Hlavní navigace

Práce z domova: Znáte všechna pro a proti?

10. 10. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Tzv. homeworking se může zdát být prací snů. Nemůže ji ale vykonávat každý. Jaké předpoklady musíte mít a na jaká úskalí práce z domova se připravit?

O způsob práce, při kterém zaměstnanci nemusí docházet pravidelně do firmy, je v současné době stále větší zájem a podle statistik jen tak opadat nebude.

Zájemci jsou zejména z řad žen na mateřské, popřípadě rodičovské dovolené, dále studenti, kteří touto cestou hledají snazší způsob přivýdělku s časovou flexibilitou, důchodci a osoby se zdravotními problémy, které jim každodenní docházení do sídla firem znemožňují. 

Jak se však na tento trend současné doby dívají zaměstnavatelé, jaké výhody a nevýhody jim přináší? A jaká pro a proti vidí samotní zaměstnanci?

Vývoj práce z domova a oblasti uplatnění

Data, která má k dispozici Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, mluví jednoznačně. Do roku 2015 by měl počet zaměstnanců pracujících z domova dosáhnout hodnoty 40 %, a to v celosvětovém měřítku. Podle statistik je největší počet lidí, kteří pracují z domova v Lucembursku, kde přesahuje hranici 12 %, naopak nejnižších hodnot dosahuje tento způsob práce ve Slovinsku, kde nepřesahuje ani 1 %. V České republice z domova pracuje přes 3,6 % zaměstnanců a počet firem, které tento způsob práce umožňuje, má neustále rostoucí trend. Od roku 2008 do roku 2012 se zvýšil téměř o 50 %. 

Ovšem byla by mylná představa se domnívat, že homeworking je trend, který je vhodný pro jakýkoliv obor. Podle údajů Českého statistického úřadu se nejčastěji týká firem, které se zabývají informačními technologiemi a telekomunikacemi 16 %, činnostmi v oblasti vědy 10,3 %, dále administrativní činnosti, činnosti v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, překladatelství, redakční činnosti a další. Na druhé straně pak samozřejmě existují profese, pro které práce z domova není a obecně lze říci, že se jedná zejména o ty profese, jejichž provozování je vázáno na určitý prostor a vybavení a nelze je provozovat kdekoliv jinde. Dále je třeba dát velký pozor na manuální práce z domova, které slibují výdělky v řádech tisíců korun za minimum času a úsilí. 

Nástroje pro zavedení homeworkingu ve firmě

Aby práce z domova mohla kvalitně fungovat, vyžaduje velice kvalitní komunikaci, a to jak mezi zaměstnanci a vedením, tak i mezi spolupracovníky zároveň. Proto je třeba, aby firma využívala co nejvíce kvalitní hardwarové a softwarové vybavení, popřípadě některou z online služeb jako je například telekonference, videokonference, telefonování přes internet (Skype), sdílení pracovní plochy počítače, vzdálený přístup do počítače, firemní diskusní fóra a komunikační sítě a další. 

Pro koho je a není homeworking vhodný?

Práce z domova samozřejmě není pro každého. Klade důraz na ovládání tzv. měkkých dovedností jako je sebeřízení, organizace času, komunikační dovednosti a rychlé rozhodování. Je ideální zejména pro toho, kdo má vnitřní disciplínu a odhodlání pracovat samostatně. Dále se musí umět vypořádat se skutečností, že tu není nikdo, kdo by ho stimuloval k plnění úkolů, ať už pozitivním nebo negativním způsobem. Zároveň nevyžaduje pravidelnou kontrolu a příkazy ze strany vedení. Pro takového člověka je práce z domova tou nejlepší volbou, protože pracuje ve známém prostředí, kde má svůj klid a nic ho neručí od práce. Tím dosahuje daleko lepších výsledků, než kdyby seděl každý den v kanceláři. Jediné, co takového zaměstnance tlačí, je čas a s ním spojené termíny pro odeslání práce kolegovi v kanceláři. 

