Hlavní navigace

Předmanželská smlouva není zadarmo

25. 2. 2004
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Ve světě často vídáme případy rozvodů, které se nám zdají kuriózní. Manželé mají uzavřenu předmanželskou smlouvu na téma: „Pokud mě podvedeš, dostanu 1 000 000 $.“ Obsahuje naše legislativa zákon, který umožňuje uzavřít podobnou smlouvu? A kolik její uzavření stojí?

Pokud budeme hledat v občanském zákoníku, termín předmanželská smlouva tam nenalezneme. Ale co není zakázáno, je dovoleno (tzv. kogentní ustavení zákona). To znamená, že můžeme uzavřít smlouvu, kterou nazveme předmanželskou smlouvou. Ale pokud naše smlouva bude měnit rozsah společného jmění manželů (SJM), musíme se řídit dalšími právními normami (§ 143 a § 143a Občanského zákoníku) a mimo jiné uzavřít tuto smlouvu za přítomnosti notáře.

Společné jmění manželů (§ 143 Občanského zákoníku) tvoří majetek nabytý některým z manželů za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem. Dále do společného jmění patří závazky, které jednomu z manželů nebo oběma z manželů společně vznikly za trvání manželství.

Manželé tedy mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů (definuje § 143a Občanského zákoníku). Jestliže předmětem smlouvy je nemovitost, která již náleží do společného jmění nebo do výlučného majetku jednoho z nich, nabývá smlouva účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.

Manželé se mohou vůči jiné osobě na smlouvu odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám. Chtěla bych upozornit na případ, kdy věřitel požaduje vrácení závazků po jednom z manželů. Pokud věřitel jednoho z manželů neví o předmanželské smlouvě, má právo jednat, jako by neexistovala. Ale v případě, že obsah předmanželské smlouvy je věřiteli znám, platí pro něj pravidla stanovená ve smlouvě.

Pro případ rozvodu je možné v předmanželské smlouvě dohodnout určitá pravidla, za kterých bude společné jmění vypořádáváno. Pokud by při rozvodu nemohlo dojít k dohodě manželů, sloužila by předmanželská smlouva pouze jako důkaz v případném řízení o vypořádání společného jmění.

Cena uzavření předmanželské smlouvy u notáře
Hodnota majetku *) Poplatek Z částky přesahující
prvních 100 000 Kč 0 Kč + 2 % 0 Kč
do 500 000 Kč 2 000 Kč + 1,20 % 100 000 Kč
do 1 000 000 Kč 6 800 Kč + 0,60 % 500 000 Kč
do 3 000 000 Kč 9 800 Kč + 0,30 % 1 000 000 Kč

*) Hodnota majetku, kterého se předmanželská smlouva týká. V případě, že nelze vyčíslit, stojí uzavření smlouvy 5 000 Kč.

Předmanželskou smlouvou nelze vyloučit práva a povinnosti manželů vyplývající ze vzájemné vyživovací povinnosti stanovené zákonem o rodině, nelze stanovit žádné převádění majetku v případě smrti jednoho z manželů ani měnit práva k nájmu bytu apod.

Společné jmění manželů vzniká dnem uzavření manželství. Je vůbec možné předvídat, jaký bude majetek manželů v době rozvodu? Když se rozhodnete uzavřít smlouvu s určitými pravidly při vypořádávání společného jmění, měli byste si uvědomit, že příprava předmanželské smlouvy je těžkou matematikou, která není zadarmo. Poplatky u notáře se vypočítávají z hodnoty právního úkonu. Stanovují se procentem z odhadní ceny majetku, který je vymezen ve smlouvě.

Účto_tip_změny21

A smlouvu typu: Pokud mi budeš nevěrný, zaplatíš mi 100 tis. Kč. lze uzavřít. Ale podepsali byste ji – dva dny před svatbou s vaším vyvoleným partnerem? Druhá věc je vymahatelnost takového ujednání.

Naopak, kdyby smlouva obsahovala ujednání, že manželé si mohou být 2× do roka nevěrní, byla by tato smlouva absolutně neplatná, jelikož zákon o rodině toto neumožňuje.

Anketa

Uzavřel/a jste předmanželskou smlouvu?

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).