Hlavní navigace

Dobročinnost může kromě dobrého pocitu i snížit daň

28. 12. 2009
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Jakými způsoby je dnes možné darovat prostředky na dobročinné účely a které dary si následně můžete odečíst z daní?

Zbyly vám po Vánocích peníze a chtěly byste s nimi naložit vznosněji než je utratit za jídlo? Jednou z možností, která se vám nabízí je také dobročinnost. Kam můžete peníze poslat, jakými způsoby je dnes možné darovat a co si pak můžete odečíst z daní?

Možnosti jsou nepřeberné, ale pozor na důvěřivost

Možností, jak darovat prostředky na dobročinné účely se dnes nabízí mnoho. Pro někoho je dokonce již únavné odhánět chtivé brigádníky s kasičkami na ulici, ale i oni pracují pro dobrou věc. Darovat peníze zkrátka můžete na každém rohu, ale dopátrat se s jistotou, kam peníze putují, už nemusí být tak snadné. Nejjistější cestou je proto zvolit osvědčenou a známou organizaci s průhledným provozem. I těch už je dnes poměrně dost, proto uvádíme pár příkladů za všechny.

Člověk v tísni

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vznikla s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Pravidelní dárci mají možnost přispívat prostřednictvím dvou hlavních nástrojů – Klubu přátel Člověka v tísni, který generuje prostředky pro celou organizaci, a dlouhodobé sbírky Skutečná pomoc, jejíž výtěžek slouží na financování rozvojových projektů v chudých částech světa, sdělil serveru Měšec.cz Karel Vrána z obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni.

Cest, jak darovat finanční prostředky, je několik. Nejtradičnějším způsobem je zaslání finančního obnosu na poštovní poukázkou nebo příkazem k úhradě přímo z účtu. Na konkrétní projekty organizace Člověk v tísni je také možné zasílat peníze prostřednictvím dárcovských sms. Dárce nemusí přispívat jen finančně, ale například koupí některého z našich produktů, ať už jde o tradiční výrobky z Namibie či darovací certifikáty v novém e-shopu, informoval server Měšec.cz Vrána s tím, že v tomto případě je možné platit dobírkou, bankovním převodem či platební kartou. Rozšíření možnosti online plateb chystá organizace na příští rok také na webu, dodal.

Sdružení SOS dětské vesničky

Cílem sdružení je poskytovat dětem bez vlastní rodiny možnost umístění v adoptivní nebo individuální pěstounské péči a připravit je následně na samostatný život. Kromě toho, že jednou z možností pomoci je stát se přímo pěstounem, je možné prostředky zasílat bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Dárci, kteří platí složenkou, dostávají spolu s časopisem předvyplněnou složenku. Dále všichni dárci dostávají zvláštní zásilku s žádostí o podporu Sdružení před vánoci, řekl serveru Měšec.cz Jan Folda ze sdružení SOS dětské vesničky. Další možností jak poskytnout prostředky je zaslat DMS nebo zakoupit svým blízkým dárek v e-shopu.

Kromě toho jsme na podzim tohoto roku spustili aplikaci s názvem Zahradník na sociální síti Facebook. Podstatou této aplikace je opět podpora formou dárcovské SMS (DMS). Dárci si v tomto případě vybírají konkrétní dárky pro děti nebo aktivity SOS dětských vesniček, na které prostřednictvím DMS přispívají. Po odeslání obdrží na svůj mobilní telefon kód, který zadají do aplikaci a virtuálně tak „zalijí“ květináč, ve kterém postupně vyrůstá zvolený dárek, doplnil Folda.  

Čmelák – Společnost přátel přírody

Čmelák je nezisková ekologická organizace, která vznikla za účelem ochrany přírody spojené s ekologickou výchovou. Kromě možnosti zasílání prostředků bankovním převodem zasíláme individuálním dárcům jednou ročně i poštovní složenku. Dokončujeme také zprovoznění systému pay-sec, upozornil server Měšec.cz Jan Korytář z neziskové organizace Čmelák s tím, že v budoucnu bude organizace možná využívat i formu DMS. Vzhledem k tomu, že tyto dary jsou anonymní a neumožňují nám s dárci dále pracovat, není to pro nás priorita, dodal Korytář. Obyvatelé Liberce a okolí navíc mohou členský příspěvek skládat také přímo v sídle organizace.

