Hlavní navigace

Dětské pojištění, nebo spořící kombinace?

17. 9. 2003
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Dětské pojištění, přesněji pojištění dětí a rodičů, patří k nejpopulárnějším nástrojům finančního zabezpečení. Jeho smyslem je finanční zajištění dítěte po vstupu do samostatného života, a to i v případě, že během trvání pojištění dojde k úmrtí zaopatřovatele. Je však opravdu výhodné?

Jak pojištění dětí a rodičů vypadá?

Pojištění dětí a rodičů se sjednává pro dítě buď s jedním, nebo s dvěma zaopatřovateli (obvykle rodiči, ale dítě může být pojištěno i s jiným dospělým, například s plnoletým sourozencem či věkově vyhovující babičkou). Doplňkem bývá úrazové pojištění dítěte, případně i spolupojištěných dospělých, někdy i další druhy připojištění.

Pojištění se sjednává nejméně do 18 let věku dítěte, často se však využívá možnost delšího trvání. Pojistnou událostí (úmrtím pojištěného zaopatřovatele) končí povinnost platit pojistné. Je možné sjednat i taková pojištění, kde pojišťovna považuje za pojistnou událost i vážnou chorobu nebo plnou invaliditu zaopatřovatele. Na konci pojistného období pojišťovna vyplatí pojistnou částku zvýšenou o případný podíl na zisku.

Z některých pojistek je ihned po pojistné události vyplacena část pojistné částky, nebo v takovém případě může dítě dostávat až do konce trvání pojištění pravidelnou rentu. Pojišťovny dávají často tomuto typu pojištění různé názvy – např. studijní, svatební, pojištění věna apod. Princip však zůstává vždy stejný.

Vyplatí se pojištění dětí a rodičů?

Jak drahá je pojistná a finanční ochrana, kterou toto pojištění vašemu dítěti poskytne? Jaké jsou k němu alternativy při investování stejné částky do jiných produktů? A co lze v kterém případě očekávat? Jako příklad nám poslouží zajištění dítěte sjednané v roce jeho narození na dobu 19 let. Pro jednoduchost bude s dítětem pojištěn jen jeden rodič, a to otec ve věku 30 let. Investovaná částka je 500 Kč měsíčně. První dvě alternativy jsou vybrány jako pojistně-spořící, druhé dvě jako čistě spořící.

Pojištění dětí a rodičů

Kalkulace bude provedena na jednoduché pojistce, u které pojišťovna garantuje vyplacení pojistné částky na konci pojištění v případě úmrtí pojištěného rodiče. Při měsíčním pojistném 500 Kč bude po devatenácti letech vyplacena pojistná částka 109 881 Kč a podíl na zisku. Protože podíl na zisku, ačkoliv jej lze reálně předpokládat, nemůže pojišťovna garantovat, počítejme na konci pojištění s výplatou ve výši pojistné částky.

Rizikové životní pojištění zaopatřovatele a stavební spoření

Částku 500 Kč rozdělíme na vklady do spořícího produktu a do alternativního pojištění tak, abychom zajistili podobné zabezpečení, jaké je obsažené v pojištění dětí a rodičů. Jako spořící produkt by bylo v praxi nejspíše zvoleno stavební spoření. Dítěti začínáme spořit ještě za současných podmínek a smlouvu necháme v běhu po celých 19 let. Zároveň si otec uzavře rizikové životní pojištění na pojistnou částku 110 000 Kč.

Rozdíl v pojistné ochraně oproti první variantě je v tom, že plnění z pojistné události je u samostatného pojištění poskytováno již bezprostředně po jejím vzniku. A především, v případě pojistné události nekončí povinnost platit vklady do stavebního spoření. Ty ovšem mohou být pokryty právě penězi vyplacenými z pojistného plnění.

Kromě stavebního spoření se nabízí možnost zhodnocovat peníze prostřednictvím podílového fondu. To bude zajímavá alternativa především od příštího roku, pokud dojde k plánované změně zákona, podle které děti do patnácti let nebudou dostávat na nově uzavírané smlouvy státní podporu.

Stavební spoření

Třetí možnou alternativou je vynechání pojistné ochrany a použití celé částky jako vkladu do stavebního spoření. Opět spoříme celých 19 let na jednu smlouvu za současných podmínek.

Vkladní knížka

Poslední uvažovanou možností je ukládání částky do banky, např. na tradiční vkladní knížku. Uvažujme úrok ve výši 1 %, zdanění výnosu 15 % a pro jednoduchost zanedbejme poplatky.

Výnosy spoření pro děti
Pojištění dětí a rodičů St. spoření a rizikové živ. poj. Stavební spoření Vkladní knížka
Měsíční vklad Pojištění 500 Kč 53 Kč  –  –
Spoření 447 Kč 500 Kč 500 Kč
Po 19 letech k vyplacení 109.881 Kč 170.534 Kč 191.678 Kč 123.674 Kč
Výplata poj. částky v případě úmrtí rodiče ano, na konci poj. období ano, po pojistné události ne ne
Zproštění od placení v případě úmrtí rodiče ano ne ne ne

Co tedy vybrat?

Odpověď rozhodně není jednoznačná.

Pojištění dětí a rodičů je kombinací pojištění a spoření. Dítě má garantováno vyplacení částky na konci pojistného období, přičemž v případě úmrtí zaopatřovatele končí povinnost platit pojistné. Tato jistota je vykoupena nižším výnosem. V praxi se dá počítat s vyšším zhodnocením, než je garantovaná pojistná částka, nelze to však zaručit.

Zajímavá je kombinace stavebního spoření a rizikového pojištění zaopatřovatele. Rizikové pojištění se dá pořídit relativně levně a zbývající částku můžeme spořit. Tato varianta poskytuje vyšší zhodnocení a kvalitní pojistnou ochranu, čímž je do určité míry vyvážena nevýhoda nutnosti platit spořící vklady i v případě úmrtí zaopatřovatele.

Nejvyšší zhodnocení vložených peněz je na účtu stavebního spoření. Neplatíme pojistné, pouze spoříme. Předpoklad úspěchu je zde jediný – musíme být schopni spořit po celou dobu, tedy být živi a zdrávi.

skoleni_7_4

Vkladní knížka je sice tradičním, ale nejméně vhodným řešením. Je zde nízké zhodnocení, srovnatelné s výnosem z dětské pojistky po započítání podílu na zisku, avšak žádná pojistná ochrana.

Domnívám se, že většina z nás se bude rozhodovat mezi pojištěním dětí a rodičů a kombinací rizikového pojištění se stavebním spořením. Pro kombinaci hovoří vyšší výnos, pro dětskou pojistku jednoduchost řešení (vše je na jedné smlouvě).

Anketa

Která varianta vám připadá nejvýhodnější?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).