Hlavní navigace

Na co má nárok vaše dítě

3. 9. 2003
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Školní rok právě začal. Neustále se zvyšující výdaje na vzdělávání vašeho dítěte může zmírnit některá z dávek státní sociální podpory. Jaké to jsou, kdy je na ně máte nárok a co je třeba udělat, aby jste je včas získali?

Začátek školního roku provětrá mnohým rodičům domácí rozpočet. Učebnice, sešity, stravné, ale i doprava potomka do školy a řada jiných výdajů tvoří pro rodinu poměrně velkou zátěž. Vítanou finanční injekcí může být i výpomoc ze strany státu, případně obce, kde trvale žijete. Podívejme se, jakou pomoc je možné z této strany očekávat.

Dávky státní sociální podpory

Důležité je předem vědět, že na dávky sociální podpory nevzniká nárok automaticky, ale je nutné o ně žádat na předtištěných formulářích České správy sociálního zabezpečení.

Oprava 17:30

Žádost se podává na formulářích Ministerstva práce a sociálních věcí, nově i v elektronic­ké podobě

Pro přiznání dávek musí doložit oba rodiče příjmy od zaměstnavatele, ze samostatné výdělečné činnosti, z pronájmu nemovitostí, ale třeba také dávek nemocenského pojištění, hmotného zabezpečení z Úřadu práce, dávek státní sociální podpory atd.

Všechny dávky zde uvedené jsou odvislé od výše životního minima, které si lze spočítat podle následující tabulky.

Životní minimum(platí od 1. 10. 2001)
Částka určena na zajištění výživy a základních osobních potřeb Částka určená na zajištění nezbytných potřeb na provoz domácnosti
pro dítě do 6 let 1 690 Kč pro jednotlivce 1 780 Kč
od 6 do 10 let 1 890 Kč pro dvoučlennou rodinu 2 320 Kč
od 10 do 15 let 2 230 Kč pro tří nebo čtyřčlennou r. 2 880 Kč
od 15 do 26 let 2 450 Kč pětičlenná rodina 3 230 Kč
pro ostatní občany 2 320 Kč vícečlenná rodina 3 230 Kč

Příklad:

Čtyřčlenné rodina Nováků se dvěmi dětmi ve věku 9 a 17 let životní minimum vypočte následujícím způsobem:

Částka určená na zajištění výživy:
2 320 Kč (matka) + 2 320 Kč (otec) + 1 890 Kč (syn 9 let) + 2 450 Kč ( dcera 17 let) = celkem má rodina na zajištění výživy 8 980 Kč
Částka na provoz domácnosti:
čtyřčlenná rodina má nárok na 2 880 Kč

Celkové životní minimum rodiny činí 11 860 Kč.

Spočítejte si životní minimum vaší rodiny

<calculator id=„11“></cal­culator>

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní dávkou státní sociální podpory, která má pokrýt zvýšená náklady spojené s výchovou dětí. Dávka musí být ze zákona využita ve prospěch dítěte – ale kdo dokáže, když není?

Kdo má nárok

Konečná výše přídavků na dítě závisí na výši příjmů za uplynulý kalendářní rok (1. 1. – 31. 12. 2002) a výši vypočteného životního minima rodiny.

Dávka je vždy přiznána od září do srpna, tedy v rámci školního roku. O dávku je nutné každý rok žádat znovu. Podmínkou přiznání je doložení potvrzení o studiu dítěte, které vydá příslušná škola, a potvrzení o výši přijmu.

Na dávku má „dítě“ nárok maximálně do 26 let věku, nárok ale zaniká ukončením studia dítěte, tedy nejpozději do srpna roku, kdy se student připravoval na budoucí povolání.

Přídavky na děti
Věk nezaopatřeného dítěte Výše přídavku na dítě při rozhodném příjmu rodiny v násobcích životního minima (ŽM)
do 1,1 ŽM 1,1 – 1,8 ŽM 1,8 – 3,0 ŽM
do 6 let 560 Kč 490 Kč 245 Kč
od 6 do 10 let 624 Kč 546 Kč 273 Kč
od 10 do 15 let 740 Kč 647 Kč 324 Kč
od 15 do 26 let 810 Kč 709 Kč 355 Kč

Platné od 1. 1. 2006

Příklad

Roční příjmy rodiny Nováků činily 252 000 Kč (měsíčně 21 000 Kč). Výše vypočtené životní minimum rodiny činilo 11 860 Kč. Příjmy rodiny tak činily přibližně 1,77 násobku životního minima.

Podle výše uvedené tabulky získají rodiče nárok na přídavky za dítě ve věku 9 let ve výši 530 Kč a 17 let 686 Kč měsíčně. Nicméně rodina má štěstí, kdyby byly její příjmy nepatrně vyšší, přídavky by se jí snížily na polovinu (od 1,8 násobku životního minima).

Rodiny s příjmy nad trojnásobek životního minima nemají na dávky nárok.