Dárcovská SMS

Dárcovská SMS (DMS) umožňuje nasměrovat prostředky přímo vybrané neziskové organizaci zasláním sms zprávy na vybrané číslo. Mezi nejznámější projekty, které je možné takto podpořit patří například Pomozte dětem!, Sbírka pro Světlušku, Dobročinná akademie Centra Paraple, nedávný koncert pro Linku bezpečí nebo Večer Konta Bariéry, informovala server Měšec.cz Klára Šplíchalováobčanského sdružení Fórum dárců.

Pokud nechcete DMS zároveň podporovat i mobilní operátory, existují i další cesty, jak podpořit vybrané organizace spolupracující s projektem. V oblasti individuálního dárcovství nově nabízíme další možnost jak přispět českým veřejně prospěšným projektům, a to prostřednictvím nového projektu s názvem darujspravne.cz. Tam si každý může vybrat neziskovou organizaci, která mu podle oblasti podpory vyhovuje a může jí přispět různými způsoby. Kromě DMS, je to možné přímým přispěním na účet nebo prostřednictvím pay-sec, sdělila serveru Šplíchalová a dodala:  Do budoucna plánujeme i další možnosti – jak technologického, tak filantropického charakteru.

Obecně prospěšná společnost Rozmarýna

Rozmarýna se snaží vést k samostatnosti mladé lidi bez rodinného zázemí, kteří jsou po dosažení plnoletosti nuceni opustit dětský domov. Forma pomoci se u této organizace neomezuje pouze na finanční. Kromě možnosti zaslat prostředky bankovním převodem existuje i varianta materiální pomoci. Pro organizace je možné tisknout letáky a informační materiály, zprostředkovat PR, daňové nebo finanční služby nebo se stát rovnou dobrovolníkem. Podpora je možná i návštěvou Café Rozmar, které organizace vybudovala za účelem poskytnutí praxe a zaměstnávání mladých lidí po odchodu z dětského domova nebo jiného ústavního zařízení.

Darovat peníze lze:

  • bankovním převodem,
  • poštovní poukázkou,
  • online platební kartou
  • DMS,
  • prostřednictvím platebního portálu PaySec,
  • koupí předmětu v e-shopu.

Za srdce chytají nejvíce Vánoce

Organizace, které přenos prostředků zprostředkovávají od dárce ke konečnému subjektu se shodují, že kolem Vánoc lidé darují nejvíce. Intenzita příspěvků roste v období Vánoc a během kampaní, které v průběhu roku organizace pro veřejnost připravuje. Obrovskou solidaritu projevuje česká veřejnost v případech přírodních katastrof a humanitárních krizí při nárazovém vyhlašování SOS veřejných sbírek, uvedl Vrána.

Nejvyšší množství finančních prostředků lidé darují jednoznačně v období Vánoc mezi říjnem  a prosincem, potvrzuje Folda ze Sdružení SOS dětské vesničky. Zároveň ale také dodává, že v posledním roce lze, pravděpodobně v důsledku finanční krize, sledovat klesající ochotu individuálních dárců věnovat větší finanční dary. Klesá průměrná výše daru, dodává Folda.

Naproti tomu DMS, které můžete posílat z pohodlí vašeho domova, mají víceméně stabilní vývoj a jejich největší nárůsty jsou zaznamenávány v případě náhlých událostí. Obecně můžeme říci, že význam DMS se nejvíce potvrzuje v případě humanitárních katastrof, jako byly například povodně, tsunami v Asii nebo větrná kalamita v Tatrách, uvedla Klára Šplíchalová z občanského sdružení Fórum dárců.

Mezi poslední trendy patří i online dary prostřednictvím platebních karet. Nejčastěji nám dárci věnují peníze bankovním převodem nebo hotově, ale vnímáme, že současná doba přeje internetu. Když někdo brouzdá internetem, líbí se mu nějaký z našich projektů a rozhodne se na něj přispět darem, ne každého baví vyplnit příkaz k úhradě a odeslat ho přes internetové bankovnictví. Zato platební karta je hned při ruce a je velmi flexibilní. A mají ji i cizinci, ukazuje výhody darů pomoci karet P. Josef PtáčekArcibiskupství pražského. Na webových stránkách arcibiskupství  lze platební kartou věnovat jakoukoli finanční částku na projekt, který je vám nejvíce sympatický. Pokud uvedete kontaktní údaje, dostanete i potvrzení o daru.