Z výše uvedeného vyplývá, že homeworking je absolutně nevhodný pro pracovníka, který vyžaduje neustálou kontrolu a pravidelnost v zadávání úkolů a určitá dávka každodenní stimulace pracovního výkonu je pro něho nezbytností. Nerad se rozhoduje sám a samotný rozhodovací proces mu zabere spoustu času, který navíc ještě prodlouží konzultací s kolegy v kanceláři, popřípadě s vedením firmy. 

Výhody práce z domova pro zaměstnance

První nespornou výhodou, kterou zaměstnanec homeworkingem získá, je úspora času. Při klasické, 8 hodinové pracovní době stráví zaměstnanec v průměru půl až dvě hodiny na cestě z a do práce. Navíc cestování městskou hromadnou dopravou sebou nese zejména v zimních měsících riziko nachlazení a tím pádem i riziko pracovní absence. 

Další výhodou je úspora nákladů spojených s cestováním do zaměstnání. V případě osobního automobilu je to jeho amortizace a náklady na pohonné hmoty. Pokud zaměstnanec cestuje MHD, je to úspora jízdného, i když jen v případě, že nevlastní předplacený kupon. 

Třetí výhodou je flexibilní plánování času, kdy není vyžadována přítomnost zaměstnance, vyjma pořádání videokonferencí nebo dostupnosti prostřednictvím telefonu. Zaměstnanci si tak mohou svůj čas naplánovat podle vlastních představ a potřeb. 

Další nespornou výhodou je možnost starat se doma o děti v případě nemoci, kdy by si jinak zaměstnanec bral volno. 

Mezi další výhody patří například možnost přebírání zásilek během dne nebo skloubit některé méně náročné domácí práce s prací pro zaměstnavatele. 

Výhody práce z domova pro zaměstnavatele

Za první výhodu lze považovat úsporu nákladů na provoz kanceláře. Firma nemusí pronajímat velké, kancelářské prostory ani místa potřebná pro parkování a ušetří také za energii. 

Druhou výhodou je také snížení nákladů na nábor a školení nových zaměstnanců z důvodu jejich nižší fluktuace. 

Další výhodou je nárůst produktivity práce a ochoty pracovat přesčas, protože zaměstnanec neztratí hodiny cestováním do zaměstnání. 

Další výhodou je skutečnost, že firma není limitována pracovním trhem, tudíž může zaměstnat člověka z Prahy stejně dobře, jako z Brna. 

Mezi další výhody patří nižší nemocnost zaměstnanců, možnost částečně si zaměstnance udržet v případě odchodu na mateřskou dovolenou nebo v době dlouhodobé nemoci, která zaměstnancovu přítomnost na pracovišti znemožňuje. 

Existují i nevýhody?

Pro zaměstnavatele na straně jedné a zaměstnance na straně druhé existují nevýhody, které tento způsob práce přináší. Z pohledu zaměstnavatele je to zvýšení nákladů na IT vybavení, telekomunikační nástroje a služby. Dále je to ohrožení firemních dat, a s tím spojené náklady na jejich zabezpečení. 

Další nevýhodou jsou vyšší nároky na schopnosti managementu, zejména v oblasti manažerských a interpersonálních dovedností. 

Dále je zde potřeba velké dávky vzájemné důvěry a schopnost odlišných motivačních a kontrolních mechanismů. 

Homeworking přináší nevýhody i pro zaměstnance. Jsou to zejména náklady na vytvoření pracovního místa v domácím prostředí, a s tím spojené pracovní prostředky, které by jinak měl na pracovišti k dispozici. 

Dále ztráta osobního kontaktu s kolegy, a velká míra náročnosti na vlastní, pracovní disciplínu a sebekázeň. 

Další nevýhodou je nutnost oddělení pracovního a osobního života, kdy může mít zaměstnanec buď problém s prací začít, nebo naopak přestat a věnovat se i jiným činnostem. 

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).