Příspěvek na dopravu

Doba, kdy stát poskytoval celoplošně levné týdenní či měsíční jízdenky, je nenávratně pryč. Určité zmírnění nákladů je možné očekávat od státu jen ve formě příspěvku na dopravu. Stát přispívá rodinám na náklady spojené s dojížděním dětí do škol mimo místo obce, kde mají trvalý pobyt.

Kdy levněji do školy

Dávka se poskytuje žákům základních škol bez ohledu na finanční situaci rodiny. U ostatních (žáků středních a vysokých škol) je přiznání podmíněno příjmy rodiny do dvojnásobku životního minima. Rodiny s vyššími příjmy na dávku nárok nemají.

Příspěvek je poskytován v době školního vyučování, tedy neposkytuje se v měsících červenec a srpen. U žáků základní škol není vyžadováno potvrzení o příjmu rodičů.

Kolik dostanu

Výše příspěvku na dopravu se vypočítá procentem stanoveným zákonem o státní sociální podpoře z částky odpovídajícího čtyřicetinásobku jednosměrného plného jízdného ve veřejné autobusové dopravě, kterou stanoví Ministerstvo financí ČR.

Průměrné jízdné vyhlašované MF ČR
Vzdálenost (v km) 40× jednosměrné jízdné Vzdálenost (v km) 40× jednosměrné jízdné
1–2 173 Kč 14–17 722 Kč
3–4 262 Kč 18–20 849 Kč
5–7 364 Kč 21–25 997 Kč
8–10 480 Kč 26–30 1 161 Kč
11–13 606 Kč 31–35 1 317 Kč
Denní dojíždění
30 % z ceny jízdného  – dítě do 15 let
-plní povinnou školní docházku
maximálně 349 Kč
50 % z ceny jízdného -u studentů středních,vysokých škol -podmínka starší 15 let maximálně 1 608 Kč
Nepravidelné dojíždění
6 % jízdného děti mladší 15 let plní povinnou školní docházku
10 % jízdného středoškoláci návštěva SŠ, praxe
5 % jízdného vysokoškoláci návštěva VŠ

Příklad

Naše rodina Nováků splní i podmínky nároku na příspěvek na dopravu, protože má příjem do dvojnásobku životního minima.

Syn navštěvuje základní školu vzdálenou 9 km od místa bydliště, a to pravidelně každý den. Má nárok na 30 % z jízdného (z částky 480 Kč 8 – 10 km), tedy 144 Kč. Nižší dopravné je kompenzováno polovičním jízdným v autobusové dopravě.

Dcera, která navštěvuje střední školu denně a dojíždí do 26 km vzdáleného města, získá 50 % z částky 1 161 Kč (26–30 km), tedy 580,50 Kč.

Celkem tak rodina získá na dopravu svých dětí 724,50 Kč.

Sociální příplatek

Účelem sociálního příplatku je pomoci rodinám s velmi nízkými příjmy, které mají v péči alespoň jedno dítě.

Kdo jej získá

O dávku je nutné také požádat, příjem se narozdíl od předchozích dávek posuzuje za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Dávku získá žadatel, který má příjem maximálně do 1,6 násobku životního minima. Do nároku na dávku se započítávají i jiné přiznané sociální dávky (přídavky na děti, příspěvek na dopravu, atd.).

Sociální příplatek
Věk nezaopatřeného dítěte Výše sociálního příplatku při rozhodném příjmu rodiny v násobcích životního minima (ŽM)
do 1,0 ŽM 1,2 ŽM 1,4 ŽM 1,6 ŽM
do 6 let 656 Kč 438 Kč 219 Kč 0 Kč
od 6 do 10 let 731 Kč 488 Kč 244 Kč 0 Kč
od 10 do 15 let 866 Kč 578 Kč 289 Kč 0 Kč
od 15 do 26 let 949 Kč 633 Kč 316 Kč 0 Kč

Platné od 1. 1. 2006

Příklad

Naše rodina Nováků má příjem vyšší, než je 1,6 násobků ŽM, a tak nemá na dávku nárok.

Spočítejte si, zda máte nárok na sociální dávky

<calculator id=„13“></cal­culator>

Co když je to ještě málo?

Pokud rodina se nachází ve složité finanční situaci a školní rok dětí je pro ni velkou zátěží, může požádat o pomoc místní úřad sociální péče, který by jí měl pomoci.

Dávka je přiznána zásadně po pečlivém prověření příjmů a výdajů rodiny, počtu dětí a dalších okolnostech. Na dávku není v žádném případě nárok. Závisí pouze na individuálním posouzení místního úředníka.

skoleni11_1

Co je důležité vědět

O dávky se žádá na Správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. Dávky je možné získat i zpětně.

Oprava 17:30

O dávky se žádá na příslušných správních obvodech obcí.

Informační servis poskytuje MPSV na bezplatné lince 800 189 810, kde se lze dozvědět zajímavé informace z oblasti výplaty dávek a snadno si spočítat i výši přídavků na dítě.

Anketa

Pobíráte sociální dávky?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).