Hlavní navigace

Povinné ručení nebo havarijní pojištění dronu? Vyplatí se vám?

7. 8. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Přestože jsou drony využívané k rekreačním, sportovním i komerčním účelům stále populárnější, jejich pojištění nabízí jen několik pojišťoven. Škody způsobené jejich provozem přitom mohou jít do statisíců.

Drony se dnes využívají ve stále širším měřítku. Kromě toho, že patří do standardního vybavení armády a policie a slouží například k doručování balíku, průzkumu těžce přístupného terénu, si je mnozí lidé díky cenové dostupnosti pořizují jen tak pro zábavu nebo na různé sportovní aktivity. Bezpilotní letadla jsou neocenitelná také při natáčení zajímavých záběrů nebo fotografování, které byste těžko pořídili ze statické pozice na zemi. Ovšem pozor, abyste místo krásných fotek z dovolené neměli oči pro pláč. Neopatrné ovládání dronu může způsobit škodu na majetku i vašem zdraví, případně zdraví přihlížejících.  

Škody na majetku a na zdraví mohou dosahovat velmi vysokých částek, na které se nevztahují jiné typy odpovědnostních pojistek. I těm nejlepším pilotům se může stát, že se jejich stroj zalétne, ať už kvůli technické závadě, nebo počasí, a způsobí škodu na něčím majetku, vysvětluje Tomáš Gratzl, specialista na pojištění dronů v Allianz pojišťovně. I když samozřejmě neplatí, že všichni majitelé dronů si k němu nutně musí sjednávat pojištění. Čím menší a lehčí dron máte, tím méně škod patrně dokáže způsobit.

Kdy potřebujete pojištění dronu?

Sjednat si můžete dva základní typy pojištění:

 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem bezpilotních letadel (obdoba povinného ručení u aut),
 • havarijní pojištění.

Pojištění odpovědnosti kryje škody způsobené třetím stranám, havarijní pojištění kryje škody vzniklé na vlastním dronu.

Povinné ručení

Ze zákona musíte mít pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem, jestliže dron využíváte ke komerčním účelům (tedy pro výdělečné, experimentální či výzkumné účely). Rekreačně sportovní typy jej mají povinné pouze na veřejných vystoupeních nebo jestliže jejich hmotnost přesahuje 20 kg.

Kromě pojištění musí čeští provozovatelé komerčních a velkých dronů mít povolení od Úřadu civilního letectví (ÚCL). Právě uzavření pojištění odpovědnosti z provozu dronu je jednou z podmínek k získání licence k provozování leteckých prací bezpilotním letadlem. (Zmíněná povinnost vzešla z Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 785/2004, o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel.)

Povinné ručení kryje:

 • škodu na majetku,
 • újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením + související nemajetkovou újmu,
 • následnou finanční újmu.

V případě vzniku škody jsou z pojištění hrazeny náklady až do výše 750 000 SDR, což je cca 25 miliónů korun, záleží na kurzu ČNB.

SDR (Special Drawing Rights) neboli česky zvláštní práva čerpání jsou měnovou a účetní jednotkou užívanou v rámci Mezinárodního měnového fondu, jinými slovy se jedná o typ mezinárodní rezervní měny, který se běžně používá k vyjádření limitu v oblasti pojištění leteckých rizik.

Cena pojistného se u pojištění odpovědnosti za škody pohybuje v řádu tisíců korun a odvíjí se od několika kritérií, jako je například vzletová hmotnost dronu. Čím je dron těžší, tím stoupá i cena za povinné ručení. 

Cenu pojištění ovlivňuje:

 • váha dronu (čím vyšší hmotnost, tím větší škoda v případě havárie),
 • hodnota dronu,
 • výše spoluúčasti (čím vyšší spoluúčast, tím nižší cena pojištění),
 • velikost pojistné částky (s výší pojistné částky klesá sazba),
 • velikost flotily pojišťovaných dronů pojistníka,
 • zkušenosti pilotů dronů (počet nalétaných hodin).

Havarijní pojištění

Dalším pojištěním, které si jako majitelé dronu můžete sjednat, je havarijní pojištění, u něhož je hlavním kritériem pro výpočet pojistného pořizovací cena dronu. Sjednat si v rámci havarijního pojištění dronů můžete ochranu proti havárii, krádeži, vandalismu, požáru i živlům. Havarijní pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 %, 20 % nebo 30 %. Výše spoluúčasti je zpravidla 10 %, jestliže se nejedná o havárii nebo neopatrné zacházení. V takovém případě je spoluúčast většinou 30 %.

Co ke sjednání pojištění potřebujete

Při sjednávání pojištění je nutné pojišťovně doložit informace o vašem dronu, které si pojišťovna vyžádá. Zpravidla po vás bude chtít:

 • pořizovací cenu,
 • popis výbavy,
 • datum pořízení,
 • vzletovou hmotnost,
 • účel použití,
 • územní rozsah pojištění.

