmínek.

Důchod mi zůstane, i když znovu vstoupím do manželství

V případě, že se během pobírání pozůstalostního důchodu znovu vdáte nebo oženíte, nárok na pozůstalostní důchod vám zaniká. A to přesně dnem uzavření nového manželství.

Tuto skutečnost navíc musíte do 8 kalendářních dnů ohlásit na České správě sociálního zabezpečení. Jestliže tuto změnu neohlásíte, pak se jedná o neoprávněné čerpání dávky a budete ji muset vrátit.

V případě, že po uzavření sňatku znovu ovdovíte, může vám znovu vzniknout nárok na pozůstalostní důchod po druhém manželovi či manželce.

Pozůstalostní důchod bude ve výši důchodu zesnulé osoby

Někteří si spojují pozůstalostní důchody a jiné důchody, co se týče jejich výše. Neplatí ale, že vdovský a vdovecký důchod vám náleží ve stejné výši jako přiznaný důchod, jaký pobírala zesnulá osoba.

Stejně jako starobní důchod a invalidní důchod i vdovský a vdovecký důchod se skládá ze dvou částí, a to procentní a základní výměry. Výše procentní výměry pozůstalostního důchodu podle zákona činí 50 % procentní výměry důchodu, který pobírala (nebo by pobírala) zesnulá osoba k datu úmrtí. Základní výměra vdovského a vdoveckého důchodu je stejná jako u ostatních druhů důchodů.

Uveďme si situaci na příkladu. Jste žena a zemřel vám manžel. Vy stále pracujete a nepobíráte tedy žádný důchod. Váš manžel pobíral starobní důchod, než zemřel, a to ve výši 14 640 Kč měsíčně.

Z těchto 15 210 Kč pak procentní výměra činila 11 940 Kč a základní výměra činila 3270 Kč.

Jakožto vdově vám tedy bude náležet procentní výměra ve výši 5970 Kč (11 940 : 2) a základní výměra ve 100% výši, tedy 3270 Kč. Celkem pak váš vdovský důchod bude 9240 Kč.

Pokud mám starobní důchod, beru důchody dva

Jakožto pozůstalý manžel či manželka nebudete brát dva důchody. Pokud tedy berete starobní či invalidní důchod a ovdovíte, určení výše pozůstalostního důchodu probíhá jinak než v případě popsaném výše. 

V tomto případě totiž došlo k souběhu důchodů, což nikdy neznamená součet dvou důchodů. V takovém případě se postupuje následujícím způsobem. Porovná se výše procentní výměry důchodu, který už pobíráte, a již vyměřený pozůstalostní důchod, který činí 50 % procentní výměry důchodu zemřelého. Nižší z důchodů pak náleží z jedné poloviny, vyšší zůstává beze změny. Základní výměra náleží pouze jednou.

Opět si situaci demonstrujme na příkladu. Jste žena a pobíráte starobní důchod ve výši 11 010 Kč. Z těchto 11 010 Kč činí procentní výměra 7740 Kč a základní výměra 3270 Kč. Náhle ale ovdovíte. Váš zesnulý manžel pobíral starobní důchod ve výši 13 110 Kč. Z těchto 13 110 Kč činila procentní výměra 9840 Kč a základní výměra pak 3270 Kč.

Nárok na vdovský důchod máte, ale protože už pobíráte starobní důchod, dochází u vás k souběhu důchodů. Ze starobního důchodu vašeho zesnulého manžela se vezme pouze procentní výměra, tedy částka 9840 Kč, a vydělí se dvěma. Výsledná polovina, 4920 Kč, se nyní bude porovnávat.

Dále se porovnávají procentní výměry obou důchodů. Vaše procentní výměra starobního důchodu je 7740 Kč. Vypočtená poloviční procentní výměra po vašem zesnulém muži činí 4920 Kč. Z té vyšší procentní výměry vám tedy náleží 100 %, což je 7740 Kč. Z nižší procentní výměry vám náleží pouze 50 %, což je 2460 Kč. Základní výměra vám náleží pouze jedenkrát.

Celkově tak při souběhu starobního a vdovského důchodu budete pobírat 7740 Kč (100 % vaší procentní výměry) + 3270 Kč (100 % základní výměry) + 2460 Kč (vypočtená procentní výměra ze starobního důchodu vašeho zesnulého manžela). Celkem tedy 13 470 Kč z původních 11 010 Kč.

Jak mi důchod zanikne, mam navždy smůlu

Neplatí ani to, že pokud vám jednou nárok na pozůstalostní důchod zanikne, už nedojde k jeho obnově. Naopak. Pokud splníte některou ze zákonných podmínek do 2 let od zániku předchozího nároku na pozůstalostní důchod, máte na něj opět nárok. 

Tip do článku - účto fakturace duben

Ale pozor, k obnově výplaty však nedochází automaticky, ale vždy na základě žádosti podané na místně příslušné OSSZ, ke které doložíte doklady prokazující splnění podmínek.

Nerozumíte všem podmínkám? Nebojte se zeptat

Pokud je na vás problematika pozůstalostních důchodů složitá, nezoufejte. Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna vám poskytnout potřebné informace, a to buď na infolince, nebo na klientském centru, pokud se dostavíte osobně.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).