Odečíst z daní lze i dary poskytnuté na rozhlasové vysílání. Nejznámějším rádiem, které u nás vysílá bez reklam je Radio Proglas. Je financováno výhradně z darů a jejich letošní novinkou kromě podpory online plateb platebními kartami je i možnost využít platební portál PaySec nebo platební tlačítko ČSOB. Jenže pokud Radiu Proglas darujete finanční dar platební kartou, přijde vám potvrzení na čistou částku po odečtení marže banky. Protože vaše banka si z platby strhne poplatek ve výši 2,8 % a dar nám přijde o tuto částku již pokrácen, můžeme vám poslat potvrzení o daru jen na částku, která nám byla připsána na účet, uvádí na webových stránkách Radia Proglas jeho ředitel P. Martin Holík. Jenže toto tvrzení je velmi nepřesné, zcela ojedinělé a pro dárce nespravedlivé. Poplatek strhává banka, se kterou má Radio Proglas dohodu. Tento poplatek si rádio dává do nákladů a není rozhodně obvyklé, že o výši poplatku se snižuje dárci potvrzení o daru. Naopak, celosvětově je na internetu běžné, že při online platbě daru dostane dárce potvrzení na skutečnou výši daru a případný provizní poplatek je již obchodním vztahem mezi obdarovaným a zprostředkovatelem platby. To je to samé, jako by si příjemce daru od daru odečetl poplatek za příchozí platbu z banky nebo třeba poštovné, kritizuje nestandardní chování Radia Proglas Dalibor Z. Chvátal, šéfredaktor serveru Měšec.cz.

Anketa

Jste o Vánocích více nakloněni milodarům?

Poskytnutí daru je daňově výhodné

Poskytnutý dar na veřejně prospěšné účely je možné, při splnění určitých parametrů, odečíst podle zákona o dani z příjmu ze základu daně. Fyzické osoby mají nárok snižovat svůj základ daně, pokud celková hodnota darů činí alespoň 2 % ze základu daně nebo dosáhla minimální částky 1000 Kč. Maximálně je ale možné odečítat 10 % daňového základu.

U právnických osob je možné odečíst hodnotu darů, které v úhrnu přesáhly hodnotu 2000 Kč. Odečet ale musí být v maximální hodnotě 5 % z již sníženého základu daně. V případě právnických osob jsou z této možnosti vyloučeni všechny subjekty, které nejsou založeny či zřízeny za účelem podnikání.

Za těmito účely je možné příslušnou organizaci požádat o vystavení potvrzení o daru.  Pro firmy je tímto dokladem darovací smlouva, kterou získají automaticky před poskytnutím daru. Individuální dárce o této možnosti informujeme písemně či e-mailem a potvrzení posíláme na vyžádání, upozornil server Měšec.cz Jan Korytář z neziskové organizace Čmelák. Potvrzení o poskytnutém daru v souladu s platnými zákony nabízí organizace dárcům na vyžádání. Postup je velmi jednoduchý: stačí vyplnit formulář na webu, uvedl Karel Vrána z organizace Člověk v tísni. Stejně tak je možné žádat o potvrzení i v případě sdružení SOS dětské vesničky.

Potvrzení o daru je možné požadovat i v případě dárcovských sms. Vzhledem k tomu, že dárcovství prostřednictvím DMS znamená přispívání po malých třicetikorunových částkách, nesetkáváme se se zájmem o potvrzení o daru příliš často. Samozřejmě je ale možné jej vystavit. Údaje o počtu zaslaných DMS každý najde ve svém výpisu služeb u jednotlivého operátora. Pokud tato částka dosahuje tedy výše 1000 korun u jednotlivce nebo 2000 korun u firmy, může se obrátit na naše sdružení Fórum dárců a my mu potřebné potvrzení můžeme vystavit, potvrdila serveru Měšec.cz i Klára Šplíchalová.

Pokud jste tedy jedním z dárců, kteří už poslali nebo se do konce roku chystáte poslat prostředky na dobročinné účely, nezapomeňte si zkontrolovat, jestli si o dar nemůžete snížit daň z příjmů.

Anketa

Jak nejčastěji darujete peníze na dobročinnost?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).