Hlavní navigace

Poslední měsíc odpuštěných záloh sociálního a zdravotního pro OSVČ. Kdy zase začít platit?

6. 8. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Srpen je posledním měsícem, za který vláda osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) odpustila zálohy na důchodové a zdravotní pojištění. Kdy je musíte znovu začít platit?

Pandemie koronaviru na jaře mnohým OSVČ znemožnila podnikat. Někteří museli dokonce zavřít svoje provozovny. Vláda jim na základě toho od března do srpna 2020 odpustila placení minimálních záloh důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen důchodové pojištění) a zdravotního pojištění. Srpen je posledním měsícem, kdy tato výjimka platí. Od září se povinnost měsíčních záloh opět obnovuje.

Kdy znovu poslat zálohu na důchodové pojištění

První zálohu na důchodové pojištění, kterou budete mít povinnost uhradit ve lhůtě splatnosti, je tak záloha na září 2020. Ta je splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se platí.

Odpouštění plateb bylo ve výši minimálních záloh. To znamená, že platíte-li zálohy na důchodové pojištění jen v minimální výši, nebudete za tento půlrok nic doplácet.

Minimální zálohy 2020
Minimální zálohy důchodového pojištění 2544 Kč
Minimální zálohy zdravotního pojištění 2352 Kč

Pokud platíte vyšší měsíční zálohy než minimální, doplatíte za tento půlrok rozdíl mezi skutečnou výší záloh a zálohou minimální až příští rok po podání přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) za rok 2020.

Při podání přehledu, který musíte ČSSZ odevzdat do jednoho měsíce od podání daňového přiznání, si budete moci částku ve výši minimálního pojistného za březen až srpen odečíst stejně, jako byste je platili. Na základě toho vám bude vrácen přeplatek, nebo budete na pojistném doplácet. 

Vláda odpustila placení záloh všem OSVČ bez ohledu na to, jestli vykonávají hlavní, nebo vedlejší výdělečnou činnost. O prominutí plateb záloh nebylo nutné žádat, byly prominuty ze zákona automaticky. Pokud jste odpuštění záloh nezaznamenali včas a zálohu za březen zaplatili, bude použita jako platba za měsíc září, a vy tedy nyní můžete poslat další platbu až v říjnu.

Kdy poslat zálohu na zdravotní pojištění

Co se týče záloh na zdravotní pojištění, i ty musíte jako OSVČ začít opět odvádět od září. Platba za září je splatná od 1. září do 8. října. I tady však platí, že pokud jste zaplatili zálohu za březen, můžete začít platit znovu až v říjnu.

Pokud už proběhla platba zálohy za měsíc březen 2020, považuje se tato platba za zálohu za měsíc září 2020, takže by to znamenalo obnovit platby až od zálohy na říjen (splatnost má do 8. listopadu), uvedla mluvčí VZP Iwona Navrátilová.  

I v případě zdravotního pojištění jsou zálohy za březen až srpen 2020 odpuštěny do výše minimální zálohy, která činí 2352 Kč měsíčně. Patříte-li mezi OSVČ, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ, a proto platíte nižší než minimální zálohy, opět platí, že nemusíte za březen až srpen nic odvádět.

Pokud vám z příjmů vyplývá záloha vyšší, zaplatíte pouze rozdíl mezi výší vaší zálohy a zálohou minimální. Tento rozdíl za daných šest měsíců můžete uhradit, stejně jako v případě důchodového pojištění, až při podání přehledu OSVČ za rok 2020. Částka, kterou odvádíte nad minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění, tedy prominuta není, ale pouze je její platba odložena až po podání přehledu.

Jak je to s výší nových záloh

Nová výše záloh se hradí ve výši vypočtené z přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019. Výjimkou jsou osoby, jež od ledna 2020 zahájily samostatnou výdělečnou činnost. Ty platí minimální zálohy stanovené pro daný rok.

Zálohy vypočtené z přehledu by se měly poprvé zaplatit za kalendářní měsíc, ve kterém byl, nebo měl být podán přehled. To by v případě zdravotního pojištění vycházelo už na srpen. Poslední možný termín podání přehledu bez sankcí byl totiž letos v pondělí 3. srpna. Srpnové zálohy se ale ještě týká „koronavirové“ legislativní opatření, kterým byly platby záloh odpuštěny. Platí tedy, že zálohu v nové výši odešlete až v září, respektive do 8. října.

V případě důchodového pojištění je výše nově vypočítané zálohy splatná v září bez ohledu na půlroční odpuštění záloh. Nejzazší termín pro podání přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení je totiž až 18. září, tedy o více než měsíc později, než byl termín podání přehledů pro zdravotní pojišťovny.

Do kdy podat daňové přiznání a zmatky v termínech

Odložené přehledy zdravotního a sociálního pojištění tedy mají letos jiné termíny. Došlo k tomu proto, že zatímco ministerstvo financí opakovaně posunulo lhůtu pro podání daňového přiznání, ministerstvo zdravotnictví lhůtu pro podání přehledů o příjmech a výdajích neprodloužilo. Termín pro podání přehledu zdravotní pojišťovně tak letos vypršel dřív než termín pro podání samotného daňového přiznání.

FIN21

Termín, kdy můžete podat daňové přiznání bez sankcí, posunulo ministerstvo financí hned dvakrát. Nejprve do 1. července 2020, poté do 18. srpna. Do tohoto data je nyní možné daňové přiznání podat bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. 

Opatření prodlužuje lhůtu pro uplatnění sankcí. Jinak řečeno, daňové přiznání je možné podat později s tím, že Ministerstvo financí plošně promine pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu a úroku z prodlení, a to nejpozději do zmíněného 18. srpna.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).