Hlavní navigace

Přispíváte chudým, nebo milionářům? Ne každá nadace má čisté úmysly

25. 5. 2011
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Přispíváte na charitu? To je ušlechtilé. Škoda, že část darovaných prostředků jde do kapsy těm, kteří to potřebují nejméně.

Oblast charity je velmi rozsáhlá. V tomto článku se chci soustředit na některé problematické formy tzv. fundraisingu. Snad každý, kdo ve své poštovní schránce našel dopis některé z nadací či nadačních fondů u nás působících, si asi položil otázku, co se s jeho penězi stane.

Oblast dobročinných nadací není v naší zemi příliš omezena. Vybírat prostředky od veřejnosti a posílat je na dobročinné účely může prakticky každé sdružení, jehož záměr je schválen na Ministerstvu vnitra. Značně nepřehledný a pouze informativní výpis probíhajících sbírek je k nahlédnutí na stránce Ministerstva vnitra.

Pokus tento seznam racionalizovat byl podniknut nedávno v projektu Big Clean. Výsledek najdete na webu http://verejnes­birky.dev.ato­micant.co.uk Kromě seznamu aktuálně probíhajících veřejných sbírek je zde zajímavá funkce Mapa, kde je možno najít organizátory sbírek podle místa jejich sídla. Nicméně o kvalitě jednotlivých nadace se zde nedozvíme prakticky nic. Čtěte také: Daňová reforma: za dary a dědictví zaplatíte víc

V sousedním Německu sleduje důvěryhodnost neziskových organizací nezávislá instituce Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen. Jejím posláním je sledovat, jak jednotlivé nadace plní své cíle a záměry, s nimiž se obrací na tamní veřejnost. U nás podobná instituce dosud chybí. Jedním z mála zdrojů informací je stránka Fora dárců, na které je možné členské nadace a nadační fondy. Rovněž do projektu Dárcovských SMS  mají přístup jen ověřené a seriozní spolky.

Nevyžádaná pošta a fundraising

V poslední době jsem získal celou řadu dopisů, které nadace posílaly do českých domácností. Jsou to dopisy z období charitě zvláště nakloněného, zhruba od listopadu loňského roku po letošní Velikonoce. Dopisy bych rozdělil do tří skupin: důvěryhodné, obtěžující a zcela nedůvěryhodné.

V první skupině najdeme dopisy nadací, které mají již zavedené jméno, oblast jejich působení je veřejnosti známa a jsou schopny poskytnout doklady o své činnosti formou výročních zpráv. Na jejich webových stránkách najdeme řadu důkazů o využití peněz získaných od dárců a o jejich aktivitách se také dočteme v médiích, případně je snadno najdeme na internetu. Čtěte také: Jak odečíst z daní poskytnuté dary?

Zařadil bych sem např.:

 • SOS Dětské vesničky (www.sos-vesnicky.cz)
 • Hnutí pro život ČR (www.prolife.cz)
 • Fond ohrožených dětí (www.fod.cz) – provozovatel zařízení Klokánek
 • Mamma Help (www.mammahelp.cz)
 • Unicef (www.unicef.cz)
 • Medecins Sans Frontiers /Lékaři bez hranic (www.lekari-bez-hranic.cz)

Mezi méně důvěryhodné nadace bych zařadil ty, které se formou dopisu na své dárce obrací nepřiměřeně často, tj. častěji než jednou za půl roku. Tuto obtěžující praktiku, která je podle mého názoru nejenom dotěrná, ale také značně nákladná, používají z odvětví těch seriózních např. tyto společnosti:

 • Zdravotní klaun (www.zdravotni-klaun.cz)
 • Nadace Charty 77 – Konto Bariery (www.kontobari­ery.cz)
 • Český červený kříž (www.cervenykriz­.eu)

