Hlavní navigace

Potřebujete k zisku i dobrý pocit? Zkuste investovat do „zelených“ firem

5. 1. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pokud jsou vám sympatické firmy, které nemyslí jen na zisk, můžete je podpořit i přes vaše investice. Získáte dobrý pocit a v nejlepším případě i nějaký profit.

Když lidé slyší termín „zelené“ investování, často neberou v potaz nic jiného než jen věci týkající se „objímání stromů“. Investování je přeci o vydělávání peněz, říkají si. Tak proč řešit, jaký dopad na životní prostředí má společnost, do které jsme dali peníze?

Toto vnímání se ale postupně mění. A to nejen u investorů, ale i na straně vedení velkých společností, takže je obecnou snahou získat více zelené a nemluvit pouze o penězích jako takových.

Zelené investování je o vkládání peněz do společností, které aktivně přistupují k otázkám odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Podnikají tedy tak, aby na něj měly co nejmenší negativní vliv. Tímto způsobem se některá tradiční kritéria při investování obracejí vzhůru nohama.

Obrat v myšlení

Tradiční ekonomický přístup k životnímu prostředí je z velké části zaměřen na generování zisku. Stromy vyrostly proto, aby byly pokáceny a prodány. Půda je obdělávána pro produkci plodin. Zvířata, pokud jsou vůbec uvažovaná, jsou buď určena k prodeji, nebo v případě vzácných druhů na ně může být pohlíženo jako na určité překážky třeba při odlesnění a rozvoji půdy.

Většina důvěryhodných odborníků se shoduje na tom, že je tento přístup k životnímu prostředí nevhodný a přináší s sebou problémy, které se časem projeví. Mezi tyto problémy můžeme zařadit například globální oteplování, znečišťování ovzduší, vyhynutí některých druhů zvířat, odlesňování nebo velká sucha.

Hlavní problémy v oblasti životního prostředí, které se začaly objevovat v důsledku hospodářského rozvoje, nyní dostávají větší pozornost a vyvolávají řadu obav. Rovněž zvyšují povědomí o důležitosti životního prostředí. Výsledkem je, že se společnosti snaží řešit alespoň některé problémy, které jejich odvětví pro přírodu vytváří.

A nemluvíme pouze o malých společnostech, které prodávají trika z konopí nebo biodegradabilní výrobky (materiál, který umožňuje jejich kompletní biologickou rozložitelnost ve vlhkém prostředí s mikroorganismy). Dokonce i velké korporace, které jsou hlavními znečišťovateli, se do tohoto procesu zapojují.

Na vrcholu seznamu zelených firem jsou obři jako Hasbro, Nike nebo Hershey. Co dělají konkrétně? Například sledují a měří vlastní dopad na globální oteplování, který následně vyhodnocují a pracují s ním. Zároveň mají nastavené cíle v oblasti snižování spotřeby energií a aktivně o nich informují veřejnost.

Cíle zeleného investování

Investoři, kteří uvažují o tom, že vstoupí do světa zeleného investování, by si měli vyčlenit čas na pochopení pozadí tohoto sektoru. Pokud chtějí investovat skutečně zeleně, měli by vybírat společnosti, které se zaměřují například na následující cíle: 

  • Změna přístupu k přírodě: cílem je snížit znečištění a množství odpadu tím, že se změní výrobní a spotřební modely,
  • Udržitelnost: jedná se o snahu uspokojit společenské potřeby metodami, které mohou být i v budoucnosti využívány bez omezení nebo poškození přírodních zdrojů,
  • Inovace: zaměření na vývoj alternativ k technologiím, u kterých bylo prokázáno, že jsou škodlivé pro životní prostředí,
  • Znovupoužití: jedná se o vytvoření produktů, které mohou být opětovně použity nebo obnoveny, čímž se ukončí cyklus „od kolébky do hrobu“ vyráběných produktů.

Investoři mohou najít řadu sektorů v oblasti zelené technologie, které mohou poskytovat vynikající příležitosti pro zainvestování finančních prostředků. Lze sem zahrnout třeba:

  • Energie: u energií, které jsou často považovány za nejnaléhavější problém v odvětví zelených technologií, je snahou zaměřovat se na vývoj alternativních zdrojů,
  • Nanotechnologie: zahrnuje zacházení s různými materiály na úrovni nanometrů, což by mohlo změnit způsob, jakým jsou produkty vyráběny,
  • Chemie: zahrnuje vývoj a aplikaci chemických procesů a produktů, které jsou navrženy tak, aby eliminovaly nebo snížily tvorbu a používání nebezpečných látek.

Pro pocit i zisk

Koncept zeleného investování je odnoží společensky odpovědného investičního počínání. Společensky odpovědní investoři se často snaží vyhnout investování do společností, které vyrábějí produkty, jako jsou třeba alkohol, tabák nebo střelné zbraně, či poškozují přírodu. Naopak mají snahu vkládat své peníze do společností, jejichž podnikání lze označit za zodpovědné. Zaměřují se tedy i na firmy, které „chrání životní prostředí“.

Tip do článku - účto fakturace duben

Pokud jsou vám firmy, které vedle zisku myslí i na životní prostředí, sympatické, můžete je investicí do jejich akcií podpořit. Zároveň získáte dobrý pocit a v nejlepším případě i nějaký profit.

Volná inspirace originálem od Lisy Smithové z Investopedie.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).