Hlavní navigace

Daňová reforma: za dary a dědictví zaplatíte víc

24. 3. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Od roku 2013 se sjednotí sazba a zvýší limit pro osvobození od daně. Pomůže vám to, pokud daníte maximálně 50 tisíc korun, jinak si připlatíte takřka dvojnásobek.

V minulém týdnu jsme vám představili dopad plánované reformy přímých daní na daň z příjmů a tedy na váš příjem. Zjistili jsme, že většina zaměstnanců, pokud projdou návrhy ministerstva financí, vydělá měsíčně navíc desítky maximálně několik málo stokorun. Více zaplatí ti, jejichž hrubý příjem přesahuje hranici 50 tisíc korun. U OSVČ naopak dochází s růstem příjmů k poklesu odvodů (i přes růst sazby z 15 na 19 %), čímž částečně vzrůstá atraktivita švarc systému. Více: Daňová reforma v roce 2012: zdražení i úspory pro běžné lidi (výpočty)

Jak ale označení reformy naznačuje, nechystá ministerstvo změnit pouze pravidla u daně z příjmů. Od roku 2013 se mají výrazně proměnit také parametry daně darovací a dědické (změny naopak nebyly oznámeny u daně z převodu nemovitosti). Ministerstvo financí nejprve plánuje pro rok 2013 sjednotit sazbu daně darovací na 20 % (nyní platí podle ceny daru progresivní pásma 7 až 40 %; daň dědická je a bude vždy poloviční), aby v druhé fázi daňové reformy (navázané na chystaný nový občanský zákoník) tyto daně zrušilo a začlenilo pod daň z příjmů.

Pozitivní změnou je, že se má zvýšit limit pro osvobození daně z movitého majetku z dnešních 20 tisíc na 50 tisíc. Zůstat má také osvobození I. a II. skupiny určených příslušným zákonem. Patří sem nejbližší rodinní příslušníci i někteří vzdálenější (podrobněji v rámečku na konci textu).

Dnešní stav

Pokud dědictví nebo dar přijmete (dědictví můžete nezvratně odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy vás k tomu vyzve soud), pak v případě, že nejste od daně osvobozeni (nebo v případě, že není od daně osvobozen předmět daru nebo dědictví; osvobození od darovací daně, osvobození od dědické daně), musíte podat daňové přiznání do 30 dnů ode dne, kdy došlo k bezúplatnému nabytí majetku. V případě nemovitostí se tato lhůta počítá ode dne, kdy vám byla doručena smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti.

V případě, že přijmete dědictví, přecházejí na vás i případné dluhy, které vznikly před úmrtím osoby, po které dědíte. Nemusíte se však obávat, že by vás případné dědictví zruinovalo. Za zděděné dluhy totiž odpovídáte jen do výše zděděného majetku.

Základem daně dědické je cena majetku, kterou určuje dědické řízení. Od základu daně přitom můžete odečítat nejen dluhy spojené s dědictvím, ale také například náklady na notáře nebo výdaje spojené s pohřbem osoby, po které dědíte. Přesněji základ daně specifikuje paragraf 4 příslušného zákona. Také u daně darovací je základem daně cena majetku, kterou si můžete snížit například o dluhy, které se k němu váží. Základ daně darovací určuje paragraf 7 příslušného zákona.

Aby bylo poplatníkům ztíženo rozdělování darů do menších částí (a tím odvádění nižší nebo nulové daně), platí navíc pravidlo, že cena movitého majetku darovaného jednomu nabyvateli od jednoho dárce v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních roků se sčítá. Tento součet je potom základem daně. Pokud již občan za předchozí rok daň zaplatil, započítá se tato zaplacená daň na daň vyměřenou při opakovaném nabytí majetku.