Aktivity vzbuzující pochyby

V České republice vedle výše zmíněných nadací působí také nadace, jejichž hlavní sídlo je v zahraničí a mají zde jen pobočku, většinou s jedním pracovníkem, obsluhujícím jednoduchou webovou stránku a databázi českých dárců. Naší veřejnosti o jejich činnosti není prakticky nic známo, česká média o ní neinformují a jen obtížně se dohledává z nezávislých zdrojů. Čtěte také: Dobročinnost může kromě dobrého pocitu i snížit daň

Tyto nadace patří, asi nikoliv náhodou, v oslovování dárců dopisy mezi ty agresivnější – obálky jejich dopisů jsou plné drastických fotek hladovějících dětí, po otevření se z nich sypou „dárečky“ v podobě kýčovitých pohlednic, plastikových křížků, tužek, magnetek, samolepek apod. V dopisech jsem našel dokonce laciný růženec nebo šátek z umělého hedvábí.

Nabídnete-li jim svoji finanční pomoc jednou, vděku se příliš nedočkáte, nastane něco jiného: bombardování vaší poštovní schránky podobnými dopisy, které přijdou třeba dvakrát do měsíce. Navíc se zdá, že si tito „dobrodinci lidstva“ informaci o vás nenechají pro sebe a postupně se na vás obrátí hned několik dalších podobných nadací.

V této souvislosti upozorňují především na tyto spolky:

 • Gandhi – Nadační fond pro hladovějící (www.gandhi-cz.org)
 • Nadační fond dětí Matky Terezy (www.nfdmt-cz.org)
 • Nadace mezinárodní lékařské pomoci (www.nmlp-cz.org)
 • Nadace světového fondu dětí (www.nsfd-cz.org)

Tyto nadace tvoří jakousi „rodinu“ – domnívám se tak zejména z velmi obdobné stavby jejich webových stránek a také z obsahu jejich dopisů, které jsou koncipovány podle jednotného vzoru.

Dalším společným rysem je tendence k nápodobě jiných, známějších organizací. Například Nadace světového fondu dětí se prezentuje logem velmi podobným logu organizace Unicef. Na webu Unicef lze dokonce najít upozornění na možnost této záměny a informaci o tom, že se pracovníci Unicefu v žádné rozvojové zemi s činností tohoto fondu nesetkali. V Německu má tato nadace zakázáno vykonávat veřejné sbírky. Nadace mezinárodní lékařské pomoci má prezentaci a inzerovanou náplň činnosti podobnou jako známá humanitární organizace Lékaři bez hranic. Čtěte také: Povodně jako byznys nebo příležitost pro dobročinnost?

Ohledně Nadačního fondu dětí Matky Terezy, který využívá podobnosti názvu s oficiálním řeholním hnutím Sestry Matky Terezy, je na internetu k dispozici vyjádření pracovníků pražského Arcibiskupství k Nadačnímu fondu dětí Matky Terezy: Zakladateli fondu jsou Nathan Barnes a Crystal Chen, oba bytem v Kalifornii (U.S.A.), revizorem fondu je Bruce Barnes, bytem na stejné adrese jako Nathan Barnes. Nathan Barnes je též předsedou správní rady (podle výpisu z nadačního rejstříku), dalšími členy správní rady jsou Tzong Ting Wu, bytem rovněž v Kalifornii, a již uvedený Crystal Chen. Ani jedna z uvedených osob není sestrám Matky Terezy známa.

Gandhi – Nadační fond pro hladovějící se na své webové stránce odvolává na osobnost Aruna Gandhiho, který skutečně je vnukem slavného Mahatma Gandhiho a v USA založil institut po něm pojmenovaný. Menší potíží je pouze to, že Arun Gandhi se letos dožívá 77 let a jeho různé aktivity jsou natolik složité, že českým dárcům lze s dobrým vědomím doporučit spolupráci raději s prověřenými domácími organizacemi. Už jenom proto, že zatímco u kvalitních českých nadací najdeme na webu aktuální Výroční zprávy s přehledem vybraných částek, na webu Gandhi – Nadačního fondu pro hladovějící nic takového není.