Pojišťovny poskytující pojištění dronů

Pojištění dronů zatím poskytuje jen několik pojišťoven. Jedná se o pojišťovny Allianz, ČSOB pojišťovnu, Generali Českou pojišťovnu a ERV Evropskou pojišťovnu. Kooperativa sice standardně pojištění dronů nenabízí, ale v případě potřeby toto pojištění řeší prostřednictvím svých partnerů.

Pojišťovny poskytující pojištění dronů
Pojišťovna Povinné ručení Havarijní pojištění
Allianz pojišťovna Ano Ano
ČSOB pojišťovna Ano Ano
Generali Česká pojišťovna Ano Ne
ERV Evropská pojišťovna Ne Ano
Kooperativa Ano Ano

Allianz pojišťovna

U pojišťovny Allianz lze pojistit všechny typy dronů, tedy jak pro komerční, tak i pro nekomerční účely. Nabízí tedy povinné ručení i havarijní pojištění. Pojištění dronu od Allianz majitele ochrání před škodami na majetku a hlavně na životě, které mohou dosahovat vysokých částek a nedají se hradit z jiných typů odpovědnostních pojistek, například z odpovědnosti v občanském životě, vysvětluje Kateřina Ikráthová z tiskového oddělení Allianz pojišťovny. Podle Ikráthové se v pojišťovně nejčastěji setkávají právě s poškozením majetku třetích osob. U nekomerčních dronů je cena pojistky přes tisíc korun, pro komerční využití dronů se pak pojistka pohybuje okolo sedmi tisíc korun. U komerčních dronů je povinný limit stanoven na 25 miliónů korun, u nekomerčních dronů klienti zpravidla volí milionový limit, dodává Ikráthová.

ČSOB pojišťovna

ČSOB pojišťovna nabízí povinné ručení i havarijní pojištění. U havarijního pojištění se lze pojistit na poškození, zničení nebo pohřešování letadla způsobeného jakoukoli nahodilou škodnou událostí, která není vyloučena. Dále na škody způsobené živelným nebezpečím, krádeží vloupáním, loupeží či škody vzniklé při přepravě. Havarijní pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 %, 20 % nebo 30 %. Výše pojistného závisí především na hmotnosti dronu a také na tom, zda si klient přeje mít pojištění aktivní jen v Česku a na Slovensku, nebo i v jiných evropských zemích. Minimální roční pojistné je 1000 korun, říká Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB a Poštovní spořitelny.

ERV Evropská pojišťovna

ERV Evropská pojišťovna nabízí jen havarijní pojištění. Výše pojistného se odvíjí od ceny dronu. Výše pojistného plnění je na jednu věc maximálně 75 000 korun a na soubor věcí maximálně 150 000 korun. Naše havarijní pojištění kryje riziko havárie, neopatrného zacházení, vandalismu, požáru, živelní události, vloupání, krádeže a loupeže. V případě havárie či neopatrného zacházení je spoluúčast 30 % a na všech ostatních pojistných událostech je spoluúčast 10 %, objasňuje Jan Groll, vedoucí privátního prodeje ERV Evropské pojišťovny.

Generali Česká pojišťovna

U Generali České pojišťovny je možné si sjednat pouze povinné ručení. Havarijní pojištění dronů nenabízí. Pojistné se stanovuje individuálně, hlavním parametrem je maximální vzletová hmotnost bezpilotního letadla/systému v kg. Roční pojistné se nejčastěji pohybuje mezi 5000 až 10 000 korunami. Klienti mají možnost vybírat si z variant spoluúčastí s 1000 korun, 5000 korun a 10 000 korun, říká Honza Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny. Kromě obecných výluk se pojistného plnění nedočkáte ani v případě, že škodu způsobíte úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Dále se pojištění nevztahuje na akrobatické lety, hašení požárů, lety mimo dohled pilota a podobně. 

Kooperativa pojišťovna

U Kooperativy si lze sjednat jak pojištění odpovědnosti z provozu dronu, tak havarijní pojištění dronu. Výše pojistného se odvíjí od pojistné částky, tj. hodnoty dronu (v případě havarijního pojištění), respektive výše stanoveného limitu pojistného plnění (v případě odpovědnostního pojištění). V případě havarijního pojištění odpovídá výše pojistného plnění škodě, která vznikla majiteli dronu. V případě pojištění odpovědnosti z provozu pak újmě, kterou utrpěla třetí osoba, komentuje výši pojistného plnění Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy.

V případě havarijního pojištění se krytí vztahuje na případ náhlého poškození, zničení nebo pohřešování dronu a na jakoukoliv nahodilou škodnou událost, která není z pojištění vyloučena. Pojištění se nevztahuje na obecné výluky a na škodné události, v souvislosti s kterými majitel dronu vědomě uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo důležité údaje týkající se této pojistné události zamlčí. Ke specifickým výlukám patří například škodné události vzniklé při provádění údržby nebo opravy, ponecháním cizího předmětu v hnacím ústrojí dronu, opotřebením, korozí, vlhkostí nebo mrazem, při startu nebo přistávání dronu z místa nebo na místo, které nesplňuje předpisy stanovené podmínky pro provoz takového letadla, vyjmenovává některé z výluk Káňa.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).