Hlavní navigace

Jak odečíst z daní poskytnuté dary?

Sdílet

Gabriela Hájková 26. 8. 2010

V případě, že jste poskytli dar, můžete jeho hodnotu uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně z příjmu. Od základu daně lze odečíst dary poskytnuté:

  • obcím,
  • krajům,
  • organizačním složkám státu,
  • právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona.

Účely, na které lze darované prostředky odečíst, jsou taxativně vymezeny v zákoně a zahrnují právě humanitární a charitativní účely. Celková hodnota darů za zdaňovací období musí:

  • podle § 15 odst. 1 zákona u poplatníků, kteří jsou fyzickými osobami, přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1 000 Kč. Maximálně lze odečíst 10 % ze základu daně.
  • podle § 20 odst. 8 zákona u poplatníků, kteří jsou právnickými osobami, činit alespoň 2 000 Kč. U darovaného majetku je hodnotou daru maximálně zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zákona o účetnictví u ostatního majetku. Celkem je možné odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34 zákona. Odpočet však nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Dary musí poplatník prokázat dokladem, který obsahuje informace o tom, kdo je příjemcem daru, jaká je jeho hodnota, účel, předmět na který byl dar poskytnut i datum darování. I bez potvrzení konečného příjemce mohou finanční úřady uznat poskytnutí peněžního daru, pokud poplatník doloží (např. příkazem k úhradě a výpisem z bankovního účtu, podacím potvrzením poštovní poukázky, příjmovým dokladem apod.), že finanční prostředky byly poukázány na povodňový bankovní účet, zřízený k účelu veřejné sbírky, která je zaevidována v centrální evidenci veřejných sbírek vedené Ministerstvem vnitra, uvedlo Ministerstvo financí ČR s tím, že podobný postup je možné uplatnit také u zaměstnavatele při ročním zúčtování záloh t.j. nevyžadovat podle § 38l odst. 1 písm. a) zákona předepsaný doklad – potvrzení příjemce daru nebo jeho zákonného zástupce anebo pořadatele veřejné sbírky o výši a účelu daru.

Toto potvrzení může být nahrazeno např. příkazem k úhradě a výpisem z bankovního účtu, podacím potvrzením poštovní poukázky, příjmovým dokladem, apod. Z předložených dokladů musí být vždy patrno, že finanční prostředky byly poukázány na povodňové bankovní účty zřízené v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., sdělilo k postupu ministerstvo.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).