Společným rysem těchto nadací je skutečnost, že jejich zásilky rozesílá stejná firma – fundraising s.r.o. Tato firma zřejmě poskytuje nadacím celou řadu dalších, pro veřejnost skrytých, služeb. Stará se o zásilky také Konta Bariéry nebo Červeného kříže.

Menší české nadace si raději také prověřte

Vedle zmíněných „megabombardérů“ může občas do vaší poštovní schránky zavítat ojedinělý dopis jiného neziskového spolku. Ať už jejich záměr vyhlíží jakkoli důvěryhodně, je dobré si také jejich záměry prověřit. Příkladem nepříliš seriózního postupu může být loňská aktivita novoborského nadačního fondu Nová naděje.

Ten oslovil dopisem řadu lidi s informací o sbírce na chodítko pro Terezku, žijící u jedné konkrétní rodiny v pěstounské péči. Jak se uvádí na blogu této pěstounské rodiny, jejich spolupráce s Nadačním fondem Nová naděje byla od počátku problematická. Jednak formou dopisů poskytli osobní údaje pěstounské rodiny, jednak byl pro sbírku použit netransparentní dárcovský účet. Dárci, kteří na chodítka přispěli, dostali děkovný dopis obsahující další složenku se žádostí o pomoc na stejný účel. Ačkoliv tato sbírka již byla ukončena a rodina slíbenou částku, tj. 20 000 Kč, od Nadačního fondu Nová naděje skutečně dostala, dodnes jim není známo, kolik peněz celkem tento nadační fond ve sbírce vybral a na co je použil. Na webové stránce www.nfnn.cz lze zaznamenat zajímavé složení správní rady tohoto Nadačního fondu, který je zřejmě rodinným podnikem. Dopisy od Nadačního fondu Nová naděje byl rovněž rozesílány pražskou firmou fundraising.s.r.o.

Záměry nadací je dobré prověřit

Smyslem těchto řádků není odradit dárce od dobročinnosti. Chceme jen upozornit na praktiky, které vzbuzují podezření. Co se dobročinnosti týče, je škoda každé koruny, která mohla pomoci a místo toho se ztratila v administrativních nákladech vydaných na činnost pochybných kanceláří nebo přišla vůbec nazmar.

Jak přistupovat k nadacím?

 • Najít jednu nebo několik málo seriózních nadací, jejíž činnost je transparentní a všeobecně známá.
 • Částky, které jim posíláte, si evidujte a mějte o nich přehled.
 • Seriózní nadace na konci roku posílají jednotlivým dárcům potvrzení o poskytnutých darech pro daňové účely – pokud vám nadace takové potvrzení nepošle, vyžádejte si jej.
 • Seriózní nadace mají na svém webu podrobnou výroční zprávu s vyčíslením přijatých a vydaných částek.
 • Nadace, které vás oslovily, ale vy o jejich činnost nemáte zájem, raději co nejdříve aktivně odmítněte, požádat je o vymazání svého jména z databáze na základě zákona o ochraně osobních údajů.

Psychologické triky

Dojemné příběhy

Už obálka dopisu obsahuje fotku hladových dětí, postiženého dítěte, dětí v utečeneckém táboře apod. Další takové fotografie obsahuje samotný dopis s žádostí od příspěvek. Smyslem je citové vydírání dárce.

Imitace známého loga, názvu, použití jména slavné osobnosti apod. Často jde jen o další trik sloužící k upoutání pozornosti potenciálního dár­ce.

Dárky v podobě bezcenných tretek. Slouží k navázání kontaktu s klientem, s cílem zavázat si ho a pomocí dárků ho přimět, aby posílal nadaci své dary opakovaně.

Autor článku

Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 2002-2004 působil v redakci Brno Business. 2004-2005 byl šéfredaktorem finančního serveru FinExpert.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).