Jak již bylo řečeno v úvodu, sazba daně darovací i dědická je nyní nastavena v několika pásmech, kde se s hodnotou majetku sazba zvyšuje ze 7 až na 40 %. Výsledná částka (daň) je u daně dědická ještě násobena koeficientem 0,5, což v praxi znamená, že daň dědická je oproti dani darovací poloviční. Osvobozený od daně je přitom movitý majetek do výše ceny 20 000 korun. V případě movitého majetku také platí, že od základu daně se odečítá právě oněch 20 000 korun. V tomto případě se tedy daň platí až z ceny movitého majetku, která přesahuje 20 000 korun. U nemovitého majetku toto osvobození neplatí, dani tak podléhá celá cena.

Sazby daně dědické a darovací
Výše daru/dědictví Výše daně v závislosti na příbuzenské skupině
od do I. skupina II. skupina III. skupina
0 Kč 1 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 7 %
1 mil. Kč 2 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 70 000 + 9 %
2 mil. Kč 5 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 160 000 + 12%
5 mil. Kč 7 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 520 000 + 15 %
7 mil. Kč 10 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 820 000 + 18 %
10 mil. Kč 20 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 1 360 000 + 21 %
20 mil. Kč 30 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 3 460 000 + 25 %
30 mil. Kč 40 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 5 960 000 + 30 %
40 mil. Kč 50 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 8 960 000 + 35 %
50 mil. Kč a více 0 Kč 0 Kč 12 460 000 + 40 %

Poznámka: Procento se počítá z částky přesahující spodní mez příslušného intervalu. Například při nemovitém daru 11 milionů Kč zaplatí obdarovaný, který spadá do třetí skupiny, 1 360 000 Kč + 21 % z 1 milionu Kč (210 000 Kč), tedy 1 570 000 Kč.

Při výpočtu daně dědické se částka vypočtená z tabulky vynásobí koeficientem 0,5. Je tedy oproti dani darovací poloviční.

Drahý majetek, dražší daň

Daňová reforma připravená ministerstvem financí plánuje od roku 2013 zavedení jednotné sazby daně (u daně darovací 20 %, u daně dědické 10 %) a zvýšení limitu pro osvobození od daně u movitého majetku na 50 000 korun. V praxi to bude znamenat, že právě u movitého majetku do této výše ušetříte (nyní je daň při 50 tisících 2100 korun), pokud ale bude cena daru nebo dědictví vyšší, pak si na dani připlatíte takřka dvojnásobně (to nebude platit pouze v extrémních případech, kdy se cena vyšplhá nad 50 milionů; spočítal to již dříve server Aktuálně.cz).

V následující tabulce si ukážeme dopad plánované změny od roku 2013 na výši daně darovací právě u movitého majetku. Z ní lehce odvodíte také daň dědickou před a po reformě, stačí dělit dvěma (sazba je poloviční). U nemovitého majetku k údajům v tabulce přičtěte ještě daň z osvobozené části u movitého majetku.

Výše daně darovací u movitého majetku před a po reformě
Cena daru Výše darovací daně nyní Výše darovací daně 2013
20 000 Kč 0 Kč 0 Kč
35 000 Kč 1 050 Kč 0 Kč
50 000 Kč 2 100 Kč 0 Kč
100 000 Kč 5 600 Kč 10 000 Kč
250 000 Kč 16 100 Kč 40 000 Kč
500 000 Kč 33 600 Kč 90 000 Kč
750 000 Kč 51 100 Kč 140 000 Kč
1 000 000 Kč 68 600 Kč 190 000 Kč
2 500 000 Kč 218 600 Kč 490 000 Kč
5 000 000 Kč 517 600 Kč 990 000 Kč

Vyčíslit výši daně dědické a darovací po dotažení reformy a začlenění těchto daní pod daň z příjmů zatím přesně nelze. Můžeme se totiž zatím pouze dohadovat, jestli u dědictví bude nastaven koeficient půlící tuto daň oproti dani z daru. Stejně tak zatím nevíme, jestli zůstane zachována hranice pro osvobození od daně z movitého majetku.

Kdo je osvobozen od placení daně darovací a dědické?

Jsou to osoby rozdělené podle zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí do I. a II. skupiny. Ty zákon určuje v paragrafu 11 takto:

Do I. skupiny patří

– příbuzní v řadě přímé a manželé.

Do II. skupiny patří

a) příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety,

b) manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).